Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 76

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 76 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
76 | Ελληνικά
Λειτουργία
Τρόποι λειτουργίας
Ρύθμιση βάθους πλανιδιού
Με το περιστρεφόμενο κουμπί 2 μπορείτε να ρυθμίσετε
αδιαβάθμιστα το βάθος πλανιδιού από 0–2,6 mm με τη
βοήθεια της κλίμακας βάθους πλανιδιού 1 (Υποδιαίρεση
κλίμακας = 0,1 mm).
Πέδιλο απόθεσης (βλέπε εικόνα N)
Το πέδιλο απόθεσης 29 επιτρέπει την απόθεση του ηλεκτρικού
εργαλείου άμεσα μετά τη διαδικασία εργασίας χωρίς κίνδυνο να
υποστεί ζημιά το υπό κατεργασία τεμάχιο ή το μαχαίρι πλάνης.
Κατά την εργασία το πέδιλο απόθεσης 29 ανασηκώνεται και το
πίσω τμήμα του πέλματος πλάνης 8 απελευθερώνεται.
Εκκίνηση
 Δώστε προσοχή στην τάση δικτύου! Η τάση της ηλεκτρι-
κής πηγής πρέπει να ταυτίζεται με την τάση που είναι
αναγραμμένη στην πινακίδα κατασκευαστή του ηλεκτρι-
κού εργαλείου. Ηλεκτρικά εργαλεία με χαρακτηριστική
τάση 230 V λειτουργούν και με τάση 220 V.
Θέση σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας
Να θέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία μόνο όταν πρό-
κειται να το χρησιμοποιήσετε. Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια.
Για να θέσετε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο πατήστε το
διακόπτη ΟΝ/OFF 5 και κρατήστε τον πατημένο.
Για να ακινητοποιήσετε τον πατημένο διακόπτη ON/OFF 5 πα-
τήστε το πλήκτρο ακινητοποίησης 4.
Αφήστε το διακόπτη ON/OFF 5 ελεύθερο για να θέσετε εκτός
λειτουργίας το μηχάνημα ή, αν είναι ακινητοποιημένος με το
πλήκτρο ακινητοποίησης 4, πατήστε σύντομα το διακόπτη
ON/OFF 5 κι ακολούθως αφήστε τον ελεύθερο.
Υποδείξεις εργασίας
 Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε
εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.
Διαδικασία πλανίσματος (βλέπε εικόνα N)
Ρυθμίστε το επιθυμητό βάθος πλανιδιού και ακουμπήστε το
ηλεκτρικό εργαλείο με το μπροστινό μέρος του πέλματος πλά-
νης 8 στο υπό κατεργασία τεμάχιο.
 Οδηγείτε το ηλεκτρικό εργαλείο στο υπό κατεργασία τε-
μάχιο μόνο όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία. Διαφορε-
τικά υπάρχει κίνδυνος να κλοτσήσει, όταν το εργαλείο σφη-
νώσει στο υπό κατεργασία τεμάχιο.
Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία και ωθήστε το
ασκώντας ομοιόμορφη πίεση προώθησης επάνω στην υπό κα-
τεργασία επιφάνεια.
Για να επιτύχετε υψηλής ποιότητας επιφάνειες να εργάζεστε με
ελάχιστη πίεση προώθησης ασκώντας την πίεση στο κέντρο του
πέλματος πλάνης.
Όταν κατεργάζεσθε σκληρά υλικά, π. χ. σκληρό ξύλο, καθώς και
αν πλανίζετε με το μέγιστο πλάτος πλανίσματος, τότε να ρυθμί-
ζετε ελάχιστα βάθη πλανιδιού και, αν χρειαστεί, να ελαττώνετε
την πίεση προώθησης.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Πολύ υψηλή πίεση προώθησης μειώνει την ποιότητα της επιφά-
νειας και μπορεί να οδηγήσει σε βούλωμα της εξόδου ροκανιδι-
ών.
Μόνο κοφτερά μαχαίρια έχουν υψηλή απόδοση κοπής και προ-
στατεύουν το ηλεκτρικό εργαλείο.
Το ενσωματωμένο πέδιλο απόθεσης 29 επιτρέπει, μετά από μια
διακοπή του πλανίσματος, τη συνέχιση της διαδικασίας πλανί-
σματος σε οποιαδήποτε άλλη θέση του υπό κατεργασία τεμαχί-
ου:
– Ακουμπήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, με το πέδιλο απόθεσης
διπλωμένο προς τα κάτω, επάνω στην επόμενη θέση του υπό
κατεργασία τεμαχίου που θέλετε να επεξεργαστείτε.
– Θέστε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο.
– Μετατοπίστε την άσκηση πίεσης στο μπροστινό πέλμα πλά-
νης και ωθήστε το ηλεκτρικό εργαλείο σιγά-σιγά προς τα
εμπρός (). Παράλληλα, το πέδιλο απόθεσης ανασηκώνε-
ται προς τα επάνω () ώστε έτσι το πίσω μέρος του πέλματος
πλάνης να ακουμπήσει πάλι επάνω στο υπό κατεργασία τεμά-
χιο.
– Ωθήστε το ηλεκτρικό εργαλείο ασκώντας ομοιόμορφη πίεση
προώθησης επάνω στην υπό κατεργασία επιφάνεια ().
Στρογγύλευμα γωνιών (βλέπε εικόνα O)
Οι αυλακώσεις σχήματος V που υπάρχουν στο μπροστινό πέλμα
πλάνης επιτρέπουν το γρήγορο και απλό στρογγύλευμα των ακ-
μών υπό κατεργασία τεμαχίων. Να χρησιμοποιείτε την αυλάκω-
ση σχήματος V που αναλογεί στο επιθυμητό πλάτος της φάσας.
Γι' αυτό θέστε την πλάνη με την αυλάκωση σχήματος V επάνω
στην ακμή του υπό κατεργασία τεμαχίου και οδηγήστε την κατά
μήκος της ακμής.
Χρησιμοποιηθείσα
αυλάκωση
καμιά
μικρή
μέτρια
μεγάλη
Πλάνισμα με οδηγό παραλλήλων/γωνιών
(βλέπε εικόνες K – M)
Συναρμολογήστε στο ηλεκτρικό εργαλείο τον οδηγό παραλλή-
λων 21 ή, ανάλογα, τον οδηγό γωνιών 25 με τη βίδα στερέωσης
24. Συναρμολογήστε στο ηλεκτρικό εργαλείο, ανάλογα με την
εκάστοτε χρήση, τον οδηγό βάθους αυλάκωσης 28 με τη βίδα
στερέωσης 27.
Χαλαρώστε το παξιμάδι ακινητοποίησης 23 και ρυθμίστε το επι-
θυμητό πλάτος αυλάκωσης στην κλίμακα 22. Σφίξτε πάλι καλά
το παξιμάδι ακινητοποίησης 23.
Ρυθμίστε ανάλογα το επιθυμητό βάθος αυλάκωσης με τον οδη-
γό βάθους αυλάκωσης 28.
Διεξάγετε τη διαδικασία πλανίσματος πολλές φορές τη μια μετά
την άλλη μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό βάθος αυλάκωσης. Να
οδηγείτε την πλάνη πιέζοντάς την από τα πλάγια.
Μέτρο a (mm)
0 – 4
2 – 6
4 – 9
6 – 10
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional