Download Print this page

Hrvatski - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

142 | Hrvatski

Boscheva skupina za svetovanje pri uporabi vam bo z
veseljem odgovorila na vprašanja o naših izdelkih in
pripadajočem priboru.
Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov obvezno
navedite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.
Slovensko
Robert Bosch d.o.o.
Verovškova 55a
1000 Ljubljana
Tel.: +00 803931
Fax: +00 803931
Mail : servis.pt@si.bosch.com
www.bosch.si
Odlaganje
Električno orodje, pribor in embalažo je treba dostaviti v
okolju prijazno ponovno predelavo.
Električnih orodij ne odvrzite med gospodinjske
odpadke!
Zgolj za države Evropske unije:
V skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni
električni in elektronski opremi (OEEO) in njeni uresničitvi v
nacionalnem pravu se morajo električna orodja, ki niso več v
uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.
Hrvatski
Sigurnosne napomene
Uobičajena sigurnosna upozorenja za električne
alate
Pročitajte sva sigurnosna
UPOZORENJE
upozorenja, upute, ilustracije i
specifikacije koje se isporučuju s ovim električnim
alatom. Nepoštivanje dolje navedenih uputa može
uzrokovati električni udar, požar i/ili ozbiljne ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću
primjenu.
Pojam „električni alat" u upozorenjima odnosi se na
električne alata s priključkom na električnu mrežu (s
mrežnim kabelom) i električne alate s napajanjem na
akumulatorsku bateriju (bez mrežnog kabela).
Sigurnost na radnom mjestu
Održavajte radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.
u
Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati
nezgode.
Ne radite s električnim alatima u eksplozivnim
u
atmosferama, primjerice onima u kojima ima
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Električni alati
proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
Tijekom upotrebe električnog alata djecu i druge
u
osobe držite podalje od mjesta rada. Svako odvraćanje
pozornosti može uzrokovati gubitak kontrole nad
uređajem.
Električna sigurnost
Priključni utikač električnog alata mora odgovarati
u
utičnici. Sve su preinake utikača zabranjene.
Nemojte upotrebljavati adapterske utikače zajedno sa
zaštitno uzemljenim električnim alatima. Utikač na
kojem nisu vršene preinake i odgovarajuća utičnica
smanjuju opasnost od strujnog udara.
Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao
u
što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Opasnost
od električnog udara je veća ako je vaše tijelo uzemljeno.
Električne alate držite dalje od kiše ili vlage.
u
Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od
strujnog udara.
Ne zloupotrebljavajte priključni kabel. Nikada
u
nemojte upotrebljavati priključni kabel za nošenje,
vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz
mrežne utičnice. Priključni kabel držite dalje od
izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pomičnih dijelova
uređaja. Oštećen ili zapleten priključni kabel povećava
opasnost od strujnog udara.
Ako s električnim alatom radite na otvorenom,
u
upotrebljavajte isključivo produžni kabel prikladan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba produžnog kabela
prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od
strujnog udara.
Ako ne možete izbjeći upotrebu električnog alata u
u
vlažnoj okolini, upotrijebite diferencijalnu strujnu
zaštitnu sklopku. Primjenom diferencijalne strujne
zaštitne sklopke izbjegava se opasnost od strujnog udara.
Sigurnost ljudi
Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno
u
dok radite s električnim alatom. Nemojte
upotrebljavati alat ako ste umorni ili pod utjecajem
droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje kod
upotrebe električnog alata može uzrokovati ozbiljne
ozljede.
Nosite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitne
u
naočale. Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je
maska za prašinu, zaštitna obuća s protukliznim
potplatom, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od
vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od
ozljeda.
Spriječite svako nehotično uključivanje uređaja. Prije
u
nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti
komplet baterija, provjerite je li električni alat
isključen. Ako kod nošenja električnog alata imate prst
na prekidaču ili se uključen uređaj priključi na električno
napajanje, to može dovesti do nezgoda.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional