Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 185

Hide thumbs

Advertisement

Deklarācija par atbilstību
lv
ES standartiem
Ēvele
Izstrādājuma numurs
ES atitikties deklaracija
lt
Obliai
Gaminio numeris
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
3 601 EA4 3..
GHO 26-82 D
Bosch Power Tools
järgmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem
tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm,
kā arī sekojošiem standartiem.
Tehniskā dokumentācija no: *
Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus že-
miau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.
Techninė dokumentacija saugoma: *
2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering and Manufacturing
Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 26.10.2018
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-14:2015
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
* Robert Bosch Power Tools GmbH
(PT/ECS)
70538 Stuttgart
GERMANY
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
III

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional