Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 110

Hide thumbs

Advertisement

110 | Қазақ
мен сәйкес розеткалар электр тұйықталуының қауіпін
төмендетеді.
Құбырлар, радиаторлар, плиталар мен суытқыштар
u
сияқты жерге қосылған беттерге тимеңіз. Денеңіз
жерге қосылған болса жоғары тоқ соғу қауіпі пайда
болады.
Электр құралдарды жаңбырда немесе ылғалды
u
қоршауда пайдаланбаңыз. Электр құралына кірген
су тоқ соғу қауіпін жоғарылатады.
Кабельді тиісті болмаған ретте пайдаланбаңыз.
u
Кабельді электр құралын тасу, көтеру немесе
тоқтан шығару үшін пайдаланбаңыз. Кабельді
ыстықтық, май, өткір қырлар және жылжымалы
бөлшектерден алыс ұстамаңыз. Зақымдалған
немесе бытысып кеткен кабель тоқ соғу қауіпін
жоғарылатады.
Электр құралын сыртта пайдаланғанда сыртқы
u
жайлар үшін сай кабельді пайдаланыңыз. Сыртта
пайдалануға жарамды кабельді пайдалану тоқ соғу
қауіпін төмендейді.
Егер электр құралын ылғалды жерде пайдалану
u
керек болса, онда қорғайтын өшіру құрылғысы
(RCD) арқылы қорғалған тоқ желісін
пайдаланыңыз. RCD пайдалану тоқ соғу қауіпін
төмендетеді.
Жеке қауіпсіздік
Электр құралды пайдалануда абай болыңыз,
u
жұмысыңызды бақылаңыз және парасатты
пайдаланыңыз. Электр құралды шаршаған кезде
немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі әсер еткен
кезде пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану
кезінде аңсыздық ауыр жеке жарақаттануға алып келуі
мүмкін.
Жеке қорғайтын жабдықтарды пайдаланыңыз.
u
Әрдайым көз қорғанысын тағыңыз. Шаң маскасы,
сырғанбайтын қауіпсіздік аяқ киімдері, шлем немесе
есту қорғаныштары сияқты қорғағыш жабдықтары
тиісті жағдайларда қолданып жеке жарақаттануларды
кемейтеді.
Кездейсоқ іске қосылудың алдын алу. Тоқ көзіне
u
және/немесе батареялар жинағына қосудан
алдын, құралды көтеру немесе тасудан алдын
өшіргіш өшік күйде болуына көз жеткізіңіз. Электр
құралын саусақты өшіргішке қойып тасу немесе
қосқышы қосулы электр құралын тоққа қосу сәтсіз
оқиғаға алып келуі мүмкін.
Электр құралын қосудан алдын келген реттеу
u
сынасын немесе кілтті алып қойыңыз. Электр
құралының айналатын бөлігінде қалған кілт немесе
сына жеке жарақаттануға алып келуі мүмкін.
Көп күш істетпеңіз. Әрдайым тиісті таяныш пен тең
u
салмақытылқты сақтаңыз. Бұл күтілмеген
жағдайларда электр құралдың бақылануын сақтайды.
Тиісті киім киіңіз. Бос киім мен әшекейлерді
u
киймеңіз. Шашыңыз бен киімдерді жылжымалы
бөлшектерден алыс ұстаңыз. Бос киімдер,
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
әшекейлер немесе ұзын шаш жылжымалы бөлшектер
арқылы тартылуы мүмкін.
Егер шаң шығарып жинау жабдықтарына қосу
u
құрылғылары берліген болса, онда олар қосулы
болуына және тиісті ретте қолдануына көз
жеткізіңіз. Шаң жинауды пайдалану шаңға
байланысты зияндарды кемейтеді.
Аспаптарды жиі пайдаланып жақсы білгеннен соң
u
масайрап кетпей қауіпсіздік принциптерін елемей
отырмаңыз. Абайсыз әрекет секунд ішінде ауыр
жарақаттануға алып келуі мүмкін.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Энергиямен жабдықтаудың
u
толықтай не жекелей тоқтатылуы немесе
энергиямен жабдықтауды басқару тізбегінің
ақаулануы салдарынан электр құралының
жұмысында кідіріс пайда болған жағдайда,
бұғатталмағандығына көз жеткізіп (болған
жағдайда) барып, ажыратқышты Выкл. (Өшіру)
қалпына келтіріңіз. Желілік ашаны розеткадан
шығарыңыз немесе алып – салмалы
аккумуляторды ажыратыңыз. Осы әрекет арқылы
бақыланбайтын қайта іске қосылудың алдын аласыз.
Электр құралдарын пайдалану және күту
Құралды аса көп жүктемеңіз. Жұмысыңыз үшін
u
жарамды электр құралын пайдаланыңыз. Жарамды
электр құралымен керекті жұмыс аймағында дұрыс әрі
сенімді жұмыс істейсіз.
Ажыратқышы дұрыс емес электр құралын
u
пайдаланбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын
электр құралы қауіпті болып, оны жөндеу қажет
болады.
Жабдықтарды реттеу, бөлшектерін алмастыру
u
немесе электр құралдарын қоймаға қою алдында,
ашаны қуат көзінен ажыратыңыз және/немесе
аккумуляторы алмалы-салмалы болса, оны электр
құралынан алып тастаңыз. Бұл сақтық әрекеті электр
құралдың байқаусыз қосылуына жол бермейді.
Пайдаланылмайтын электр құралдарды балалар
u
қолы жетпейтін жайға қойыңыз. Осыларды
білмейтін немесе осы ескертпелерді оқымаған
адамдарға бұл құралды пайдалануға жол бермеңіз.
Тәжірібесіз адамдар қолында электр құралдары қауіпті
болады.
Электр құралдарын мен керек-жарақтарын ұқыпты
u
күтіңіз. Қозғалмалы бөлшектердің кедергісіз
істеуіне және кептеліп қалмауына, бөлшектердің
ақаусыз немесе зақымдалмаған болуына, электр
құралының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
Зақымдалған бөлшектері бар құралды
пайдаланудан алдын жөндеңіз. Электр
құралдарының дұрыс күтілмеуі жазатайым оқиғаларға
себеп болып жатады.
Кескіш аспаптарды өткір және таза күйде
u
сақтаңыз. Дұрыс күтілген және кескіш жиектері өткір
кескіш аспаптар аз кептеліп, кесілетін бетке оңай
бағытталады.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional