Download Print this page

Қазақ - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень
за- значена в Національному гарантійному талоні.
Утилізація
Електроприлади, приладдя і упаковку треба здавати на
екологічно чисту повторну переробку.
Не викидайте електроінструменти в побутове
сміття!
Лише для країн ЄС:
Відповідно до Європейської директиви 2012/19/EU
щодо відпрацьованих електричних і електронних
приладів і її перетворення в національне законодавство
непридатні до вживання електроінструменти треба
збирати окремо і здавати на екологічно чисту
рекуперацію.
Қазақ
Еуразия экономикалық одағына
(Кеден одағына) мүше
мемлекеттер аумағында
қолданылады
Өндірушінің өнім үшін қарастырған пайдалану
құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы
нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін.
Сəйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар.
Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің
корпусында жəне қосымшада көрсетілген.
Өндірілген мерзімі Нұсқаулық мұқабасының соңғы
бетінде көрсетілген.
Импортерге қатысты байланыс ақпарат өнім
қаптамасында көрсетілген.
Өнімді пайдалану мерзімі
Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен
бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған)
істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз
(сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.
Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен
істен шығу себептерінің тізімі
– тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді
пайдаланбаңыз
– өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
– тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса,
пайдаланбаңыз
– жауын –шашын кезінде сыртта (далада)
пайдаланбаңыз
– корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз
– қөп үшқын шықса, пайдаланбаңыз
– қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз
Bosch Power Tools
Шекті күй белгілері
– тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
– өнім корпусының зақымдалуы
Қызмет көрсету түрі мен жиілігі
Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.
Сақтау
– құрғақ жерде сақтау керек
– жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің
әсерінен алыс сақтау керек
– сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан
қорғау керек
– орамасыз сақтау мүмкін емес
– сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін
МЕМСТ 15150 (шарт 1) құжатын қараңыз
Тасымалдау
– тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген
механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
– босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды
пайдалануға рұқсат берілмейді.
– тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150
(5 шарт) құжатын оқыңыз.
Қауіпсіздік нұсқаулары
Электр құралдары үшін жалпы қауіпсіздік
нұсқаулары
Осы электр құралының
ЕСКЕРТУ
жинағындағы ескертулерді,
нұсқауларды, суреттерді және сипаттамаларды
оқыңыз. Барлық техникалық қауіпсіздік
нұсқаулықтарын орындамау тоқтың соғуына, өрт және/
немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.
Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары
мен ескертпелерді сақтап қойыңыз.
Қауіпсіздік нұсқаулықтарында пайдаланылған Электр
құрал атауының желіден қуат алатын электр құралдарына
(желілік кабелі менен) және аккумуляторден қуат алатын
электр құралдарына (желілік кабелі жоқ) қатысы бар.
Жұмыс орнының қауіпсіздігі
Жұмыс орнын таза және жарық ұстаңыз. Ластанған
u
және қараңғы жайларда сәтсіз оқиғалар болуы мүмкін.
Электр құрылғысын жарылатын атмосферада
u
пайдаланбаңыз, мысалы, жанатын сұйықтық, газ
немесе шаң бар болғанда. Электр құрал ұшқындарды
жасайды, ал олар шаң немесе буларды жандыруы
мүмкін.
Балалар мен бақылаушыларды электр құралынан
u
алыс ұстаңыз. Алданулар бақылау жоғалуына алып
келуі мүмкін.
Электр қауіпсіздігі
Электр айырлары розеткаға сай боулы тиіс.
u
Айырды ешқашан ешқандай тәрізде өзгертпеңіз.
Жерге косылған электр құралдарымен адаптер
айырларын пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген айырлар
Қазақ | 109
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional