Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 160

Hide thumbs

Advertisement

160 | Lietuvių k.
Techniniai duomenys
Obliai
Gaminio numeris
Nominali naudojamoji galia
Tuščiosios eigos sūkių skaičius
Drožlės storis
Užkaito gylis
Maks. peilio plotis
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014"
Apsaugos klasė
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai
gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.
Informacija apie triukšmą ir vibraciją
Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN 62841-2-14.
Pagal A skalę išmatuotas elektrinio įrankio triukšmo lygis tipi-
niu atveju siekia: garso slėgio lygis 84 dB(A); garso galios ly-
gis 95 dB(A). Paklaida K = 3 dB.
Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!
Vibracijos bendroji vertė a
(trijų krypčių atstojamasis vekto-
h
rius) ir paklaida K nustatyta pagal EN 62841-2-14:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis ir triukšmo emisi-
ja buvo išmatuoti pagal standartizuotą matavimo metodą, ir
juos galima naudoti elektriniams įrankiams palyginti. Jie taip
pat skirti vibracijos ir triukšmo emisijai iš anksto įvertinti.
Nurodytas vibracijos lygis ir triukšmo emisijos vertė atspindi
pagrindinius elektrinio įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jei-
gu elektrinis įrankis naudojamas kitokiai paskirčiai, su kito-
kiais darbo įrankiais arba jeigu jis nepakankamai techniškai
prižiūrimas, vibracijos lygis ir triukšmo emisijos vertė gali ki-
sti. Tokiu atveju vibracijos ir triukšmo emisija per visą darbo
laikotarpį gali žymiai padidėti.
Norint tiksliai įvertinti vibracijos ir triukšmo emisiją per tam
tikrą darbo laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis
įrankis buvo išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvo naudo-
jamas. Tai įvertinus, vibracijos ir triukšmo emisija per visą
darbo laiką žymiai sumažės.
Dirbančiajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite
papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo
įrankių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos orga-
nizavimą.
Montavimas
Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavi-
u
mo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
Įrankių keitimas
Būkite atsargūs keisdami obliaus peilį. Neimkite ob-
u
liaus peilio už pjovimo briaunos. Aštri pjovimo briauna
gali sužeisti.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
-1
min
18000
mm
0 – 1,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
3,4
/ II
Naudokite tik originalius Bosch HM/TC obliaus peilius.
Obliaus peiliai iš kietlydinio (HM/TC) yra su 2 pjovimo briau-
nomis ir juos galima apversti. Jei atšimpa abeji ašmenys, ob-
liaus peilius (13) reikia pakeisti. HM/TC galąsti draudžiama.
Obliaus peilio išmontavimas (žr. A pav.)
Norėdami apsukti arba pakeisti obliaus peilį (13), sukite pei-
lio galvutę (10), kol ji taps lygiagreti obliaus padui (7).
➊ Atlaisvinkite 2 tvirtinamuosius varžtus (12) šešiabriau-
niu raktu (14): pasukite apie 1 – 2 sūkius.
➋ Jei reikia, atlaisvinkite prispaudžiamąjį elementą (11)
lengvai stuktelėdami specialiu įrankiu, pvz., mediniu
pleištu.
➌ Medienos gabalėliu stumkite obliaus peilį (13) į šoną,
kol išstumsite iš peilio galvutės (10).
Obliaus peilio montavimas (žr. B pav.)
Keičiant ar apsukant peilį kreipiamasis obliaus peilio
griovelis visada užtikrina, kad būtų vienodas nustatytas
aukštis.
Jei reikia, išvalykite peilio lizdą prispaudžiamajame elemente
(11) ir obliaus peilį (13).
Įstatydami obliaus peilį patikrinkite, ar jis nepriekaištingai
įsistato prispaudžiamojo elemento (11) kreipiamojoje. Ob-
liaus peilį įmontuoti ir išlyginti reikia obliaus pado viduryje
(7). Tada užveržkite 2 tvirtinamuosius varžtus (12) šešiab-
riauniu raktu (14).
Nuoroda: prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar tvirtai įsukti
tvirtinamieji varžtai (12). Ranka pasukite peilio galvutę (10)
ir įsitikinkite, kad obliaus peiliai niekur nesiliečia.
Dulkių, pjuvenų ir drožlių nusiurbimas
Medžiagų, kurių sudėtyje yra švino, kai kurių rūšių medienos,
mineralų ir metalų dulkės gali būti kenksmingos sveikatai.
Dirbančiajam arba netoli esantiems asmenims nuo sąlyčio su
dulkėmis arba jų įkvėpus gali kilti alerginės reakcijos, taip pat
jie gali susirgti kvėpavimo takų ligomis.
Kai kurios dulkės, pvz., ąžuolo ir buko, yra vėžį sukeliančios,
o ypač, kai mediena yra apdorota specialiomis medienos
priežiūros priemonėmis (chromatu, medienos apsaugos
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18000
0 – 2,6
0 – 9
82
3,4
/ II
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional