Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 105

Hide thumbs

Advertisement

унеможливлюють безпечне поводження з
електроінструментом та його контролювання в
неочікуваних ситуаціях.
Сервіс
Віддавайте свій електроінструмент на ремонт лише
u
кваліфікованим фахівцям та лише з
використанням оригінальних запчастин. Це
забезпечить роботу пристрою протягом тривалого
часу.
Вказівки з техніки безпеки для рубанків
Перш ніж покласти електроприлад, зачекайте, поки
u
ножовий вал не зупиниться. Відкритий ножовий вал,
що обертається, може застрягти у поверхні і призвести
до втрати контролю, а також до серйозних травм.
Тримайте інструмент за ізольовані передбачені для
u
цього поверхні, оскільки інструмент може
зачепити власний шнур живлення. Перерізання
кабелю, який знаходиться під напругою, може
призвести до зарядження металевих частин
електроінструмента та до ураження електричним
струмом.
Закріпіть оброблювану заготовку на стабільній
u
основі за допомогою струбцин або у іншій зручний
спосіб. Утримуванням оброблюваної заготовки в руці
або її притисканням до себе не забезпечується її
стабільне утримування, і вона може вийти з-під
контролю.
Підводьте електроінструмент до оброблюваної
u
деталі тільки увімкнутим. При застряванні
електроприладу в оброблюваній деталі існує
небезпека відскакування.
Не заводьте руки у викидач стружки. Ви можете
u
поранитися деталями, що обертаються.
Ніколи не стругайте по металевим предметам,
u
цвяхам або гвинтам. Це може пошкодити ніж і
ножовий вал і призвести до збільшеної вібрації.
Для знаходження захованих в стіні труб або
u
електропроводки користуйтеся придатними
приладами або зверніться в місцеве підприємство
електро-, газо- і водопостачання. Зачеплення
електропроводки може призводити до пожежі та
ураження електричним струмом. Зачеплення газової
труби може призводити до вибуху. Зачеплення
водопроводної труби може завдати шкоду
матеріальним цінностям або призвести до ураження
електричним струмом.
Під час роботи завжди тримайте рубанок так, щоб
u
його підошва прилягала поверхнею до
оброблюваного матеріалу. В противному разі
рубанок може перекоситися і призвести до
поранення.
Під час роботи тримайте електроінструмент міцно
u
обома руками і зберігайте стійке положення. Двома
руками Ви можете більш надійно працювати
електроінструментом.
Bosch Power Tools
Опис продукту і послуг
Прочитайте всі застереження і вказівки.
Невиконання вказівок з техніки безпеки та
інструкцій може призвести до ураження
електричним струмом, пожежі та/або
важких серйозних травм.
Будь ласка, дотримуйтеся ілюстрацій на початку
інструкції з експлуатації.
Призначення приладу
Електроприлад призначений для стругання на опорі
матеріалів з деревини, напр., балок і дошок. Він також
придатний для скошування країв і для фальцювання.
Зображені компоненти
Нумерація зображених компонентів посилається на
зображення електроприладу на сторінці з малюнком.
(1) Шкала глибини різання
(2) Поворотна кнопка для регулювання глибини
різання (з ізольованою поверхнею)
(3) Викидач стружки (GHO 26-82 D: за вибором
праворуч/ліворуч)
(4) Фіксатор вимикача
(5) Вимикач
(6) Важіль для повертання викидача стружки
(GHO 26-82 D)
(7) Підошва рубанка
(8) V-подібний паз
(9) Рукоятка (з ізольованою поверхнею)
(10) Ножова головка
(11) Затискний елемент ножа рубанка
(12) Кріпильний гвинт ножа рубанка
(13) Твердосплавний ніж для рубанка (HM/TC)
(14) Ключ-шестигранник
(15) Відсмоктувальний шланг (Ø 35 мм)
(16) Пилозбірний мішок/мішок для стружки
(17) Паралельний упор
(18) Шкала для встановлення ширини фальцювання
(19) Фіксуюча гайка для встановлення ширини
фальцювання
(20) Кріпильний гвинт паралельного/кутового упору
A)
(21) Кутовий упор
(22) Фіксуюча гайка для регулювання кута
(23) Кріпильний гвинт обмежувача глибини
фальцювання
(24) Упор глибини фальцювання
(25) Паркувальний башмак
A) Зображене або описане приладдя не входить в
стандартний обсяг поставки. Повний асортимент
приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.
Українська | 105
A)
A)
A)
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional