Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 131

Hide thumbs

Advertisement

Вклучете го електричниот алат и водете го со иста брзина
по површината што ја обработувате.
За постигнување на висококвалитетни површини,
работете со мала брзина и со постојан притисок на
центарот на подлогата на рендето.
При обработка на цврсти материјали, на пр. цврсто дрво,
како и при користење на максималната ширина на
рендето поставете мала длабочина на стругање и ев.
намалете ја брзината на рендање.
Зголемената брзина го намалува квалитетот на горните
површини и може да доведе до брзо затнување на
исфрлувачот на струготини.
Само острите секачи на рендето овозможуваат добар
капацитет на сечење и зголемуваат рокот на употреба на
електричниот алат.
Вградениот држач на рендето при паузирање (25)
овозможува продолжување на процесот на рендање
откако ќе прекинете, на одреден дел од парчето што се
обработува:
– Електричниот алат со надолу притиснат држач на
рендето при паузирање, поставете го на другото место
од делот што треба да продолжи да се обработува.
– Вклучете го електричниот алат.
– Притиснете на предниот дел од подлогата на рендето и
полека турнете го електричниот алат нанапред (➊).
Притоа држачот на рендето при паузирање ќе се
притисне нагоре (➋), така што задниот дел на
подлогата на рендето повторно ќе легне на делот што
се обработува.
– Водете го електричниот алат со иста брзина по
површината што се обработува (➌).
Закосување на рабови (види слика E)
V‑жлебот на предната страна на подлогата на рендето (8)
овозможува брзо и едноставно закосување на рабовите
од делот што се обработува. Притоа поставете го рендето
со V‑жлеб на работ од делот што се обработува и водете
го по должина на делот што се обработува.
Употребен жлеб
нема
средно
Рендиња со паралелен/аголен граничник (види слики
F–H)
Монтирајте го паралелниот граничник (17) одн. аголниот
граничник (21) соодветно на електричниот алат со
завртката за прицврстување (20) (по избор однапред или
одзади). Во зависност од примената, монтирајте го
граничникот за длабоки засеци (24) на електричниот алат
со завртката за прицврстување (23) (по избор однапред
или одзади).
Олабавете ја завртката за блокирање (19) и подесете ја
саканата ширина на засекот (18). Повторно затегнете ја
завртката за блокирање (19).
Bosch Power Tools
Поставете ја саканата соодветна длабочина на засекот со
граничникот за подесување на длабочината на засекот
(24).
Повторете го процесот на рендање повеќе пати, додека
не ја постигнете саканата длабочина на засекот. Водете го
рендето со страничен притисок со налегнување.
Искосување со аголниот граничник
Одржување и сервис
Одржување и чистење
Пред било каква интервенција на електричниот
u
алат, извлечете го струјниот приклучок од ѕидната
дозна.
Одржувајте ги чисти електричниот алат и отворите
u
за проветрување, за да може добро и безбедно да
работите.
Олабавете го држачот на рендето при паузирање (25) и
чистете го редовно.
Откако ќе се искористат карбонските четки,
електричниот алат сам се исклучува. За одржување,
електричниот алат мора да се испрати во сервисната
служба, видете ги адресите во дел „Сервисна служба и
совети при користење".
Доколку е потребно користење на приклучен кабел,
тогаш набавете го од Bosch или специјализирана
продавница за Bosch-електрични алати, за да го
избегнете загрозувањето на безбедноста.
Сервисна служба и совети при користење
димензија a
Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во
(mm)
врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ
како и резервните делови. Ознаки за експлозија и
0 – 4
информации за резервните делови исто така ќе најдете
4 – 9
на: www.bosch-pt.com
Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви
помогне доколку имате прашања за нашите производи и
опрема.
За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве
молиме наведете го 10-цифрениот број од
спецификационата плочка на производот.
Македонија
Д.Д.Електрис
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3
1000 Скопје
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
Интернет: www.servis-bosch.mk
Тел./факс: 02/ 246 76 10
Моб.: 070 595 888
Македонски | 131
При закосување на засеци
и површини поставете го
потребниот агол на
закосување со подесување
на аголот (22).
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional