Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 56

Hide thumbs

Advertisement

56 | Norsk
Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner
Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til følge, kan det oppstå
elektrisk støt, brann og/eller alvorlige
personskader.
Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.
Forskriftsmessig bruk
Elektroverktøyet er beregnet for høvling av treverk som for
eksempel bjelker og bord med fast underlag. Det egner seg
også for skråsaging av kanter og for falsing.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.
(1) Skala for spondybde
(2) Skruknapp for innstilling av spondybde (isolert
grepsflate)
(3) Sponutkast (GHO 26-82 D: høyre/venstre etter
ønske)
(4) Innkoblingssperre for på-/av-bryter
(5) På-/av-bryter
Tekniske data
Høvel
Artikkelnummer
Opptatt effekt
Tomgangsturtall
Spondybde
Falsdybde
Maks. høvelbredde
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014
Kapslingsgrad
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse
angivelsene variere.
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Støyemisjon målt i henhold til EN 62841-2-14.
Vanlig A-støynivå for elektroverktøyet: lydtrykknivå
84 dB(A); lydeffektnivå 95 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.
Bruk hørselvern!
Total vibrasjonsverdi a
(vektorsum av tre retninger) og
h
usikkerhet K fastsatt i henhold til EN 62841-2-14:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Vibrasjonsnivået og støyemisjonen som er angitt i disse
anvisningene er målt i samsvar med en standardisert
målemetode og kan brukes til sammenligning av
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
(6) Håndtak for sponutkastretning (GHO 26-82 D)
(7) Høvelsåle
(8) V-spor
(9) Håndtak (isolert grepsflate)
(10) Knivhode
(11) Spennelement for høvelkniv
(12) Festeskrue for høvelkniv
(13) HM/TC-høvelkniv
(14) Unbrakonøkkel
A)
(15) Sugeslange (Ø 35 mm)
A)
(16) Støv-/sponpose
(17) Parallellanlegg
(18) Skala for falsbredde
(19) Låsemutter for innstilling av falsbredde
(20) Festeskrue for parallell-/vinkelanlegg
A)
(21) Vinkelanlegg
(22) Låsemutter for vinkelinnstilling
(23) Festeskrue for falsdybdestopper
A)
(24) Falsdybdestopper
(25) Parkeringssko
A) Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt
tilbehørsprogram.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
o/min
18000
mm
0 – 1,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
3,4
/ II
elektroverktøy. Verdiene egner seg også til en foreløpig
estimering av vibrasjonsnivået og støyutslippet.
Angitt vibrasjonsnivå og støyutslipp representerer de
hovedsakelige bruksområdene til elektroverktøyet. Men hvis
elektroverktøyet brukes til andre formål, med andre
innsatsverktøy eller utilstrekkelig vedlikehold, kan
vibrasjonsnivået og støyutslippet avvike fra det som er
angitt. Dette kan føre til en betydelig økning av
vibrasjonsnivået og støyutslippet for hele
arbeidstidsrommet.
For en nøyaktig vurdering av vibrasjonsnivået og
støyutslippet skal det også tas hensyn til de tidene verktøyet
er slått av, eller går, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18000
0 – 2,6
0 – 9
82
3,4
/ II
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional