Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 118

Hide thumbs

Advertisement

118 | Română
efectiv. Această metodă de calcul ar putea duce la reducerea
considerabilă a zgomotului pe întreg intervalul de lucru.
Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimentare pentru protejarea
utilizatorului împotriva efectului vibraţiilor, ca de exemplu:
întreţinerea sculei electrice şi a accesoriilor, menţinerea
căldurii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.
Montarea
Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice
u
scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
Înlocuirea sculei
Atenţie la înlocuirea cuţitului de rindea. Nu fixaţi
u
cuţitul de rindea pe muchiile de tăiere. Vă puteţi răni în
urma contactului cu muchiile de tăiere.
Folosiţi numai cuţite de rindea HM/TC originale Bosch.
Cuţitul de rindea din carburi metalice (HM/TC) are 2 tăişuri
şi poate fi întors. Dacă ambele muchii de tăiere sunt tocite,
cuţitele de rindea (13) trebuie înlocuite. Cuţitul de rindea
HM/TC nu trebuie reascuţit.
Demontarea cuţitului de rindea (consultaţi imaginea A)
Pentru a întoarce sau a înlocui cuţitul de rindea (13), rotiţi
capul portcuţit (10) până când acesta este paralel cu talpa
de rindea (7).
➊ Desfiletaţi cele 2 şuruburi de fixare (12) cu ajutorul
cheii hexagonale (14) cu aproximativ 1 – 2 rotaţii.
➋ Dacă este necesar, desfiletaţi elementul de fixare (11)
lovindu-l uşor cu o sculă corespunzătoare, de exemplu,
o pană de lemn.
➌ Împingeţi în lateral cuţitul de rindea (13) cu ajutorul
unei bucăţi de lemn, pentru a-l demonta de la capul
portcuţit (10).
Montarea cuţitului de rindea (consultaţi imaginea B)
Prin intermediul canelurii de ghidare a cuţitului de rindea se
asigură întotdeauna o reglare uniformă a înălţimii la
înlocuirea, respectiv întoarcerea cuţitului.
Dacă este necesar, curăţaţi suportul pentru cuţit din
elementul de fixare (11) şi cuţitul de rindea (13).
La montarea cuţitului de rindea, aveţi grijă ca acesta să fie
aşezat perfect în ghidajul de prindere al elementului de fixare
(11). Cuţitul de rindea trebuie montat şi orientat central în
raport cu talpa de rindea (7). Apoi strângeţi ferm cele 2
şuruburi de fixare (12) cu ajutorul cheii hexagonale (14).
Observaţie: Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că
şuruburile de fixare (12) sunt strânse ferm. Rotiţi manual
capul portcuţit (10) şi asiguraţi-vă că cuţitul de rindea nu se
atinge de alte elemente.
Instalaţie de aspirare a prafului/aşchiilor
Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt
vopselele pe bază de plumb, anumite tipuri de lemn,
minerale şi metal pot fi dăunătoare sănătăţii. Atingerea sau
inspirarea acestor pulberi poate provoca reacţii alergice şi/
sau îmbolnăvirile căilor respiratorii ale utilizatorului sau a le
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
persoanelor aflate în apropiere.
Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau de
fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales în combinaţie
cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lemnului
(cromat, substanţe de protecţie a lemnului). Materialele care
conţin azbest nu pot fi prelucrate decât de către specialişti.
– Folosiţi pe cât posibil o instalaţie de aspirare a prafului
adecvată pentru materialul prelucrat.
– Asiguraţi buna ventilaţie a locului de muncă.
– Este recomandabil să se utilizeze o mască de protecţie a
respiraţiei având clasa de filtrare P2.
Respectaţi prescripţiile din ţara dumneavoastră referitoare
la materialele de prelucrat.
Evitaţi acumulările de praf la locul de muncă. Pulberile
u
se pot aprinde cu uşurinţă.
Curăţaţi cu regularitate orificiul de eliminare a aşchiilor (3).
Pentru curăţarea unui orificiu de eliminare a aşchiilor
înfundat, utilizaţi o sculă corespunzătoare, de exemplu, o
bucată de lemn, aer comprimat etc.
Nu introduceţi mâinile în orificiul de eliminare aşchii.
u
Vă puteţi răni din cauza pieselor care se rotesc.
Pentru asigurarea unei aspirări optime, utilizaţi întotdeauna
o instalaţie exterioară de aspirare a prafului sau un sac de
colectare a prafului/aşchiilor.
Aspirarea cu o instalaţie exterioară (consultaţi imaginea
C)
Montaţi un furtun de aspirare (15) (accesoriu) la orificiul de
eliminare a aşchiilor (3).
Racordaţi furtunul de aspirare (15) la un aspirator
(accesoriu). La sfârşitul acestor instrucţiuni este disponibilă
o prezentare generală a diferitelor aspiratoare adecvate
pentru racordare. Aspiratorul trebuie să fie adecvat pentru
materialul de prelucrat.
Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, cancerigene
sau uscate, folosiţi un aspirator special.
Aspirarea independentă (consultaţi imaginea C)
În cazul unor lucrări de mai mică anvergură, puteţi racorda
sacul de colectare a prafului/aşchiilor (accesoriu) (16).
Fixaţi ferm ştuţul pentru sacul de colectare a prafului în
orificiul de eliminare a aşchiilor (3). Goliţi din timp sacul de
colectare a prafului/aşchiilor (16) pentru a asigura o
capacitate optimă de colectare a prafului.
Orificiul de eliminare a aşchiilor direcţionat opţional
(GHO 26-82 D)
Cu ajutorul pârghiei de inversare (6), orificiul de eliminare a
aşchiilor (3) poate fi comutat spre dreapta sau spre stânga.
Apăsaţi întotdeauna pârghia de inversare (6) până când se
fixează în poziţia de capăt. Direcţia de eliminare a aşchiilor
aleasă este indicată de săgeata de pe pârghia de inversare
(6).
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional