Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 67

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 67 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Höylän turvallisuusohjeet
 Odota teräakselin pysähtymistä, ennen kuin asetat
sähkötyökalun pois käsistäsi. Vapaa pyörivä teräakseli
saattaa tarttua pintaan ja johtaa hallinnan menetykseen se-
kä vakavaan loukkaantumiseen.
 Tartu sähkötyökaluun vain kahvojen eristepinnoista,
koska teräakseli saattaa osua omaan sähköjohtoon.
Kosketus jännitteiseen johtoon voi saattaa myös sähkötyö-
kalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
 Kiinnitä ja varmista työkappale tukevaan alustaan ruu-
vipuristimin tai muulla tavalla. Jos pidät työkappaletta
vain kädessä tai kehoasi vasten, se on epävakaa, mikä
saattaa johtaa hallinnan menettämiseen.
 Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen
aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköis-
kuun.
 Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyörivät osat voi-
vat aiheuttaa loukkaantumista.
 Vie ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu työkap-
paletta vasten. Muussa tapauksessa on olemassa takais-
kun vaara vaihtotyökalun tarttuessa työkappaleeseen.
 Pidä aina höylä työskentelyssä niin, että höylän pohja
on tasaisesti työkappaletta vasten. Höylä saattaa muu-
ten kiepata ja aiheuttaa loukkaantumisia.
 Älä koskaan höylää metallikohteiden, naulojen tai ruu-
vien yli. Terä ja teräakseli saattavat vahingoittua ja aiheut-
taa voimakkaampaa värinää.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Käännä auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pidä se ulos-
käännettynä lukiessasi käyttöohjetta.
Bosch Power Tools
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun, kuten esim. palkkien ja lau-
tojen höyläämiseen kiinteällä alustalla. Se soveltuu myös reu-
nojen viistämiseen ja huultamiseen.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Lastuamissyvyyden asteikko
2 Lastuamissyvyyden asetusnuppi (eristetty kädensija)
3 Lastun poistoaukko
4 Käynnistyskytkimen lukituspainike
5 Käynnistyskytkin
6 Hihnansuojuksen ruuvi
7 Hihnansuojus
8 Höylän pohja
9 V-uria
10 Torx-avain
11 Kiinnitysleuan kiinnitysruuvi
12 Kiinnitysleuka
13 Teräpää
14 Höylän terän ohjainura
15 HSS-terä
16 HSS-terän pidinsanka
17 HSS-terän pidinsangan kiinnitysruuvi
18 HSS-terän teroituslaite
19 HSS-terän säätötulkki
20 Höylän HM/TC-terä/TC-höylän terä*
21 Suuntaisohjain
22 Huultoleveyden asteikko
23 Huultoleveyden säädön lukitusmutteri
24 Suuntais-/kulmaohjaimen kiinnitysruuvi
25 Kulmaohjain*
26 Kulmaohjaimen lukitusmutteri*
27 Huultosyvyyden rajoittimen kiinnitysruuvi*
28 Huultosyvyyden rajoitin*
29 Seisontatuki
30 Käyttöhihna
31 Suuri hihnapyörä
32 Pieni hihnapyörä
33 Kahva (eristetty kädensija)
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Suomi | 67
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional