Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 78

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 78 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
78 | Türkçe
 Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukları ve başkalarını
uzakta tutun. Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
 Elektrikli el aletinin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi
hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmış
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma tehlikesi-
ni azaltır.
 Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gi-
bi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kaçının. Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elek-
trik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
 Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakma-
yın. Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpma
tehlikesini artırır.
 Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşımayın,
kabloyu kullanarak asmayın veya kablodan çekerek fişi
çıkarmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlı ci-
simlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tu-
tun. Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpma tehlikesi-
ni artırır.
 Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka
açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kulla-
nın. Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun
kullanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
 Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması
şartsa, mutlaka arıza akımı koruma şalteri kullanın. Arı-
za akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpma tehli-
kesini azaltır.
Kişilerin Güvenliği
 Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.
Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın. Aleti
kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara ne-
den olabilir.
 Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu göz-
lük kullanın. Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun
olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu
kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanı-
mı yaralanma tehlikesini azalttır.
 Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Akım ikmal şe-
bekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşı-
madan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde
dururken taşırsanız ve alet açıkken fişi prize sokarsanız ka-
zalara neden olabilirsiniz.
 Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini
veya anahtarları aletten çıkarın. Aletin dönen parçaları
içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara ne-
den olabilir.
 Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın. Çalı-
şırken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her zaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
 Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve ta-
kı takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Bol giysiler,
uzun saçlar veya takılar aletin hareketli parçaları tarafından
tutulabilir.
 Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanır-
ken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığın-
dan emin olun. Toz emme donanımının kullanımı tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltır.
Elektrikli el aletlerinin özenle kullanımı ve bakımı
 Aleti aşırı ölçede zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elek-
trikli el aletleri kullanın. Uygun performanslı elektrikli el
aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli ça-
lışırsınız.
 Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın. Açı-
lıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarıl-
malıdır.
 Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya akü-
yü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirir-
ken veya aleti elinizden bırakırken fişi prizden çekin.
Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını önler.
 Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bil-
meyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan kişilerin
aletle çalışmasına izin vermeyin. Deneyimsiz kişiler tara-
fından kullanıldığında elektrikli el aletleri tehlikelidir.
 Elektrikli el aletinizin bakımını özenle yapın. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parça-
ların kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve sıkı-
şıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını
kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasar-
lı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin
kötü bakımından kaynaklanır.
 Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun. Özenle bakımı
yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sı-
kışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı
sağlarlar.
 Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu
özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın. Bu sı-
rada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın.
Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışın-
da kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
Servis
 Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parça kullanma koşulu ile onartın. Bu sayede ale-
tin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
Planyalar için güvenlik talimatı
 Elektrikli el aletini elinizden bırakmadan önce bıçak mi-
linin tam olarak durmasını bekleyin. Açıkta bulunan ve
dönmekte olan bıçak mili iş parçası yüzeyine takılabilir ve
aletinin kontrolünün kaybına ve ağır yaralanmalara neden
olabilir.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional