Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 113

Hide thumbs

Advertisement

Шаңды және жоңқаны сору
Қорғасын бояу, кейбір ағаш сорттары, минералдар және
металлдар бар кейбір материалдардың шаңы
денсаулыққа зиянды болуы мүмкін. Шаңға тию және
шаңды жұту пайдаланушыда немесе жанындағы
адамдарда аллергиялық реакцияларды және/немесе
тыныс жолдарының ауруларын тудыруы мүмкін.
Кейбір шаң түрлері, әсіресе емен және шамшат
ағашының шаңы, әсіресе, ағашты өңдеу қалдықтарымен
(хромат, ағашты қорғау заты) бірге канцерогендер болып
есептеледі. Асбестік материал тек қана мамандар арқылы
өңделуі мүмкін.
– Мүмкіншілігінше осы материал үшін сәйкес келетін
шаңсорғышты пайдаланыңыз.
– Жұмыс орнының жақсы желдетілуіне көз жеткізіңіз.
– P2 сүзгі сыныпындағы газқағарды пайдалану
ұсынылады.
Өңделетін материалдар үшін еліңізде қолданылатын
ұйғарымдарды пайдаланыңыз.
Жұмыс орнында шаңның жиналмауын
u
қадағалаңыз. Шаң оңай тұтануы мүмкін.
Жоңқа шығатын жерді (3) жүйелі түрде тазалаңыз.
Бітелген жоңқа шығатын жерді тазалау үшін тиісті
құралды пайдаланыңыз, мысалы ағаш, қысылған ауа т.б.
Шығарылған жоңқаларды қолмен алмаңыз.
u
Айналатын бөлшектерден жарақат алуыңыз мүмкін.
Оңтайлы соруды қамтамасыз ету үшін бөлек сорғыш
құралын немесе шаң‑/жоңқа қабын пайдаланыңыз.
Сыртқы сорғыш (C суретін қараңыз)
Сорғыш шлангіні (15) (керек-жарақ) жоңқа шығару келте
құбырына (3) жалғаңыз.
Сорғыш шлангіні (15) шаңсорғышқа (керек-жарақ)
жалғаңыз. Осы нұсқаулықтар ақырында түрлі
шаңсорғыштарға қосу әдістері көрсетілген. Шаңсорғыш
өңделетін материалға сәйкес болуы қажет.
Денсаулыққа зиян, обыр туғызатын немесе құрғақ
шаңдар үшін арнайы шаңсорғышты пайдаланыңыз.
Өзіндік сору (C суретін қараңыз)
Шағын жұмыстар орындаған кезде шаң/жоңқа
жинағышты (керек-жарақ) (16) жалғауға болады. Шаң
жинағыш бекіткіштерін жоңқа шығару келте құбырына
(3) енгізіңіз. Шаң/жоңқа жинағышты (16) дер кезінде
босату арқылы шаң сорудың оңтайлы нәтижелерін
сақтайсыз.
Таңдамалы жоңқа шығару келте құбыры
(GHO 26-82 D)
Ауыстырып қосу иінтірегінің (6) көмегімен жоңқа шығару
келте құбырын (3) оңға немесе солға ауыстырып қосуға
болады. Ауыстырып қосу иінтірегін (6) әрдайым ақырғы
күйіне тірелгенше басыңыз. Таңдалған жоңқа шығару
бағыты ауыстырып қосу иінтірегіндегі (6) көрсеткі белгісі
арқылы көрсетіледі.
Bosch Power Tools
Пайдалану
Пайдалану түрлері
Жоңқалау тереңдігін реттеу
Айналмалы реттегіштің (2) көмегімен жоңқалау
тереңдігін бірқалыпты түрде 0 – 1,6 мм (GHO 16-82)
немесе 0 – 2,6 мм (GHO 26-82 D) аралығында жоңқалау
тереңдігінің шкаласына (1) сәйкес (шкала бөліктері = 0,1
мм) реттеуге болады.
Сақтайтын башмак (D суретін қараңыз)
Сақтайтын башмак (25) электр құралын дайындама
немесе жонғы пышағын зақымдау қаупінсіз жұмыс
істеуден соң қоюға мүмкіндік береді. Жұмыс істеуде
сақтайтын башмак (25) жоғарыға қисатылып жонғы
етегінің (7) артқы бөлігі босатылады.
Нұсқау: Сақтайтын башмакты (25) шешуге болмайды.
Пайдалануға ендіру
Желі қуатына назар аударыңыз! Тоқ көзінің қуаты
u
электр құралдың зауыттық тақтайшасындағы
мәліметтеріне сай болуы қажет. 230 В белгісімен
белгіленген электр құралдармен 220 В жұмыс
істеуге болады.
Қосу/өшіру
Қолтұтқаны жібермей қосқыш/өшіргішті басу
u
мүмкіндігіне көз жеткізіңіз.
Электр құралын қолданысқа енгізу үшін алдымен іске
қосылудан қорғайтын құлыпты (4) басып, содан кейін
ажыратқышты (5) басып тұрыңыз.
Электр құралын өшіру үшін ажыратқышты (5) жіберіңіз.
Нұсқау: қауіпсіздік тұрғысынан ажыратқышты (5) бекітіп
қоюға болмайды, оны жұмыс істеу кезінде тұрақты түрде
басып тұру қажет.
Пайдалану нұсқаулары
Барлық жұмыстардан алдын электр құралының
u
желілік айырын розеткадан шығарыңыз.
Жонғы әдісі (D суретін қараңыз)
Қажетті жоңқалау тереңдігін реттеп электр құралын
жонғы табандығының (7) алғы бөлігімен дайындамаға
қарай қойыңыз.
Электр құралын дайындамаға тек қосулы күйде
u
апарыңыз. Әйтпесе электр құралы дайындамаға ілініп
кері соғу қаупі пайда болады.
Электр құралын қосып бір қалыпты ретте өңделетін беттің
үстінен жылжытыңыз.
Жоғары сапалы жонуға жету үшін аздап жылжытып жонғы
табандығын орташа күшпен басыңыз.
Берік ағаш сияқты қатты материалдарды өңдеу және
максималды жонғы енін қолдануда кіші жоңқалау
тереңдігін орнатып, жонғыны жылжыту жылдамдығын
азайтыңыз.
Қазақ | 113
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional