Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 104

Hide thumbs

Advertisement

104 | Українська
мережний шнур для перенесення або
перетягування електроінструмента або витягання
штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла,
мастила, гострих країв та рухомих деталей
електроінструмента. Пошкоджений або закручений
кабель збільшує ризик ураження електричним
струмом.
Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте
u
лише такий подовжувач, що придатний для
зовнішніх робіт. Використання подовжувача, що
розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик
ураження електричним струмом.
Якщо не можна запобігти використанню
u
електроінструмента у вологому середовищі,
використовуйте пристрій захисного вимкнення.
Використання пристрою захисного вимкнення
зменшує ризик ураження електричним струмом.
Безпека людей
Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите,
u
та розсудливо поводьтеся під час роботи з
електроінструментом. Не користуйтеся
електроінструментом, якщо Ви стомлені або
знаходитеся під дією наркотиків, спиртних напоїв
або ліків. Мить неуважності при користуванні
електроінструментом може призвести до серйозних
травм.
Використовуйте засоби індивідуального захисту.
u
Завжди вдягайте захисні окуляри. Застосування
засобів індивідуального захисту для відповідних умов,
напр., захисної маски, спецвзуття, що не ковзається,
каски та навушників, зменшує ризик травм.
Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж
u
увімкнути електроінструмент в електромережу або
під'єднати акумуляторну батарею, брати його в
руки або переносити, впевніться в тому, що
електроінструмент вимкнений. Тримання пальця на
вимикачі під час перенесення електроінструмента або
підключення в розетку увімкнутого
електроінструмента може призвести до травм.
Перед тим, як вмикати електроінструмент,
u
приберіть налагоджувальні інструменти або
гайковий ключ. Перебування налагоджувального
інструмента або ключа в частині електроінструмента,
що обертається, може призвести до травм.
Уникайте неприродного положення тіла. Завжди
u
зберігайте стійке положення та тримайте
рівновагу. Це дозволить Вам краще контролювати
електроінструмент у небезпечних ситуаціях.
Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий
u
одяг та прикраси. Не підставляйте волосся й одяг
до деталей, що рухаються. Просторий одяг, довге
волосся та прикраси можуть потрапити в деталі, що
рухаються.
Якщо існує можливість монтувати
u
пиловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої,
переконайтеся, щоб вони були добре під'єднані та
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
правильно використовувалися. Використання
пиловідсмоктувального пристрою може зменшити
небезпеки, зумовлені пилом.
Добре знання електроінструментів, отримане в
u
результаті частого їх використання, не повинно
призводити до самовпевненості й ігнорування
принципів техніки безпеки. Необережна дія може в
одну мить призвести до важкої травми.
Правильне поводження та користування
електроінструментами
Не перевантажуйте електроінструмент.
u
Використовуйте такий електроінструмент, що
спеціально призначений для відповідної роботи.
З придатним електроінструментом Ви з меншим
ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо
будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.
Не користуйтеся електроінструментом з
u
пошкодженим вимикачем. Електроінструмент, який
не вмикається або не вимикається, є небезпечним і
його треба відремонтувати.
Перед тим, як регулювати що-небудь в
u
електроінструменті, міняти приладдя або ховати
електроінструмент, витягніть штепсель із розетки
та/або витягніть акумуляторну батарею. Ці
попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують
ризик випадкового запуску електроінструмента.
Ховайте електроінструменти, якими Ви саме не
u
користуєтеся, від дітей. Не дозволяйте
користуватися електроінструментом особам, що не
знайомі з його роботою або не читали ці вказівки.
Використання електроінструментів недосвідченими
особами може бути небезпечним.
Старанно доглядайте за електроінструментами і
u
приладдям. Перевіряйте, щоб рухомі деталі
електроінструмента були правильно розташовані
та не заїдали, не були пошкодженими або у будь-
якому іншому стані, який міг би вплинути на
функціонування електроінструмента. Пошкоджені
електроінструменти потрібно відремонтувати,
перш ніж користуватися ними знову. Велика
кількість нещасних випадків спричиняється поганим
доглядом за електроінструментами.
Тримайте різальні інструменти нагостреними та в
u
чистоті. Старанно доглянуті різальні інструменти з
гострим різальним краєм менше застряють та легші в
експлуатації.
Використовуйте електроінструмент, приладдя до
u
нього, робочі інструменти тощо відповідно до цих
вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи
та специфіку виконуваної роботи. Використання
електроінструментів для робіт, для яких вони не
передбачені, може призвести до небезпечних
ситуацій.
Тримайте рукоятки і поверхні захвату сухими і
u
чистими, слідкуйте, щоб на них не було оливи або
густого мастила. Слизькі рукоятки і поверхні захвату
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional