Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 133

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 133 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
– Împingeţi etrierul de blocare 16 împreună cu cuţitul de rin-
dea 15 afară din capul portcuţite 13 respectiv din canalul
de ghidare 14.
– Rotiţi capul portcuţite 180° şi demontaţi al 2-lea cuţit de
rindea.
Indicaţie: Înainte de înlocuirea respectiv rectificarea cuţitelor
de rindea, scoateţi etrierul de blocare 16 după ce aţi slăbit şu-
rubul de fixare 17.
Reascuţirea cuţitelor de rindea HSS (vezi figura D)
Utilizând dispozitivul de ascuţire 18 (accesoriu) şi o piatră ab-
razivă uzuală din comerţ puteţi reascuţi cuţitele de HSS uzate
respectiv tocite.
Introduceţi cele două cuţite de rindea în dispozitivul de ascu-
ţire şi fixaţi-le cu şurubul fluture. Aveţi grijă ca ambele cuţite
de rindea să fie introduse până la punctul de oprire.
Deplasaţi uniform, apăsând uşor, cuţitele de rindea introduse
în dispozitivul de ascuţire, deasupra pietrei abrazive.
Indicaţie: Cuţitele de rindea pot fi rectificate maximum
6 mm, până la o lăţime minimă de 23 mm. După care, ambele
cuţite de rindea vor trebui schimbate.
Montarea cuţitului de rindea (vezi figurile E – F)
Înainte de montarea cuţitelor de rindea noi respectiv reascu-
ţite, curăţaţi capul portcuţite 13 şi, dacă este necesar, cuţitul
de rindea 15 şi etrierul de blocare 16. Curăţaţi cu spirt sau pe-
trol cuţitele de rindea foarte murdare de răşină.
Indicaţie: Cuţitele de rindea noi respectiv reascuţite trebuie
întotdeauna ajustate la înălţimea corectă înainte de montare.
Şablonul de reglare 19 (accesoriu) serveşte la reglarea înălţi-
mii cuţitelor de rindea. Puneţi cuţitul de rindea 15 şi etrierul
de blocare 16 pe calibrul de reglare. Aveţi grijă ca etrierul
de blocare 16 să se angreneze în canelura prevăzută în acest
scop. Apăsaţi cuţitul de rindea 15 pe limitator şi fixaţi etrierul
de blocare 16 în această poziţie cu şurubul de fixare 17. Astfel
se obţine automat reglajul de înălţime corect.
Cuţitul de rindea trebuie să fie montat şi aliniat centrat faţă
de talpa rindelei 8. Strângeţi apoi cele 3 şuruburi de fixare
11 cu cheia Torx 10. Respectaţi în acest sens ordinea de
strângere specificată pe falca de prindere 12 de ().
Indicaţie: Înainte de punerea în funcţiune verificaţi poziţia fi-
xă a şuruburilor de fixare 11. Rotiţi manual capul portcuţite
13 şi asiguraţi-vă că, cuţitele de rindea nu ating nimic.
Schimbarea cuţitelor de rindea HM/TC
 Atenţie la schimbarea cuţitelor de rindea. Nu apucaţi
cuţitele de rindea de muchiile tăietoare. Vă puteţi răni
cu tăişurile ascuţite.
Folosiţi numai cuţite de rindea HM/TC originale Bosch.
Cuţitele de rindea din carburi metalice (HM/TC) au 2 tăişuri şi
pot fi întoarse. Dacă ambele muchii tăietoare sunt tocite, cu-
ţitele de rindea 20 trebuie schimbate. Cuţitul de rindea
HM/TC nu trebuie rectificat.
Bosch Power Tools
Demontarea cuţitului de rindea (vezi figurile G – H)
– Pentru a întoarce sau a înlocui cuţitele de rindea, rotiţi ca-
pul portcuţite 13, până când falca de prindere 12 va fi pa-
ralelă cu talpa rindelei 8.
– Slăbiţi cele 3 şuruburi de fixare 11 răsucindu-le cu cheia
Torx 10 aprox. 1 – 2 ture. Falca de prindere 12 nu trebuie
demontată.
– Răsuciţi puţin capul portcuţite şi împingeţi cu o bucată de
lemn cuţitul de rindea 20 în lateral, afară din capul porcuţi-
te 13.
– Rotiţi capul portcuţite 180° şi demontaţi al 2-lea cuţit de
rindea.
Montarea cuţitului de rindea (vezi figurile I – J)
Prin intermediul canelurii de ghidare a cuţitului de rindea se
asigură un reglaj întotdeauna uniform al înălţimii la schimba-
rea respectiv întoarcerea cuţitului.
Dacă este necesar, curăţaţi zona de fixare a cuţitelor din capul
portcuţite 13 şi cuţitul de rindea 20.
La montarea cuţitului de rindea, aveţi grijă ca acesta să fie bi-
ne fixat în ghidajul sistemului de prindere al capului portcuţite
13.
Cuţitul de rindea trebuie să fie montat şi aliniat centrat faţă
de talpa rindelei 8. Strângeţi apoi cele 3 şuruburi de fixare
11 cu cheia Torx 10. Respectaţi în acest sens ordinea de
strângere specificată pe falca de prindere 12 de ().
Indicaţie: Înainte de punerea în funcţiune verificaţi poziţia fi-
xă a şuruburilor de fixare 11. Rotiţi manual capul portcuţite
13 şi asiguraţi-vă că, cuţitele de rindea nu ating nimic.
Utilizarea seturilor de transformare
Reechiparea HSS cu HM/TC
Folosindu-se setul de transformare 2 607 001 399 (vezi Ac-
cesorii), rindelele echipate cu cuţite HSS pot fi reechipate cu
cuţite de rindea HM/TC.
– Slăbiţi şi scoateţi falca de prindere 12.
– Împingeţi etrierul de blocare 16 împreună cu cuţitul de rin-
dea 15 afară din capul portcuţite 13 respectiv din canalul
de ghidare 14.
– Introduceţi setul de transformare 2 607 001 399 în cana-
lul de ghidare 14.
– Montaţi falca de prindere 12 şi înşurubaţi şuruburile de fi-
xare 11, totuşi nu strângeţi încă bine şuruburile.
– Introduceţi cuţitul de rindea HM/TC din lateral, în sistemul
de prindere al cuţitului de rindea.
– Cuţitul de rindea trebuie să fie montat şi aliniat centrat fa-
ţă de talpa rindelei 8. Strângeţi apoi cele 3 şuruburi de fi-
xare 11 cu cheia Torx 10. Respectaţi în acest sens ordinea
de strângere specificată pe falca de prindere 12 de
().
Reechiparea HM/TC cu HSS
Folosindu-se setul de transformare 2 607 001 398 (vezi Ac-
cesorii), rindelele echipate cu cuţite HM/TC pot fi reechipate
cu cuţite de rindea HSS.
– Deşurubaţi cele 3 şuruburi de fixare 11 cu cheia Torx 10 şi
scoateţi falca de prindere 12.
Română | 133
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional