Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 83

Hide thumbs

Advertisement

(2) Otočný knoflík pro nastavení hloubky úběru
(izolovaná plocha rukojeti)
(3) Vyhazování třísek (GHO 26-82 D: volitelně vpravo/
vlevo)
(4) Blokování zapnutí vypínače
(5) Vypínač
(6) Páčka pro nastavení směru vyhazování třísek
(GHO 26-82 D)
(7) Plaz
(8) Drážka ve tvaru V
(9) Rukojeť (izolovaná plocha rukojeti)
(10) Nožová hlava
(11) Upínací prvek hoblovacího nože
(12) Upevňovací šroub hoblovacího nože
(13) Hoblovací nůž HM/TC
Technické údaje
Hoblík
Číslo zboží
Jmenovitý příkon
Otáčky naprázdno
Hloubka úběru
Hloubka drážky
Max. šířka hoblovaní
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014
Třída ochrany
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto
údaje lišit.
Informace o hluku a vibracích
Hodnoty hlučnosti zjištěné podle EN 62841-2-14.
Hladina hluku elektronářadí stanovená za použití váhového
filtru A činí typicky: hladina akustického tlaku 84 dB(A);
hladina akustického výkonu 95 dB(A). Nejistota K = 3 dB.
Noste chrániče sluchu!
Celkové hodnoty vibrací a
(součet vektorů tří os)
h
a nejistota K zjištěné podle EN 62841-2-14:
2
2
a
 = 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Úroveň vibrací a úroveň hluku, které jsou uvedené v těchto
pokynech, byly změřeny pomocí normované měřicí metody
a lze je použít pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se
i pro předběžný odhad zatížení vibracemi a hlukem.
Uvedená úroveň vibrací a úroveň hluku reprezentuje hlavní
použití elektronářadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí
používat pro jiné práce, s jinými nástroji nebo
s nedostatečnou údržbou, může se úroveň hluku a úroveň
vibrací lišit. To může zatížení vibracemi a hlukem po celou
pracovní dobu zřetelně zvýšit.
Pro přesný odhad zatížení vibracemi a hlukem by měly být
zohledněny i doby, kdy je nářadí vypnuté nebo běží, ale ve
Bosch Power Tools
(14) Klíč na vnitřní šestihran
(15) Odsávací hadice (Ø 35 mm)
A)
(16) Vak na prach/třísky
(17) Podélný doraz
(18) Stupnice šířky drážky
(19) Zajišťovací matice pro nastavení šířky drážky
(20) Upevňovací šroub pro podélný/úhlový doraz
A)
(21) Úhlový doraz
(22) Zajišťovací matice pro nastavení úhlu
(23) Upevňovací šroub dorazu hloubky drážky
A)
(24) Doraz hloubky drážky
(25) Odkládací patka
A) Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří
k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství
naleznete v našem programu příslušenství.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
-1
min
18 000
mm
0–1,6
mm
0–9
mm
82
kg
3,4
/ II
skutečnosti se nepoužívá. To může zatížení vibracemi
a hlukem po celou pracovní dobu výrazně snížit.
Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně
obsluhy před účinky vibrací, jako je např. údržba
elektronářadí a nástrojů, udržování teplých rukou,
organizace pracovních procesů.
Montáž
Před každou prací na elektronářadí vytáhněte
u
zástrčku ze zásuvky.
Výměna nástroje
Pozor při výměně hoblovacích nožů. Nedotýkejte se
u
řezných hran hoblovacích nožů. O ostré řezné hrany se
můžete poranit.
Používejte pouze originální hoblovací nože HM/TC firmy
Bosch.
Hoblovací nůž z tvrdokovu (HM/TC) má 2 břity a lze jej
obrátit. Když jsou obě řezné hrany tupé, musí se hoblovací
nůž (13) vyměnit. Hoblovací nůž HM/TC se nesmí ostřit.
Čeština | 83
A)
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18 000
0–2,6
0–9
82
3,4
/ II
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional