Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 73

Hide thumbs

Advertisement

Talaş çıkışını (3) düzenli olarak temizleyin. Tıkalı talaş
çıkışının temizlenmesi için uygun bir alet kullanın, örneğin bir
ahşap parçası, basınçlı hava vb.
Talaş atma yerini elinizle kavramayın. Dönen parçalar
u
tarafından yaralanabilirsiniz.
Optimum emiş gücünün sağlanması için her zaman bir harici
emme tertibatı veya toz/talaş torbası kullanın.
Harici toz emme (bkz.: Resim C)
Bir emme hortumunu (15) (aksesuar) talaş çıkışına (3)
takın.
Emme hortumunu (15) bir toz emme makinesine (aksesuar)
bağlayın. Çeşitli toz emme makinelerine bağlantıya ait genel
görünüşü bu kullanma kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
Toz emme makinesi işlenen malzemeye uygun olmalıdır.
Özellikle sağlığa zararlı, kanserojen veya kuru tozları
emdirirken özel toz emme makinesi (sanayi tipi toz emme
makinesi) kullanın.
Dahili emme tertibatı (bkz.: Resim C)
Küçük çaplı işlerde bir toz/talaş torbası (aksesuar) (16)
bağlayabilirsiniz. Toz torbası rakorunu ilgili talaş çıkışına (3)
sabitleyin. Toz/Talaş torbasını (16) doğru zamanda boşaltın
ve toz tutma kapasitesinin optimum kalmasını sağlayın.
Seçilebilir talaş atılması (GHO 26-82 D)
Saptırma kolu (6) ile talaş çıkışı (3) sağa veya sola
konumlandırılabilir. Saptırma koluna (6) her zaman yerine
oturana kadar bastırın. Seçilen talaş çıkış yönü, saptırma
kolundaki bir ok sembolü (6) ile gösterilir.
İşletim
İşletim türleri
Kesme derinliğinin ayarlanması
Döner düğme (2) ile kesme derinliği kademesiz olarak 0 –
 1,6 mm (GHO 16-82) veya 0 – 2,6 mm (GHO 26-82 D)
arasında, kesme derinliği skalası (1) (skala
bölümlemesi = 0,1 mm) yardımıyla ayarlanabilir.
Park konumu parçası (bkz. resim D)
Park konumu parçası (25), elektrikli el aletinin doğrudan
çalışma sonrasında, iş parçası veya planya bıçağı hasar
tehlikesi olmadan konumlandırılmasını sağlar. Çalışma
sırasında park konumu parçası (25) yukarı kıvrılır ve planya
tabanının arka bölümü (7) serbest kalır.
Not: Park konumu parçası (25) sökülmemelidir.
Çalıştırma
Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının
u
gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen
gerilimle aynı olmalıdır. 230  V ile işaretlenmiş
elektrikli el aletleri 220  V ile de çalıştırılabilir.
Açma/kapama
Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece
kullandığınızda açın.
Bosch Power Tools
Tutamağı bırakmadan açma/kapama şalterini
u
kullanabildiğinizden emin olun.
Elektrikli el aletini çalıştırmak için önce kapama emniyetine
(4) ve sonra açma/kapama şalterine (5) basın ve şalteri
basılı tutun.
Elektrikli el aletini kapatmak için açma/kapama şalterini (5)
bırakın.
Not: Güvenlik nedenleriyle açma/kapatma tuşu (5)
kilitlenemez, çalışma esnasında sürekli basılı olmalıdır.
Çalışırken dikkat edilecek hususlar
Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan
u
önce her defasında fişi prizden çekin.
Planya işlemi (bkz. resim D)
İstediğiniz kesme derinliğini ayarlayın ve elektrikli el aleti
planya tabanının ön bölümünü (7) iş parçasına
konumlandırın.
Elektrikli el aletini sadece açık durumda iş parçasına
u
yöneltin. Aksi takdirde dişler iş parçasına takılabilir ve
geri tepme kuvveti oluşabilir.
Elektrikli el aletini açın ve dengeli bir ilerleme ile işlenecek
yüzeyde hareket ettirin.
Yüksek kalitede yüzeylerin elde edilmesi için sadece düşük
ilerleme ile hareket edin ve baskıyı planya tabanının orta
noktasına uygulayın.
Sert malzemelerin (örneğin sert ahşap) işlenmesi sırasında
ve maksimum planya genişliğine ulaşıldığında, sadece düşük
kesme derinliklerini ayarlayın ve gerekirse planya
ilerlemesini azaltın.
Aşırı ilerleme ile çalışılması, yüzey kalitesini düşürür ve talaş
çıkışının hızlı bir şekilde tıkanmasına neden olabilir.
Sadece keskin planya bıçakları iyi kesim gücü sağlar ve
elektrikli el aletini korur.
Entegre park konumu parçası (25), mola sonrasında iş
parçasının üzerindeki kalınan noktadan planya işlemine
devam edilmesini sağlar:
– Elektrikli el aletini, park konumu parçası aşağı katlı
durumda, işlemeye devam edilecek iş parçası noktasına
konumlandırın.
– Elektrikli el aletini çalıştırın.
– Ön planya tabanına hafifçe baskı uygulayın ve elektrikli el
aletini yavaşça öne doğru itin (➊). Bu sırada park konumu
parçası yukarı katlanır (➋) ve planya tabanının arka
bölümü tekrar iş parçasına konumlandırılır.
– Elektrikli el aletini dengeli bir ilerleme ile işlenecek
yüzeyde hareket ettirin (➌).
Kenarların pahlanması (bkz.: Resim E)
Ön planya tabanında bulunan V olukları (8), iş parçası
kenarlarının hızlı ve kolay bir şekilde pahlanmasını sağlar.
Bunun için planyanın V oluğunu ilgili iş parçası kenarına
konumlandırın ve bu hiza boyunca hareket ettirin.
Türkçe | 73
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional