Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 107

Hide thumbs

Advertisement

Вказівка: Перед пуском в експлуатацію перевірте
міцність затягнення кріпильних гвинтів (12). Проверніть
ножову головку (10) рукою і переконайтеся, що ніж
рубанка ніде не чипляється.
Відсмоктування пилу/тирси/стружки
Пил таких матеріалів, як напр., лакофарбових покрить,
що містять свинець, деяких видів деревини, мінералів і
металу, може бути небезпечним для здоров'я. Торкання
або вдихання пилу може викликати у Вас, або у осіб, що
знаходяться поблизу, алергічні реакції та/або
захворювання дихальних шляхів.
Певні види пилу, як напр., дубовий або буковий пил,
вважаються канцерогенними, особливо в сполученні з
добавками для обробки деревини (хромат, засоби для
захисту деревини). Матеріали, що містять азбест,
дозволяється обробляти лише спеціалістам.
– За можливістю використовуйте придатний для
матеріалу відсмоктувальний пристрій.
– Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.
– Рекомендується вдягати респіраторну маску з
фільтром класу P2.
Додержуйтеся приписів щодо оброблюваних матеріалів,
що діють у Вашій країні.
Уникайте накопичення пилу на робочому місці. Пил
u
може легко займатися.
Регулярно очищуйте викидач тирси (3). Щоб прочистити
забитий викидач тирси, використовуйте відповідний
засіб, напр., шматок деревини, стиснуте повітря тощо.
Не заводьте руки у викидач стружки. Ви можете
u
поранитися деталями, що обертаються.
Для забезпечення оптимального відсмоктування завжди
використовуйте зовнішній відсмоктувальний пристрій
або пилозбірний мішок/мішок для стружки.
Зовнішнє відсмоктування (див. мал. C)
Надіньте відсмоктувальний шланг (15) (приладдя) на
викидач тирси (3).
Приєднайте відсмоктувальний шланг (15) до пилосмока
(приладдя). Огляд можливих пилосмоків міститься в кінці
цієї інструкції. Пиловідсмоктувач повинен бути
придатним для роботи з оброблюваним матеріалом.
Для відсмоктування особливо шкідливого для здоров'я,
канцерогенного або сухого пилу потрібний спеціальний
пиловідсмоктувач.
Власна система відсмоктування (див. мал. C)
Для невеликих робіт можна використовувати
пилозбірний мішок/мішок для стружки (приладдя) (16).
Міцно надіньте штуцер мішка для пилу на викидач тирси
(3). Вчасно спорожнюйте пилозбірний мішок/мішок для
стружки (16), щоб підтримувати оптимальний відбір
пилу.
Поворотний викидач стружки (GHO 26-82 D)
За допомогою важеля для повертання (6) викидач тирси
(3) можна повернути праворуч або ліворуч. Завжди
притискуйте важіль для повертання викидача стружки (6)
Bosch Power Tools
до зачеплення у кінцевому положенні. Встановлений
напрямок викидання стружки показується стрілкою на
важелі для повертання (6).
Робота
Режими роботи
Регулювання глибини різання
За допомогою поворотної кнопки (2) глибину різання
можна плавно регулювати в діапазоні від 0 до 1,6 мм
(GHO 16-82) або від 0 до 2,6 мм (GHO 26-82 D) по шкалі
глибини різання (1) (поділка шкали  = 0,1 мм).
Паркувальний башмак (див. мал. D)
Паркувальний башмак (25) дозволяє покласти
електроінструмент одразу після роботи без небезпеки
пошкодження оброблюваної деталі або стругального
ножа. Під час роботи паркувальний башмак (25)
піднімається угору, а задня частина підошви рубанка (7)
розблоковується.
Вказівка: Паркувальний башмак (25) не можна
демонтувати.
Початок роботи
Зважайте на напругу у мережі! Напруга в джерелі
u
струму повинна відповідати даним на заводській
табличці електроінструменту. Електроприлад, що
розрахований на напругу 230 В, може працювати
також і при 220 В.
Вмикання/вимикання
Впевніться, що Ви можете привести у дію вимикач,
u
не відпускаючи рукоятки.
Щоб увімкнути електроінструмент, натисніть спочатку
на блокіратор вимикача (4) і після цього натисніть на
вимикач (5) і тримайте його натиснутим.
Щоб вимкнути електроінструмент, відпустіть вимикач
(5).
Вказівка: З міркувань техніки безпеки вимикач (5) не
можна зафіксувати, його треба тримати натиснутим
протягом всієї роботи.
Вказівки щодо роботи
Перед будь-якими маніпуляціями з
u
електроприладом витягніть штепсель з розетки.
Стругання (див. мал. D)
Встановіть потрібну глибину різання і приставте
електроінструмент передньою частиною підошви
рубанка (7) до заготовки.
Підводьте електроінструмент до оброблюваної
u
деталі тільки увімкнутим. При застряванні
електроприладу в оброблюваній деталі існує
небезпека відскакування.
Увімкніть електроприлад і ведіть його з рівномірною
подачею по оброблюваній поверхні.
Українська | 107
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional