Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 149

Hide thumbs

Advertisement

Nõuetekohane kasutamine
Seade on ette nähtud puitmaterjalide, näiteks prusside ja
laudade hööveldamiseks, kusjuures seadme alustald peab
kindlalt toetuma töödeldavale materjalile. Seade sobib ka
servade faasimiseks ja valtside lõikamiseks.
Kujutatud komponendid
Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel
toodud numbrid.
(1) Laastusügavuse skaala
(2) Pöördnupp laastusügavuse seadmiseks (isoleeritud
haardepind)
(3) Laastu väljaviskeava (GHO 26-82 D: valikuliselt
paremal/vasakul)
(4) Sisse-/väljalüliti sisselülitustõkis
(5) Sisse-/väljalüliti
(6) Väljapaiskesuuna muutmishoob (GHO 26-82 D)
(7) Höövlitald
(8) V-sooned
(9) Käepide (isoleeritud haardepind)
Tehnilised andmed
Höövel
Tootenumber
Nimivõimsus
Tühikäigu-pöörlemiskiirus
Laastusügavus
Valtsi sügavus
Max höövelduslaius
Kaal vastavalt EPTA-Procedure 01:2014-le
Kaitseklass
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud
andmed varieeruda.
Andmed müra/vibratsiooni kohta
Müraemissiooni väärtused, määratud vastavalt
EN 62841-2-14.
Elektrilise tööriista ekvivalentne müratase on tavaliselt:
helirõhutase 84 dB(A); helivõimsustase 95 dB(A).
Mõõtemääramatus K = 3 dB.
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!
Vibratsiooni kogutase a
(kolme suuna vektorsumma) ja
h
mõõtemääramatus K, määratud vastavalt EN 62841-2-14:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Selles juhendis toodud vibratsioonitaseme ja mürapäästu
väärtused on mõõdetud standardset mõõtemeetodit
kasutades ja neid saab kasutada elektriliste tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Need sobivad ka
vibratsioonitaseme ja mürapäästu esialgseks hindamiseks.
Bosch Power Tools
(10) Lõiketerapea
(11) Höövlitera kinnituselement
(12) Höövlitera kinnituskruvi
(13) HM/TC-höövlitera
(14) Sisekuuskantvõti
A)
(15) Imivoolik (Ø 35 mm)
A)
(16) Tolmu-/laastukott
(17) Paralleeltugi
(18) Valtsi laiuse skaala
(19) Valtsi laiuse seade fikseerimismutter
(20) Paralleel-/nurkpiiriku kinnituskruvi
A)
(21) Nurkpiirik
(22) Nurgaregulaatori fikseerimiskruvi
(23) Valtsi sügavuspiiriku kinnituskruvi
A)
(24) Valtsi sügavuspiirik
(25) Seisutald
A) Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel
joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud
lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie
lisatarvikute kataloogist.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
-1
min
18000
mm
0 – 1,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
3,4
/ II
Toodud vibratsioonitaseme ja mürapäästu väärtused on
iseloomulikud elektrilise tööriista põhiliste rakenduste
korral. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muudes
rakendustes, muude vahetatavate tööriistadega või
ebapiisavalt hooldades, võivad vibratsioonitaseme ja
mürapäästu väärtused nendest erinevad olla. See võib kogu
tööaja vibratsioonitaset ja mürapäästu tunduvalt
suurendada.
Vibratsioonitaseme ja mürapäästu täpseks hindamiseks
tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade on välja lülitatud või
mil seade on küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle
rakendamata. See võib kogu tööaja vibratsioonitaset ja
mürapäästu tunduvalt vähendada.
Rakendage kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõju eest
täiendavaid kaitsemeetmeid, nagu näiteks: elektrilise
tööriista ja vahetatavate tööriistade hooldus, kätesoojendus,
töökorraldus.
Eesti | 149
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18000
0 – 2,6
0 – 9
82
3,4
/ II
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional