Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 71

Hide thumbs

Advertisement

Planyalar için güvenlik talimatı
El aletini elinizden bırakmadan önce kesicinin
u
durmasını bekleyin. Açıkta dönen bir kesici yüzeye
temas edebilir ve kontrol kaybına ve ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
Elektrikli el aletini izolasyonlu tutamak yüzeylerinden
u
tutun çünkü kesici kendi kablosuyla temas edebilir.
"İçinden elektrik geçen" bir kablo kesildiğinde elektrikli el
aletinin metal parçaları "elektriğe" maruz kalabilir ve
operatöre elektrik çarpmasına neden olabilir.
İş parçasını sabit bir platforma sabitlemek ve
u
desteklemek için mengene veya benzer pratik
yöntemler kullanın. İş parçasını elinizle tutmak veya
vücudunuza yaslamak iş parçasını stabil hale getirmez ve
kontrol kaybına neden olabilir.
Elektrikli el aletini sadece açık durumda iş parçasına
u
yöneltin. Aksi takdirde dişler iş parçasına takılabilir ve
geri tepme kuvveti oluşabilir.
Talaş atma yerini elinizle kavramayın. Dönen parçalar
u
tarafından yaralanabilirsiniz.
Metal nesneler, çiviler veya vidalar üzerinde hiçbir
u
zaman planya yapmayın. Bıçak ve bıçak mili hasar
görebilir ve yüksek titreşim oluşabilir.
Görünmeyen ikmal hatlarını belirlemek için uygun
u
tarama cihazları kullanın veya yerel tedarik şirketi ile
iletişime geçin. Elektrik kablolarıyla temas yanıklara ve
elektrik çarpmasına neden olabilir. Bir gaz borusuna hasar
vermek patlamaya neden olabilir. Su boruların hasar
görmesi maddi zararlara veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Planyayı her zaman planya tabanı iş parçasına sıkıca
u
oturacak biçimde tutun. Aksi takdirde planya açılanma
yapabilir ve yaralanmalara neden olabilir.
Çalışırken elektrikli el aletini iki elinizle sıkıca tutun
u
ve duruşunuzun güvenli olmasına dikkat edin. Elektrikli
el aleti iki elle daha güvenli kullanılır.
Ürün ve performans açıklaması
Bütün güvenlik talimatını ve uyarıları
okuyun. Güvenlik talimatlarına ve uyarılara
uyulmadığı takdirde elektrik çarpmasına,
yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden
olunabilir.
Lütfen kullanma kılavuzunun ön kısmındaki resimlere dikkat
edin.
Teknik veriler
Planya
Malzeme numarası
Giriş gücü
Boştaki devir sayısı
Kesme derinliği
Oluk derinliği
Bosch Power Tools
Usulüne uygun kullanım
Bu elektrikli el aleti, kiriş ve kalas gibi sert ahşap
malzemelerin planyalanması için tasarlanmıştır. Kenarların
ve yivlerin pahlanması için de uygundur.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynıdır.
(1) Kesme derinliği skalası
(2) Kesme derinliği ayarı için döner düğme (izole tutma
yüzeyi)
(3) Talaş atılması (GHO 26-82 D: sağa/sola olarak
seçilebilir)
(4) Açma/kapama şalteri emniyeti
(5) Açma/kapama şalteri
(6) Talaş atma yönü için saptırma kolu (GHO 26-82 D)
(7) Planya tabanı
(8) V oluk
(9) Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
(10) Bıçak kafası
(11) Planya bıçağı için germe elemanı
(12) Planya bıçağı için sabitleme cıvatası
(13) HM/TC planya bıçağı
(14) İç altıgen anahtar
(15) Emme hortumu (çap 35 mm)
A)
(16) Toz/Talaş torbası
(17) Paralellik mesnedi
(18) Oluk genişliği skalası
(19) Oluk genişliği ayarı için sabitleme somunu
(20) Paralellik mesnedi/Açılı mesnet için sabitleme
cıvatası
A)
(21) Açılı mesnet
(22) Açı ayarı için sabitleme somunu
(23) Oluk derinlik mesnedi için sabitleme cıvatası
A)
(24) Oluk derinliği mesnedi
(25) Park konumu parçası
A) Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat
kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar
programımızda bulabilirsiniz.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
dev/dak
18000
mm
0 – 1,6
mm
0 – 9
Türkçe | 71
A)
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18000
0 – 2,6
0 – 9
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional