Download  Print this page

Українська - Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 116 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
116 | Українська
Українська
Вказівки з техніки безпеки
Загальні застереження для електроприладів
Прочитайте всі застере-
ження і вказівки. Недотри-
мання застережень і вказівок може призвести до уражен-
ня електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.
Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і
вказівки.
Під поняттям «електроприлад» в цих застереженнях
мається на увазі електроприлад, що працює від мережі
(з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без
електрокабелю).
Безпека на робочому місці
 Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте
добре освітлення робочого місця. Безлад або погане
освітлення на робочому місці можуть призвести до
нещасних випадків.
 Не працюйте з електроприладом у середовищі, де
існує небезпека вибуху внаслідок присутності
горючих рідин, газів або пилу. Електроприлади
можуть породжувати іскри, від яких може займатися
пил або пари.
 Під час праці з електроприладом не підпускайте до
робочого місця дітей та інших людей. Ви можете
втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде
відвернута.
Електрична безпека
 Штепсель електроприладу повинен підходити до
розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі.
Для роботи з електроприладами, що мають захисне
заземлення, не використовуйте адаптери.
Використання оригінального штепселя та належної
розетки зменшує ризик ураження електричним
струмом.
 Уникайте контакту частин тіла із заземленими
поверхнями, як напр., трубами, батареями
опалення, плитами та холодильниками. Коли Ваше
тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження
електричним струмом.
 Захищайте прилад від дощу і вологи. Попадання води
в електроприлад збільшує ризик ураження
електричним струмом.
 Не використовуйте кабель для перенесення
електроприладу, підвішування або витягування
штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла,
олії, гострих країв та деталей приладу, що
рухаються. Пошкоджений або закручений кабель
збільшує ризик ураження електричним струмом.
 Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте
лише такий подовжувач, що придатний для
зовнішніх робіт. Використання подовжувача, що
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик
ураження електричним струмом.
 Якщо не можна запобігти використанню
електроприладу у вологому середовищі,
використовуйте пристрій захисного вимкнення.
Використання пристрою захисного вимкнення
зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека людей
 Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите,
та розсудливо поводьтеся під час роботи з
електроприладом. Не користуйтеся
електроприладом, якщо Ви стомлені або
знаходитеся під дією наркотиків, спиртних напоїв
або ліків. Мить неуважності при користуванні
електроприладом може призвести до серйозних травм.
 Вдягайте особисте захисне спорядження та
обов'язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання
особистого захисного спорядження, як напр., – в
залежності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття,
що не ковзається, каски та навушників, зменшує ризик
травм.
 Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж
ввімкнути електроприлад в електромережу або
під'єднати акумуляторну батарею, брати його в руки
або переносити, впевніться в тому, що
електроприлад вимкнутий. Тримання пальця на
вимикачі під час перенесення електроприладу або
підключення в розетку увімкнутого приладу може
призвести до травм.
 Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть
налагоджувальні інструменти та гайковий ключ.
Перебування налагоджувального інструмента або
ключа в частині приладу, що обертається, може
призвести до травм.
 Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте
стійке положення та завжди зберігайте рівновагу.
Це дозволить Вам краще зберігати контроль над
електроприладом у несподіваних ситуаціях.
 Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий
одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та
рукавиці до деталей приладу, що рухаються. Про-
сторий одяг, довге волосся та прикраси можуть
потрапити в деталі, що рухаються.
 Якщо існує можливість монтувати пи-
ловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої,
переконайтеся, щоб вони були добре під'єднані та
правильно використовувалися. Використання пило-
відсмоктувального пристрою може зменшити
небезпеки, зумовлені пилом.
Правильне поводження та користування
електроприладами
 Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий
прилад, що спеціально призначений для відповідної
роботи. З придатним приладом Ви з меншим ризиком
отримаєте кращі результати роботи, якщо будете
працювати в зазначеному діапазоні потужності.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional