Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 107

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 107 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Vevőszolgálat és használati tanácsadás
A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és kar-
bantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott áb-
rák és egyéb információk a címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.
Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10-jegyű
cikkszámot.
Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készüléké-
nek javítását.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888
Hulladékkezelés
Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csoma-
golást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell
újrafelhasználásra előkészíteni.
Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási sze-
métbe!
Csak az EU-tagországok számára:
A használt villamos és elektronikus berende-
zésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Európai
Irányelvnek és ennek a megfelelő országok
jogharmonizációjának megfelelően a már
használhatatlan elektromos kéziszerszá-
mokat külön össze kell gyűjteni és a kör-
nyezetvédelmi szempontból megfelelő újra
felhasználásra le kell adni.
A változtatások joga fenntartva.
Bosch Power Tools
Magyar | 107
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional