Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 79

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 79 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
 Bıçak milinin aletin kendi şebeke kablosuna temas et-
me olasılığı bulunduğundan elektrikli el aletini sadece
izolasyonlu tutamağından tutun. Gerilim ileten kablolar-
la temas aletin metal parçalarını gerilime maruz bırakabilir
ve bu da elektrik çarpmasına neden olabilir.
 İş parçasını bir vidalı işkence veya benzeri tertibatla
sağlam bir zemine tespit edin. İş parçasını sadece elinizle
tutarsanız veya bedeninizle desteklerseniz iş parçası sağ-
lam durmaz ve kontrolü kaybedebilirsiniz.
 Görünmeyen ikmal hatlarını tespit etmek üzere uygun
tarama cihazları kullanın veya mahalli ikmal şirketlerin-
den yardım alın. Elektrik kablolarıyla temas yanıklara ve
elektrik çarpmasına neden olabilir. Bir gaz borusuna hasar
vermek patlamalar ortaya çıkarabilir. Bir su borusuna gir-
mek maddi hasara veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
 Talaş atma yerini ellerinizle kavramayın. Dönen parça-
lar tarafından yaralanabilirsiniz.
 Aleti daima çalışır durumda iş parçasına temas ettirin.
Aksi takdirde dişler iş parçasına takılabilir ve geri tepme
kuvveti oluşabilir.
 Çalışırken planyayı, planya tabanı iş parçası üzerine
tam olarak oturacak biçimde tutun. Aksi takdirde planya
açılanma yapabilir ve yaralanmalara neden olabilir.
 Metal nesnelerin, çivilerin veya vidaların üzerinde hiç-
bir zaman planya yapmayın. Bıçak ve bıçak mili hasar gö-
rebilir ve yüksek titreşime neden olabilir.
Ürün ve işlev tanımı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini oku-
yun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümleri-
ne uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına,
yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden
olunabilir.
Lütfen aletin resminin göründüğü sayfayı açın ve bu kullanım
kılavuzunu okuduğunuz sürece bu sayfayı açık tutun.
Usulüne uygun kullanım
Bu elektrikli el aleti; sabit bir zemin üzerinde kiriş ve tahta gibi
ahşap malzemenin planya edilmesi için geliştirilmiştir. Bu alet
aynı zamanda kenar ve oluklarda açılandırma yapmaya da uy-
gundur.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynıdır.
1 Talaş derinliği skalası
2 Talaş derinliği ayarı için döner düğme
(izolasyonlu tutamak yüzeyi)
3 Talaş atma yeri
4 Açma/kapama şalteri tespit tuşu
5 Açma/kapama şalteri
6 Kayış muhafazası vidası
7 Kayış muhafazası
8 Planya tabanı
9 V-Oluklar
Bosch Power Tools
10 Torx anahtarı
11 Sıkma çenesi tespit vidası
12 Sıkma çenesi
13 Bıçak başı
14 Planya bıçağı kılavuz oluğu
15 HSS planya bıçağı
16 HSS planya bıçağı tutma kolu
17 HSS planya bıçağı tutma kolu tespit vidası
18 HSS planya bıçağı bileme tertibatı
19 HSS planya bıçağı ayar mastarı
20 HM/TC-Planya bıçağı*
21 Paralellik mesnedi
22 Oluk genişliği skalası
23 Oluk genişliği ayarı sabitleme somunu
24 Paralellik ve açı mesnedi tespit vidası
25 Açı mesnedi*
26 Açı ayarı sabitleme somunu*
27 Oluk derinliği mesnedi tespit vidası*
28 Oluk derinliği mesnedi*
29 Park pabucu
30 Tahrik kayışı
31 Büyük kayış çarkı
32 Küçük kayış çarkı
33 Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kap-
samında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bu-
labilirsiniz.
Teknik veriler
Planya
Ürün kodu
Giriş gücü
Boştaki devir sayısı
Talaş derinliği
Oluk derinliği
Maksimum planya genişliği
Ağırlığı EPTA-Procedure
01:2014'e göre
Koruma sınıfı
Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde
ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.
Gürültü/Titreşim bilgisi
Gürültü emisyon değerleri EN 60745-2-14 uyarınca belirlen-
mektedir.
Aletin A olarak değerlendirilen gürültü seviyesi tipik olarak
şöyledir: Ses basıncı seviyesi 86 dB(A); gürültü emisyonu
seviyesi 97 dB(A). Tolerans K=3 dB.
Koruyucu kulaklık kullanın!
Toplam titreşim değerleri a
(üç yönün vektör toplamı) ve
h
tolerans K, EN 60745-2-14 uyarınca:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Türkçe | 79
GHO 6500
0 601 596 0..
W
650
dev/dak
16500
mm
0 – 2,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
2,8
/II
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional