Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 125

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 125 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
 Жонғымен жұмыс істегенде табандығының
дыйындамада толық жатуын қадағалаңыз. Кері
жағдайда жонғы қисайып, жарақаттарға алып келуі
мүмкін.
 Метал заттар, шеге немесе бұрандалар үстінен
жонғыны жүргізбеңіз. Пышақ пен пышақты білік
зақымданып қатты дірілдеуге алып келуі мүмкін.
Өнім және қызмет сипаттамасы
Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын
және ескертпелерді оқыңыз.
Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын
және ескертпелерді сақтамау тоқтың
соғуына, өрт және/немесе ауыр
жарақаттануларға апаруы мүмкін.
Электр құралының суреті бар бетті ашып пайдалану
нұсқаулығын оқу кезінде оны ашық ұстаңыз.
Тағайындалу бойынша қолдану
Электр құралы брус және тақта сияқты ағаш өнімдерін
жонғымен өңдеуге арналған. Ол сондай -ақ қырларды
жону және ою үшін де жарамды.
Бейнеленген құрамды бөлшектер
Көрсетілген құрамдастар нөмірленген суреттері бар
беттегі электр құралының сипаттамасына сай.
1 Жоңқалау тереңдігі шкаласы
2 Жоңқалау тереңдігін реттеу үшін айналмалы реттегіш
(беті оқшауландырылған)
3 Жоңқаларды шығаруға арналған келте құбыр
4 Қосқыш/өшіргіш құлыптау пернесі
5 Қосқыш/өшіргіш
6 Таспа қаптамасына арналған бұранда
7 Таспа қаптамасы
8 Жонғы табандығы
9 V-ойықтары
10 Жұлдыздық кілт
11 Бұрандама қысқыштың бекіткіш бұрандасы
12 Бұрандама қысқыш
13 Пышақ басы
14 Жонғы пышағына арналған бағыттауыш ойық
15 HSS жонғысының пышағы
16 HSS жонғысы пышағының қамыты
17 HSS жонғысы пышағының қамытын бекіткіш бұранда
18 HSS жонғысы пышағын қайрау аспабы
19 HSS жонғы пышағын реттеу шаблоны
20 HM/TC-жонғы пышағы*
21 Бағыттайтын планка
22 Ойық ені шкаласы
23 Ойық енін реттейтін сомын
24 Бағыттайтын/бұрыш планкасының бекіту бұрандасы
25 Бұрыш планкасы*
26 Бұрышты реттейтін сомын*
Bosch Power Tools
27 Ою тереңдігі планкасын бекіту бұрандасы*
28 Ою тереңдігі планкасы*
29 Сақтайтын башмак
30 Қозғалтқыш белдік
31 Үлкен белдік дөңгелегі
32 Кіші белдік дөңгелегі
33 Тұтқа (беті оқшауландырылған)
*Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты
жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің
жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.
Техникалық мәліметтер
Жонғы
Өнім нөмірі
Кесімді қуатты пайдалану
Бос айналу сәті
Жоңқалау тереңдігі
Ойық тереңдігі
макс. жонғы ені
EPTA-Procedure 01:2014
құжатына сай салмағы
Сақтық сыныпы
Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және
елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.
Шуыл және дірілдеу туралы ақпарат
Шу эмиссиясының мәндері EN 60745-2-14 бойынша
есептелген.
A-мен белгіленген электр құралын шуыл деңгейі әдетте
төмендегіге тең: дыбыс күші 86 дБ(A); дыбыс қуаты
97 дБ(A). Өлшеу дәлсіздігі K=3 дБ.
Құлақты қорғау құралдарын киіңіз!
Жиынтық діріл мәні a
(үш бағыттың векторлық
h
қосындысы) және K дәлсіздігі EN 60745-2-14
стандартына сай анықталған:
2
2
a
=5,5 м/с
, K=1,5 м/с
.
h
Осы ескертпелерде берілген дірілдеу пәрмені EN 60745
ережесінде мөлшерленген өлшеу әдісі бойынша
есептелген болып электр құралдарды бір-бірімен
салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол дірілдеу қуатын
шамалап өлшеу үшін де жарамды.
Берілген діріл көлемі электр құралының негізгі
жұмыстары үшін берілген. Егер электр құрал басқа
жұмыстар үшін түрлі керек-жарақтармен басқа алмалы-
салмалы аспаптар менен немесе жетімсіз күтумен
пайдаланылса дірілдеу көлемдері өзгереді. Бұл жұмыс
барысындағы діріл қуатын арттырады.
Дірілдеу қуатын нақты есептеу үшін құрал өшірілген және
қосылған болып пайдаланылмаған уақыттарды да ескеру
қажет. Бұл дірілдеу қуатын бүкіл жұмыс уақытында қатты
төмендетеді.
Пайдаланушыны дірілдеу әсерінен сақтау үшін қосымша
қауіпсіздік шараларын қолдану қажет, мысалы: электр
құралды және алмалы-салмалы аспаптарды күту,
қолдарды ыстық ұстау, жұмыс әдістерін ұйымдыстыру.
Қaзақша | 125
GHO 6500
0 601 596 0..
Вт
650
-1
мин
16500
мм
0 – 2,6
мм
0 – 9
мм
82
кг
2,8
/II
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional