Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 119

Hide thumbs

Advertisement

Funcţionarea
Moduri de funcţionare
Reglarea adâncimii de tăiere
Cu ajutorul butonului rotativ (2) adâncimea de tăiere poate fi
reglată progresiv între 0 – 1,6 mm (GHO 16-82) sau 0 – 2,6
mm (GHO 26-82 D) pe baza scalei gradate a adâncimilor de
tăiere (1) (divizare pe scală = 0,1 mm).
Sabot de staţionare (consultaţi imaginea D)
Sabotul de staţionare (25) permite depozitarea sculei
electrice direct după procesul de lucru, fără pericolul de
deteriorare a piesei de prelucrat sau a cuţitului de rindea. În
timpul procesului de lucru, sabotul de staţionare (25) este
basculat în sus, iar partea din spate a tălpii de rindea (7)
este eliberată.
Observaţie: Sabot ul de staţionare (25) nu trebuie să fie
demontat.
Punerea în funcţiune
Ţineţi seama de tensiunea reţelei de alimentare!
u
Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu
datele specificate pe plăcuţa indicatoare a tipului
scule electrice. Sculele electrice inscripţionate cu
230 V pot funcţiona şi racordate la 220 V.
Pornirea/Oprirea
Asiguraţi-vă că puteţi acţiona întrerupătorul pornit/
u
oprit fără a lăsa din mână mânerul.
Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, acţionaţi
mai întâi piedica de pornire (4), iar apoi apăsaţi
comutatorul de pornire/oprire (5) şi menţineţi-l apăsat.
Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorul de
pornire/oprire (5).
Observaţie: Din considerente privind siguranţa,
comutatorul de pornire/oprire (5) nu poate fi blocat, ci
trebuie să fie menţinut apăsat fără întrerupere în timpul
funcţionării sculei.
Instrucţiuni de lucru
Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice
u
scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
Procesul de rindeluire (consultaţi imaginea D)
Reglaţi adâncimea de tăiere dorită şi puneţi scula electrică
cu partea anterioară a tălpii de rindea mobilă (7) pe piesa de
lucru.
Porniţi scula electrică şi numai după aceasta
u
conduceţi‑o asupra piesei prelucrate. În caz contrar
există pericol de recul în situaţia în care dispozitivul de
lucru se agaţă în piesa prelucrată.
Porniţi scula electrică şi conduceţi‑o cu avans uniform
deasupra suprafeţei de prelucrat.
Pentru obţinerea unor suprafeţe de calitate superioară
lucraţi numai cu avans redus şi exercitaţi apăsarea în partea
mediană a tălpii de rindea.
Bosch Power Tools
În scopul prelucrării materialelor dure, ca de exemplu lemnul
de esenţă tare cât şi atunci când intenţionaţi să folosiţi
lăţimea maximă de trecere a rindelei, reglaţi numai o
adâncime de tăiere redusă şi diminuaţi dacă este necesar
avansul rindelei.
Un avans exagerat de mare scade calitatea suprafeţei
prelucrate şi poate duce la înfundarea accelerată a orificiului
de eliminare a aşchiilor.
Numai cuţitele de rindea ascuţite asigură o bună capacitate
de tăiere şi menajează scula electrică.
Sabotul de staţionare integrat (25) permite continuarea
procesului de rindeluire după întrerupere pe oricare dintre
părţile piesei de prelucrat:
– Puneţi scula electrică cu sabotul de staţionare tras în jos,
în punctul unde urmează a se continua prelucrarea piesei
de lucru.
– Porniţi scula electrică.
– Transferaţi forţa de apăsare pe partea anterioară a tălpii
de rindea şi a împingeţi lent scula electrică spre înainte
(➊). Astfel, sabotul de staţionare este pivotat în sus (➋)
astfel încât partea posterioară a tălpii de rindea să fie din
nou coplanară cu piesa de prelucrat.
– Conduceţi cu avans uniform scula electrică peste
suprafaţa de prelucrat (➌).
Faţetarea muchiilor (consultaţi imaginea E)
Canelura în V din talpa de rindea anterioară (8) permite
faţetarea rapidă şi simplă a muchiilor piesei de prelucrat.
Aşezaţi în acest scop rindeaua cu canelura în V pe muchia
piesei de prelucrat şi conduceţi‑o de-a lungul acesteia.
Canelura utilizată Cota a (mm)
fără
medie
Rindeluirea cu limitator paralel/unghiular (consultaţi
imaginile F–H)
Montaţi limitatorul paralel (17), respectiv limitatorul
unghiular (21) cu şurubul de fixare (20) la scula electrică
(opţional în partea din faţă sau din spate). Montaţi, în funcţie
de utilizare, limitatorul adâncimii de fălţuire (24) cu şurubul
de fixare (23) la scula electrică (opţional în partea din faţă
sau din spate).
Detensionaţi piuliţa de blocare (19) şi reglaţi lăţimea dorită a
falţului pe scală (18). Strângeţi ferm la loc piuliţa de blocare
(19).
Reglaţi adâncimea dorită a falţului cu ajutorul limitatorului
adâncimii de fălţuire (24).
Executaţi de mai multe ori operaţia de rindeluire, până când
este atinsă adâncimea de fălţuire dorită. Conduceţi rindeaua
exercitând asupra acesteia o forţă de apăsare din lateral.
Română | 119
0 – 4
4 – 9
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional