Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 138

Hide thumbs

Advertisement

138 | Slovenščina
dviganjem ali nošenjem se prepričajte, da je
električno orodje izklopljeno. Če električno orodje
nosite in imate pri tem prst na stikalu ali pa orodje
napajate, ko je stikalo v položaju za vklop, lahko pride do
nesreče.
Odstranite vse ključe in izvijače za prilagajanje orodja,
u
preden orodje vključite. Ključ ali izvijač, ki ga ne
odstranite z vrtečega se dela električnega orodja, lahko
povzroči telesne poškodbe.
Ne precenjujte svojih sposobnosti. Ves čas trdno
u
stojite in vzdržujte ravnovesje. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
Bodite primerno oblečeni. Ne nosite ohlapnih oblačil
u
ali nakita. Las in oblačil ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko
ujamejo v premikajoče se dele.
Če imate na voljo naprave za priklop sesalnika za prah
u
ali zbiralnih posod, se prepričajte, da so te ustrezno
priključene. Uporaba sistema za zbiranje prahu lahko
zmanjša nevarnosti, povezane s prahom.
Naj seznanjenost z orodjem, ki jo pridobite s pogosto
u
uporabo, ne bo razlog za to, da postanete lahkomiselni
in ignorirate varnostna načela. V delčku sekunde lahko
nepozorno dejanje pripelje do hude poškodbe.
Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
Električnega orodja ne preobremenjujte. Za delo
u
uporabite ustrezno električno orodje. Pravo električno
orodje bo delo opravilo bolje in varneje, in sicer s
hitrostjo, za katero je bilo oblikovano.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ga s stikalom
u
ne morete vklopiti in izklopiti. Vsako električno orodje,
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
Izvlecite vtič iz vtičnice in/ali odstranite
u
akumulatorsko baterijo, če je le mogoče, in odstranite
ter shranite pribor, še preden se lotite popravila
orodja. Ti preventivni varnostni ukrepi zmanjšajo
tveganje za nenamerni zagon aparata.
Ko električnih orodij ne uporabljajte, jih shranite izven
u
dosega otrok. Osebam, ki orodja ne poznajo ali niso
prebrale teh navodil za uporabo, orodja ne dovolite
uporabljati. Električna orodja so nevarna, če jih
uporabljajo neizkušene osebe.
Vzdržujte električna orodja in pribor. Prepričajte se,
u
da so premikajoči se deli pravilno poravnani in da se
ne zatikajo ter da deli niso polomljeni. Prav tako
preverite, ali je na orodju še kaj drugega, kar bi lahko
vplivalo na njegovo delovanje. Če je električno orodje
poškodovano, mora biti pred uporabo popravljeno.
Slabo vzdrževana električna orodja so vzrok za mnoge
nezgode.
Rezalna orodja naj bodo vedno ostra in čista. Skrbno
u
negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo
in so lažje vodljiva.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno
u
uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem
upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste
opravljali. Uporaba električnih orodij v namene, ki so
drugačni od predpisanih, lahko privede do nevarnih
situacij.
Ročaji in površine za prijemanje naj bodo suhe, čiste
u
in brez olja ali maščobe. Gladki ročaji in površine za
prijemanje ne omogočajo varne uporabe in nadzora
orodja v nepričakovanih situacijah.
Servisiranje
Vaše električno orodje naj popravlja samo
u
usposobljeno strokovno osebje, ki naj pri tem uporabi
zgolj originalne rezervne dele. S tem boste zagotovili,
da bo orodje varno za uporabo.
Varnostna opozorila za skobeljnik
Preden orodje odložite, počakajte, da se rezalnik
u
popolnoma zaustavi. Vrteči se rezalnik se lahko zareže v
površino, kar lahko pripelje do izgube nadzora in povzroči
resne poškodbe.
Električno orodje vedno držite za izolirane
u
oprijemalne površine, ker se lahko rezalnik dotakne
lastnega kabla. Ob stiku rezalnega nastavka z žico pod
napetostjo se lahko električna napetost prenese na
kovinske dele električnega orodja, uporabnik pa lahko ob
tem doživi električni udar.
Za zaščito in pritrditev obdelovanca na stabilno
u
podlago uporabite spono ali kakšen drug priročen
način. Obdelovanec ni stabilen, če ga držite z roko ali ga
skušate zaščititi s svojim telesom. Takšen način lahko
povzroči izgubo nadzora nad obdelovancem.
Obdelovancu se približajte samo z vklopljenim
u
električnim orodjem. V nasprotnem primeru obstaja
nevarnost, da se bo vsadno orodje zataknilo v
obdelovanec in povzročilo povratni udarec.
Z rokami ne segajte v izmet odrezkov. Na vrtečih se
u
delih se lahko poškodujete.
Nikoli ne smete oblati preko kovinskih predmetov,
u
žebljev ali vijakov. Lahko bi poškodovali nož in gred
noža, kar bi povečalo tresljaje.
Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte
u
ustrezne iskalne naprave ali se o tem pozanimajte pri
lokalnem podjetju za oskrbo z vodo, elektriko ali
plinom. Stik z električnim vodom lahko povzroči požar ali
električni udar. Poškodbe na plinovodu so lahko vzrok za
eksplozijo, vdor v vodovodno omrežje pa lahko povzroči
materialno škodo ali električni udar.
Pri delu morate skobeljnik vedno držati tako, da dno
u
skobeljnika leži plosko poravnano na obdelovancu.
Sicer bi se lahko skobeljnik zataknil in povzročil
poškodbe.
Električno orodje med delom močno držite z obema
u
rokama in poskrbite za varno stojišče. Z električnim
orodjem lahko varneje delate, če ga upravljate z obema
rokama.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional