Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 134

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 134 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
134 | Română
– Împingeţi etrierul de blocare 16 împreună cu cuţitul de rin-
dea 15 afară din capul portcuţite 13 respectiv din canalul
de ghidare 14.
– Introduceţi setul de transformare 2 607 001 398 în cana-
lul de ghidare 14 şi aliniaţi-l centrat faţă de talpa rindelei
8.
– Montaţi falca de prindere 12 şi strângeţi bine şuruburile de
fixare 11 cu cheia Torx 10. Respectaţi în acest sens ordi-
nea de strângere specificată pe falca de prindere 12 de
().
Aspirarea prafului/aşchiilor
 Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt
vopselele pe bază de plumb, anumite tipuri de lemn, mine-
rale şi metal pot fi dăunătoare sănătăţii. Atingerea sau
inspirarea acestor pulberi poate provoca reacţii alergice
şi/sau îmbolnăvirile căilor respiratorii ale utilizatorului sau
a le persoanelor aflate în apropiere.
Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau
de fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales îm com-
binaţie cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lem-
nului (cromat, substanţe de protecţie a lemnului). Materia-
lele care conţin azbest nu pot fi prelucrate decât de către
specialişti.
– Folosiţi pe cât posibil o instalaţie de aspirare a prafului
adecvată pentru materialul prelucrat.
– Asiguraţi buna ventilaţie a locului de muncă.
– Este recomandabil să se utilizeze o mască de protecţie
a respiraţiei având clasa de filtrare P2.
Respectaţi prescripţiile din ţara dumneavoastră referitoa-
re la materialele de prelucrat.
Curăţaţi regulat orificiul de eliminare a aşchiilor 3. Pentru cu-
răţarea unui orificiu de eliminare a aşchiilor înfundat, folosiţi o
unealtă adecvată, de ex. o bucată de lemn, aer comprimat etc.
 Nu introduceţi mâinile în orificiul de eliminare a aşchii-
lor. Componentele care se rotesc vă pot răni.
Pentru asigurarea unei aspirări optime utilizaţi întotdeauna o
instalaţie exterioară de aspirare a prafului sau un sac colector
de praf/aşchii.
Funcţionare
Moduri de funcţionare
Reglarea adâncimii de tăiere
Cu butonul rotativ 2 poate fi reglată fără trepte adâncimea de
tăiere în intervalul de 0–2,6 mm cu ajutorul scalei gradate a
adâncimii de tăiere 1 (o diviziune scalară = 0,1 mm).
Sabot de staţionare (vezi figura N)
Sabotul de staţionare 29 permite aşezarea sculei electrice
imediat după operaţia de lucru fără pericol de deteriorare a
piesei prelucrate sau a cuţitului de rindea. În vederea proce-
sului de lucru, sabotul de staţionare 29 se ridică în sus, elibe-
rând astfel partea posterioară a tălpii de rindea 8.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Punere în funcţiune
 Atenţie la tensiunea reţelei de alimentare! Tensiunea
sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de pe plă-
cuţa indicatoare a tipului sculei electrice. Sculele elec-
trice inscripţionate cu 230 V pot funcţiona şi racordate
la 220 V.
Pornire/oprire
Pentru a economisi energie, ţineţi scula electrică pornită nu-
mai atunci când o folosiţi.
Apăsaţi pentru punerea în funcţiune a sculei electrice între-
rupătorul pornit/oprit 5 şi ţineţi-l apăsat.
Pentru fixarea în poziţie apăsată a întrerupătorului pornit/
oprit 5, apăsaţi tasta de fixare 4.
Pentru oprirea sculei electrice eliberaţi întrerupătorul por-
nit/oprit 5 respectiv, dacă acesta a fost blocat cu tasta de fi-
xare 4, apăsaţi scurt înterupătorul pornit/oprit 5 şi apoi elibe-
raţi-l din nou.
Instrucţiuni de lucru
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice
scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
Procesul de rindeluire (vezi figura N)
Reglaţi adâncimea de tăiere dorită şi sprijiniţi scula electrică
cu partea anterioară a tălpii de rindea 8 pe piesa de lucru.
 Porniţi scula electrică şi numai după aceasta condu-
ceţi-o asupra piesei prelucrate. În caz contrar există pe-
ricol de recul în situaţia în care dispozitivul de lucru se aga-
ţă în piesa prelucrată.
Porniţi scula electrică şi conduceţi-o cu avans uniform deasu-
pra suprafeţei de prelucrat.
Pentru obţinerea unor suprafeţe de calitate superioară lucraţi
numai cu avans redus şi exercitaţi apăsarea în partea mediană
a tălpii de rindea.
În scopul prelucrării materialelor dure, ca de exemplu lemnul
de esenţă tare cât şi atunci când intenţionaţi să folosiţi lăţimea
maximă de trecere a rindelei, reglaţi numai o adâncime de tă-
iere redusă şi diminuaţi dacă este necesar avansul rindelei.
Un avans exagerat de mare scade calitatea supafeţei prelucra-
te şi poate duce la înfundarea accelerată a orificiului de elimi-
nare a aşchiilor.
Numai cuţitele de rindea ascuţite asigură o bună capacitate de
tăiere şi menajează scula electrică.
Sabotul de staţionare 29 integrat permite deasemeni conti-
nuarea procesului de rindeluire şi după o întrerupere a aces-
tuia în orice punct al piesei prelucrate:
– Puneţi scula electrică cu sabotul de staţionare tras în jos, în
punctul unde urmează a se continua prelucrarea piesei de
lucru.
– Porniţi scula electrică.
– Transferaţi forţa de apăsare pe talpa de rindea anterioară
şi împingeţi lent scula electrică spre înainte(). Sabotul
de staţionare se va ridica în sus (), astfel încât partea
posterioară a tălpii de rindea va ajunge din nou să se spriji-
ne pe piesa de lucru.
– Conduceţi scula electrică cu avans uniform deasupra su-
prafeţei de prelucrat ().
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional