Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 154

Hide thumbs

Advertisement

154 | Latviešu
Darbinstrumentam skarot ūdensvada cauruli, var tikt
bojātas materiālās vērtības, kā arī strādājošā persona var
saņemt elektrisko triecienu.
Darba laikā vienmēr turiet ēveli tā, lai tās pamatne
u
būtu piespiesta apstrādājamajai virsmai. Pretējā
gadījumā ēvele var sašķiebties, izraisot savainojumu.
Darba laikā stingri turiet elektroinstrumentu ar abām
u
rokām un ieņemiet stabilu ķermeņa stāvokli.
Elektroinstrumentu ir drošāk vadīt ar abām rokām.
Izstrādājuma un tā funkciju apraksts
Izlasiet drošības noteikumus un
norādījumus lietošanai. Drošības noteikumu
un norādījumu neievērošana var izraisīt
aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam
triecienam vai nopietnam savainojumam.
Ņemiet vērā attēlus lietošanas pamācības sākuma daļā.
Paredzētais pielietojums
Instruments ir paredzēts stingri nostiprinātu koka
priekšmetu, piemēram, siju vai dēļu apstrādei ēvelējot. Tas ir
piemērots arī malu un stūru apdarei.
Attēlotās sastāvdaļas
Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem
elektroinstrumenta attēlā, kas sniegts ilustratīvajā lappusē.
(1) Ēvelēšanas dziļuma skala
(2) Rokturis ēvelēšanas dziļuma iestatīšanai (ar izolētu
noturvirsmu)
(3) Skaidu izvadīšanas īscaurule (GHO 26-82 D: pēc
izvēles labējā vai kreisajā pusē)
Tehniskie dati
Ēvele
Izstrādājuma numurs
Nominālā patērējamā jauda
Griešanās ātrums brīvgaitā
Ēvelēšanas dziļums
Malu gropes dziļums
Maks. ēvelēšanas platums
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014
Elektroaizsardzības klase
Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir
modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.
Informācija par troksni un vibrāciju
Elektroinstrumenta radītā trokšņa parametru vērtības ir
noteiktas atbilstoši standartam EN 62841-2-14.
Pēc A raksturlīknes izsvērtās elektroinstrumenta radītā
trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas: skaņas
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
(4) Ieslēdzēja atbloķēšanas taustiņš
(5) Ieslēdzējs
(6) Svira skaidu izvadīšanas virziena pārslēgšanai
(GHO 26-82 D)
(7) Ēveles pamatne
(8) V veida grope
(9) Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
(10) Asmens galva
(11) Ēveles asmens stiprinājuma elements
(12) Skrūve ēveles asmens stiprināšanai
(13) Cietmetāla (HM/TC) ēveles asmens
(14) Sešstūra stieņatslēga
(15) Uzsūkšanas šļūtene (Ø 35 mm)
(16) Maisiņš putekļu un skaidu uzkrāšanai
(17) Paralēlā vadotne
(18) Skala malu gropes platuma iestatīšanai
(19) Fiksējošais uzgrieznis malu gropes platuma
iestatīšanai
(20) Skrūve paralēlās/leņķa vadotnes stiprināšanai
A)
(21) Leņķa vadotne
(22) Fiksējošais uzgrieznis ēvelēšanas leņķa iestatīšanai
(23) Skrūve malu gropes dziļuma atdures stiprināšanai
(24) Malu gropes dziļuma atdure
(25) Novietošanas balsts
A) Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta
piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma
piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
-1
min.
18000
mm
0 – 1,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
3,4
/ II
spiediena līmenis 84 dB(A); dB(A), skaņas jaudas līmenis
95 dB(A). Mērījumu izkliede K = 3 dB.
Lietojiet ierīces dzirdes orgānu aizsardzībai!
Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a
trijos virzienos) un mērījumu izkliede K ir noteikta atbilstoši
standartam EN 62841-2-14:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
A)
A)
A)
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18000
0 – 2,6
0 – 9
82
3,4
/ II
(vektoru summa
h
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional