Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 143

Hide thumbs

Advertisement

Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za
u
podešavanje ili ključ. Alat ili ključ koji se nalazi u
rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.
Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela. Zauzmite
u
siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku
održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat
bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ni
u
nakit. Kosu i odjeću držite dalje od pomičnih dijelova.
Široku odjeću, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomični
dijelovi.
Ako uređaji imaju priključak za usisavače za prašinu,
u
provjerite jesu li isti priključeni i mogu li se ispravno
upotrebljavati. Upotreba sustava za usisavanje može
smanjiti mogućnost nastanka opasnih situacija koje
uzrokuje prašina.
Nemojte postati previše bezbrižni i zanemariti
u
sigurnosne upute zato što alat često upotrebljavate i
smatrate da ste ga dobro upoznali. Samo jedan
trenutak nepažnje dovoljan je za nastanak ozbiljnih
ozljeda.
Upotreba i održavanje električnog alata
Ne preopterećujte uređaj. Za svaki posao
u
upotrebljavajte prikladan i za to predviđen električni
alat. S odgovarajućim električnim alatom posao ćete
obaviti lakše, brže i sigurnije.
Nemojte upotrebljavati električni alat čiji je prekidač
u
neispravan. Električni alat koji se više ne može
uključivati i isključivati opasan je i mora se popraviti.
Alat prije podešavanja, izmjene pribora i odlaganja
u
isključite iz izvora napajanja i/ili izvadite komplet
baterije, ako se vadi iz uređaja. Ovim mjerama opreza
izbjeći će se nehotično uključivanje električnog alata.
Električni alat koji ne upotrebljavate spremite izvan
u
dosega djece. Rukovanje alatom zabranjeno je
osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu
pročitale ove upute. Električni alati su opasni ako s
njima rade neiskusne osobe.
Redovno održavajte električne alate i pribor.
u
Kontrolirajte rade li besprijekorno pomični dijelovi
uređaja, jesu li zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako
da to ugrožava daljnju upotrebu i rad električnog
alata. Prije upotrebe oštećene dijelove treba
popraviti. Loše održavani električni alati uzrok su mnogih
nezgoda.
Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Pažljivo
u
održavani rezni alati s oštrim oštricama manje će se
zaglavljivati i lakše se s njima radi.
Električni alat, pribor, radne alate, itd. upotrebljavajte
u
prema ovim uputama i na način kako je to propisano za
određenu vrstu uređaja. Pritom uzmite u obzir radne
uvjete i radove koje treba izvršiti. Upotreba
električnog alata za poslove izvan njegove predviđene
upotrebe može dovesti do opasnih situacija.
Ručke i zahvatne površine održavajte suhima, čistima
u
i pazite da na njih ne dospiju ulje ili mast. Skliske ručke
Bosch Power Tools
i zahvatne površine onemogućuju sigurno rukovanje i alat
se teško kontrolira u neočekivanim situacijama.
Servisiranje
Popravak električnog alata prepustite kvalificiranom
u
osoblju ovlaštenog servisa i isključivo s originalnim
rezervnim dijelovima. Tako će biti zajamčen siguran rad
s uređajem.
Sigurnosne napomene za blanju
Prije odlaganja alata pričekajte da se rezač zaustavi.
u
Nezaštićena glava za rezanje može zahvatiti površinu, što
može dovesti do gubitka kontrole i ozbiljnih ozljeda.
Električni alat držite za izolirane prihvatne površine
u
jer bi rezač mogao zahvatiti vlastiti kabel. U slučaju
doticaja sa žicama pod naponom i metalni će dijelovi
električnog alata biti pod naponom, što može dovesti do
električnog udara rukovaoca.
Kliještima ili na drugačiji pametan način učvrstite i
u
podložite izradak na stabilnoj platformi. Ako izradak
držite rukom ili uz tijelo, bit će nestabilan i postoji
mogućnost gubitka kontrole.
Električni alat približavajte izratku samo u uključenom
u
stanju. Inače postoji opasnost od povratnog udarca ako
bi se radni alat zaglavio u izratku.
Ne posežite rukama u izbacivač strugotine. Mogli biste
u
se ozlijediti na rotirajućim dijelovima.
Nikada ne blanjajte preko metalnih predmeta, čavala
u
ili vijaka. Nož i vratilo noža mogli bi se oštetiti i može doći
do povećanih vibracija.
Koristite prikladne detektore kako biste pronašli
u
skrivene opskrbne vodove ili zatražite pomoć lokalnog
distributera. Kontakt s električnim vodovima može
dovesti do požara i električnog udara. Oštećenje plinske
cijevi može dovesti do eksplozije. Probijanje vodovodne
cijevi uzrokuje materijalne štete ili može prouzročiti
električni udar.
Pri radu blanju uvijek držite tako da podnožje blanje
u
ravno naliježe na izradak. U suprotnom se blanja može
zaglaviti i prouzročiti ozljede.
Električni alat čvrsto držite s obje ruke i zauzmite
u
siguran i stabilan položaj tijela. S električnim alatom
ćete sigurnije raditi ako ga budete držali s obje ruke.
Opis proizvoda i radova
Treba pročitati sve sigurnosne napomene i
upute. Propusti do kojih može doći uslijed
nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa
mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili
teške ozljede.
Pridržavajte se slika na početku uputa za uporabu.
Namjenska uporaba
Električni alat je namijenjen za blanjanje drvenih materijala
kao što su npr. grede i daske na čvrstoj podlozi. Prikladan je i
za skošenje rubova i za izradu ureza.
Hrvatski | 143
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional