Download Print this page

한국어 - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

162 | 한국어
– Elektrinį įrankį tolygia pastūma stumkite per apdorojamą
paviršių (➌).
Briaunų nusklembimas (žr. E pav.)
Naudojantis priekiniam obliaus pade esančiu V formos grio-
veliu (8), galima greitai ir lengvai nusklembti ruošinio briau-
nas. Tuo tikslu pridėkite obliaus V formos griovelį prie ruoši-
nio briaunos ir stumkite jį per briauną.
Naudojamas
griovelis
Nėra
vidutinis
Obliavimas su lygiagrečiąja arba kampine atrama (žr. F–
H pav.)
Pritvirtinkite lygiagrečiąją atramą (17) arba kampinę atramą
(21) prie elektrinio įrankio tvirtinamuoju varžtu (20) (pasiri-
nktinai priekinėje arba užpakalinėje dalyje). Priklausomai
nuo atliekamo darbo, tvirtinamuoju varžtu (23) prie elektri-
nio įrankio pritvirtinkite užkaito gylio atramą (24) (pasirink-
tinai priekinėje arba užpakalinėje dalyje).
Atlaisvinkite fiksuojamąją veržlę (19) ir nustatykite norimą
užkaito gylį skale (18). Vėl tvirtai užveržkite fiksuojamąją ve-
ržlę (19).
Užkaito gylio atrama (24) nustatykite norimą užkaito gylį.
Kelis kartus atlikite obliavimo operaciją, kol pasieksite no-
rimą užkaito gylį. Stumkite oblių spausdami iš šono.
Nuožulnų pjovimas su kampine atrama
Prieš pradėdami pjauti
užkaitų ir paviršių nuožulnas,
kampo reguliatoriumi (22)
nustatykite norimą nuožul-
nos kampą.
Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas
Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavi-
u
mo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite,
u
kad elektrinis įrankis ir ventiliacinės angos būtų šva-
rūs.
Pasirūpinkite, kad pastatymo kojelę (25) visada būtų galima
lengvai atlenkti ir reguliariai ją valykite.
Sudilus angliniams šepetėliams, prietaisas išsijungs savai-
me. Elektrinį įrankį reikia išsiųsti į klientų aptarnavimo sky-
rių; adresai nurodyti skyriuje „ Klientų aptarnavimo tarnyba ir
konsultavimo skyrius".
Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai
turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch
elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo
tarnyba
Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus,
susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei at-
sarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informacijos apie at-
sargines dalis rasite interneto puslapyje:
www.bosch-pt.com
Bosch konsultavimo tarnybos specialistai mielai pakonsul-
Dydis a (mm)
tuos Jus apie gaminius ir jų papildomą įrangą.
Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome bū-
0 – 4
tinai nurodyti dešimtženklį gaminio numerį, esantį firminėje
4 – 9
lentelėje.
Lietuva
Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
ļrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com
Šalinimas
Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuotė yra pagaminti
iš medžiagų, tinkančių antriniam perdirbimui, ir vėliau priva-
lo būti atitinkamai perdirbti.
Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elekt-
roninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į naciona-
linę teisę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai įrankiai turi
būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu
būdu.
한국어
안전 수칙
전동공구 일반 안전 수칙
경고
양을 숙지하십시오. 다음의 지시 사항을 준수하지 않
으면 감전, 화재, 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습
니다.
앞으로 참고할 수 있도록 이 안전수칙과 사용 설명서
를 잘 보관하십시오.
다음에서 사용되는 "전동공구"라는 개념은 전원에 연
결하여 사용하는 (전선이 있는) 전동 기기나 배터리를
사용하는 (전선이 없는) 전동 기기를 의미합니다.
Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų
konteinerius!
본 전동공구와 함께 제공된 모든
안전경고, 지시사항, 그림 및 사
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional