Download Print this page

Slovenščina - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

E-Mail: office@servis-bosch.rs
www.bosch-pt.rs
Keller d.o.o.
Ljubomira Nikolica 29
18000 Nis
Tel./Fax: +381 18 274 030
Tel./Fax: +381 18 531 798
E-Mail: office@keller-nis.com
www.bosch-pt.rs
Pro Servis NS d.o.o.
Temerinski put 17
21000 Novi Sad
Tel./Fax: +381 21 419-546
E-Mail: office@proservis.rs
www.proservis.rs
Bosnia
Elektro-Servis Vl. Mehmed Nalić
Dzemala Bijedića bb
71000 Sarajevo
Tel./Fax: +387 33454089
E-Mail: bosch@bih.net.ba
Uklanjanje đubreta
Električni alati, pribor i pakovanja treba reciklirati na
ekološki prihvatljiv način.
Ne bacajte električni alat u kućni otpad!
Samo za EU‑zemlje:
Prema evropskim smernicama 2012/19/EU o starim
električnim i elektronskim uređajima i njihovim pretvaranju u
nacionalno dobro ne moraju više upotrebljivi električni
pribori da se odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj regeneraciji
koja odgovara zaštiti čovekove okoline.
Slovenščina
Varnostna opozorila
Splošna varnostna navodila za električna orodja
Preberite vsa varnostna opozorila,
OPOZORILO
navodila, ilustracije in
specifikacije, ki so priložene temu električnemu orodju.
Če spodaj navedenih napotkov ne upoštevate, lahko pride
do električnega udara, požara in/ali težke poškodbe.
Vsa opozorila in napotke shranite, ker jih boste v
prihodnje še potrebovali.
Pojem električno orodje, ki se pojavlja v nadaljnjem
besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim
Bosch Power Tools
pogonom (z električnim kablom) in na akumulatorska
električna orodja (brez električnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
Delovno mesto naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno.
u
Nered in neosvetljena delovna mesta povečajo možnost
nezgod.
Električnega orodja ne uporabljajte v okolju, v
u
katerem lahko pride do eksplozij (prisotnost vnetljivih
tekočin, plinov ali prahu). Električna orodja povzročajo
iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali hlapi vnamejo.
Ko uporabljate električno orodje, poskrbite, da v
u
bližini ni otrok ali drugih oseb. Odvračanje pozornosti
lahko povzroči izgubo nadzora nad orodjem.
Električna varnost
Priključni vtič električnega orodja se mora prilegati
u
vtičnici. Spreminjanje vtiča na kakršen koli način ni
dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne
uporabljajte adapterskih vtičev. Nespremenjeni vtiči in
ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega
udara.
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
u
površinami, kot so na primer cevi, grelci, hladilniki in
pašniki. Tveganje električnega udara je večje, če je vaše
telo ozemljeno.
Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali
u
vlago. Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje
za električni udar.
Kabel uporabljajte pravilno. Kabel zavarujte pred
u
vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se
deli. Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje
električnega udara.
Kadar uporabljate električno orodje zunaj,
u
uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so primerni
za delo na prostem. Uporaba kabelskega podaljška, ki je
primeren za delo na prostem, zmanjšuje tveganje za
električni udar.
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
u
neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred
kvarnim tokom. Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje
tveganje električnega udara.
Osebna varnost
Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z
u
električnim orodjem lotite z razumom. Ne
uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni
oziroma če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja je
lahko vzrok za resne telesne poškodbe.
Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Vedno
u
uporabljajte zaščito za oči. Z uporabo zaščitne opreme,
kot so protiprašna maska, varnostni čevlji, ki ne drsijo,
čelada ali zaščita za sluh, v ustreznih okoliščinah
zmanjšate nevarnost poškodb.
Preprečite nenameren vklop orodja. Pred
u
priključitvijo električnega orodja na električno
omrežje in/ali na akumulatorsko baterijo in pred
Slovenščina | 137
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Content for Bosch GHO 16-82 Professional

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional