Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 136

Hide thumbs

Advertisement

136 | Srpski
Napomena: Iz sigurnosnih razloga, prekidač za uključivanje/
isključivanje (5) se ne može blokirati, nego mora stalno da
bude pritisnut tokom rada.
Uputstva za rad
Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni
u
utikač iz utičnice.
Postupak struganja (vidi sliku D)
Podesite željenu debljinu strugotine i postavite električni alat
prednjim delom potplate sečiva (7) na komad za obradu.
Vodite električni alat samo uključen na radni komad.
u
Inače postoji opasnost od povratnog udarca, ako
upotrebljeni alat zapne u radnom komadu.
Uključite električni alat i vodite ga sa ravnomernim
pomeranjem napred preko površine koja se mora obraditi.
Radi postizanja kvalitetnih površina radite samo sa malim
pomeranjem napred i pritiskajući u sredinu podnožja
rendea.
Pri obradi tvrdih materijala, naprimer tvrdog drveta, kao i
koristeći maksimalnu širinu rendea, podesite samo malu
debljinu strugotine i smanjite u datom slučaju pomeranje
napred rendea.
Preterano pomeranje napred smanjuje kvalitet površine i
može uticati na brže začepljenje otvora za strugotinu.
Samo oštri noževi rendea daju dobar učinak u sečenju i
čuvaju električni alat.
Integrisano podnožje za odlaganje (25) omogućuje nakon
prekida i nastavljanje struganja na željenom mestu radnog
komada:
– Stavite električni alat sa dole preklopljenim podnožjem za
odlaganje na mesto radnog komada koje treba obrađivati.
– Uključite električni alat.
– Premestite pritisak naleganja na prednju potplatu noža
rendea i pomerajte električni alata polako ka napred (➊).
Pritom se podnožje za odlaganje zakreće ka gore (➋) tako
da zadnji deo potplate noža rendea ponovo naleže na
radni komad.
– Prelazite električnim alatom ravnomernim napretkom
preko površine za rad(➌).
Obrada ivica (videti sliku E)
V žlebovi (8) koji postoje u prednjem podnožju rendea
omogućavaju brzo i jednostavno držanje ivica radnog
komada. Stavite zato rende sa V žlebom na ivicu radnog
komada i vodite ga duž njega.
Korišćeni žleb
bez
srednja
Struganje paralelnim/ugaonim graničnikom (vidi slike F–
H)
Montirajte paralelni graničnik (17) odnosno ugaoni graničnik
(21) pomoću pričvrsnog vijka (20) na električni alat
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
(opciono napred ili pozadi). Montirajte preklopivi graničnik
dubine u skladu sa primenom (24) pomoću pričvrsnog vijka
(23) na električni alat (opciono napred ili pozadi).
Odvrnite navrtanj za fiksiranje (19) i podesite željenu širinu
preklopa na skali (18). Ponovo pritegnite navrtanj za
fiksiranje (19).
Podesite prema potrebi željenu dubinu preklopa preklopivim
graničnikom (24).
Prođite rendisanje više puta, sve dok se ne dostigne željena
dubina falca. Vodite rende sa bočnim pritiskom naleganja.
Iskošenje sa ugaonim graničnikom
Održavanje i servis
Održavanje i čišćenje
Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni
u
utikač iz utičnice.
Držite električni alat i proreze za ventilaciju čiste, da
u
bi dobro i sigurno radili.
Držite podnožje za odlaganje (25) slobodnim i redovno ga
čistite.
Ako su potrošene grafitne četkice električni alat se
samostalno isključuje. Električni alat mora da se pošalje u
korisnički servis, adrese pogledajte u odeljku „Korisnički
servis i saveti za upotrebu".
Ako je potrebna zamena za priključni vod, onda to mora
izvesti Bosch ili stručan servis za Bosch-električne alata da bi
se izbegle opasnosti po sigurnost.
Servis i saveti za upotrebu
Servis odgovara na Vaša pitanja u vezi sa popravkom i
održavanjem Vašeg proizvoda kao i u vezi sa rezervnim
delovima. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih
delova naći ćete i pod: www.bosch-pt.com
Bosch tim za konsultacije Vam rado pomaže tokom primene,
ukoliko imate pitanja o našim proizvodima i njihovom
priboru.
Molimo da kod svih pitanja i prilikom naručivanja rezervnih
Dimenzija a
delova neizostavno navedete broj predmeta sa 10 brojčanih
(mm)
mesta prema tipskoj tablici proizvoda.
0 – 4
Srpski
4 – 9
Bosch Elektroservis
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: +381 11 644 8546
Tel.: +381 11 744 3122
Tel.: +381 11 641 6291
Fax: +381 11 641 6293
Podesite pri iskošenju
preklopa i površina
neophodni ugao iskosa
podešavanjem ugla (22).
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional