Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 103

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 103 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
A termék és alkalmazási lehetőségei-
nek leírása
Olvassa el az összes biztonsági figyelmez-
tetést és előírást. A következőkben leírt elő-
írások betartásának elmulasztása áramüté-
sekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülések-
hez vezethet.
Kérjük hajtsa ki a kihajtható ábrás oldalt, és hagyja így kihajt-
va, miközben ezt a kezelési útmutatót olvassa.
Rendeltetésszerű használat
Az elektromos kéziszerszám szerkezeti faanyagok, például
gerendák és falapok szilárd alapon való gyalulására szolgál. A
berendezés élek leélezésére és falcolásra is alkalmazható.
Az ábrázolásra kerülő komponensek
A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozá-
sa az elektromos kéziszerszámnak az ábra-oldalon található
képére vonatkozik.
1 Fogásmélységskála
2 Fogásmélység beállító forgatógomb
(szigetelt fogantyú-felület)
3 Forgácskivető
4 Be-/kikapcsoló rögzítőgombja
5 Be-/kikapcsoló
6 Szíjborítás csavarja
7 Szíjborítás
8 Gyalutalp
9 V-hornyok
10 Torxkulcs
11 Szorítópofa rögzítőcsavar
12 Szorítópofa
13 Késfej
14 Gyalukés vezetőhorony
15 HSS-gyalukés
16 HSS-gyalukés tartókengyel
17 HSS-gyalukés tartókengyel rögzítőcsavar
18 HSS-gyalukés élesítő eszköz
19 HSS-gyalukés beállító idomszer
20 HM/TC-gyalúkés*
21 Párhuzamos ütköző
22 Falcolási szélességi skála
23 Falcolási szélesség beállítás rögzítő anya
24 Párhuzamos/szögütköző rögzítő csavar
25 Állítható szögű ütköző*
26 Szögbeállítás rögzítő anya*
27 A falcmélység-határoló rögzítőcsavarja*
28 Falcmélység-határoló*
29 Parkoló talp
30 Hajtószíj
Bosch Power Tools
31 Nagy szíjtárcsa
32 Kis szíjtárcsa
33 Fogantyú (szigetelt fogantyú-felület)
*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem
tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban va-
lamennyi tartozék megtalálható.
Műszaki adatok
Gyalú
Cikkszám
Névleges felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Fogásmélység
Falcolás mélysége
max. gyaluszélesség
Súly az „EPTA-Procedure
01:2014" (01:2014
EPTA-eljárás) szerint
Érintésvédelmi osztály
Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő
feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges ki-
vitelekben ezek az adatok változhatnak.
Zaj és vibráció értékek
A zajmérési eredmények az EN 60745-2-14 szabványnak
megfelelően kerültek meghatározásra.
A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei: hang-
nyomásszint 86 dB(A); hangteljesítményszint 97 dB(A).
Bizonytalanság K=3 dB.
Viseljen fülvédőt!
a
rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K
h
bizonytalanság az EN 60745-2-14 szabvány szerint:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745
szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatáro-
zásra és az elektromos kéziszerszámok összehasonlítására ez
az érték felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés ideigle-
nes becslésére is alkalmas.
A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő alkal-
mazási területein való használat során fellépő érték. Ha az
elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, különböző
tartozékokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett hasz-
nálják, a rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész mun-
kaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelhe-
ti.
A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell
venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés kikap-
csolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de
nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre
vonatkozó rezgési terhelést lényegesen csökkentheti.
Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a
rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos ké-
ziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek me-
legen tartása, a munkamenetek megszervezése.
Magyar | 103
GHO 6500
0 601 596 0..
W
650
-1
perc
16500
mm
0 – 2,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
2,8
/II
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional