Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 72

Hide thumbs

Advertisement

72 | Türkçe
Planya
Maks. planya genişliği
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca
Koruma sınıfı
Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.
Gürültü/Titreşim bilgisi
Gürültü emisyon değerleri EN 62841-2-14 uyarınca
belirlenmektedir.
Elektrikli el aletinin A değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik
olarak: Ses basıncı seviyesi 84 dB(A); ses gücü seviyesi
95 dB(A). Tolerans K = 3 dB.
Kulak koruması kullanın!
Toplam titreşim değerleri a
(üç yönün vektör toplamı) ve
h
tolerans K EN 62841-2-14 uyarınca belirlenmektedir:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi ve gürültü emisyon
değeri standartlaştırılmış ölçme yöntemine göre
belirlenmiştir ve elektrikli el aletlerinin birbirleri ile
kıyaslanmasında kullanılabilir. Bu değerler aynı zamanda
titreşim ve gürültü emisyonunun geçici olarak tahmin
edilmesine de uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi ve gürültü emisyon değeri
elektrikli el aletinin esas kullanımını temsil etmektedir. Ancak
elektrikli el aleti farkı uçlar veya yetersiz bakımla kullanılacak
olursa, titreşim seviyesi ve gürültü emisyonu farklılık
gösterebilir. Bu da titreşim ve gürültü emisyonunu bütün
kullanım süresince önemli ölçüde artırabilir.
Titreşim ve gürültü emisyonunun tam olarak tahmin
edilebilmesi için, aletin kapalı olduğu veya açık fakat
kullanımda olmadığı sürelerin de dikkate alınması gerekir.
Bu, titreşim ve gürültü emisyonunu bütün çalışma süresinde
önemli ölçüde düşürebilir.
Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik
önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların
bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize
edilmesi.
Montaj
Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan
u
önce her defasında fişi prizden çekin.
Uç değiştirme
Planya bıçağının değişimi sırasında dikkat edilmelidir.
u
Planya bıçaklarının kesici kenarlarından tutmayın.
Kesici kenarlar yaralanmalara neden olabilir.
Sadece orijinal Bosch HM/TC planya bıçakları kullanılmalıdır.
Sert metal planya bıçağı (HM/TC) 2 kesici kenara sahiptir ve
ters çevrilebilir. Her iki kesici kenar da körelmişse, planya
bıçağı (13) değiştirilmelidir. HM/TC planya bıçağı
bilenemez.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
GHO 16-82
mm
82
kg
3,4
/ II
Planya bıçağının sökülmesi (bkz.: Resim A)
Planya bıçağının (13) ters çevrilmesi veya değiştirilmesi için
bıçak kafasını (10), planya tabanına (7) paralel konuma
gelene kadar döndürün.
➊ 2 sabitleme cıvatasını (12) iç altıgen anahtar ile (14)
yaklaşık 1 – 2 tur gevşetin.
➋ Gerekirse germe elemanını (11) uygun bir aletle
(örneğin bir ahşap takoz) hafifçe vurarak gevşetin.
➌ Bir ahşap parçası ile planya bıçağını (13) yan taraftan
iterek bıçak kafasından (10) çıkarın.
Planya bıçağının takılması (bkz.: Resim B)
Planya bıçağının kılavuz yivi sayesinde değiştirme veya ters
çevirme sırasında her zaman dengeli bir yükseklik ayarı
sağlanır.
Gerekirse germe elemanının (11) bıçak yuvasını ve planya
bıçağını (13) temizleyin.
Planya bıçağını takarken germe elemanının (11) içindeki
yuvaya doğru biçimde oturmasına dikkat edin. Planya bıçağı
planya tabanının merkezine (7) takılmalı ve hizalanmalıdır.
Ardından 2 sabitleme cıvatasını (12) iç altıgen anahtar (14)
ile sıkın.
Not: Aleti çalıştırmadan önce sabitleme cıvatalarının (12)
gevşek olup olmadığını kontrol edin. Bıçak kafasını (10) elle
döndürün ve planya bıçağının hiçbir yere sürtünmediğinden
emin olun.
Toz ve talaş emme
Kurşun içeren boyalar, bazı ahşap türleri, mineraller ve
metaller gibi maddeler işlenirken ortaya çıkan toz sağlığa
zararlı olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozları
solumak alerjik reaksiyonlara ve/veya kullanıcının veya onun
yakınındaki kişilerin nefes alma yollarındaki hastalıklara
neden olabilir.
Kayın veya meşe gibi bazı ağaç tozları kanserojen etkiye
sahiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanılan katkı
maddeleri (kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile birlikte.
Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar tarafından
işlenmelidir.
– Mümkün olduğu kadar işlediğiniz malzemeye uygun bir toz
emme tertibatı kullanın.
– Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
– P2 filtre sınıfı filtre takılı soluk alma maskesi kullanmanızı
tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik
hükümlerine uyun.
Çalıştığınız yerde toz birikmemesine dikkat edin.
u
Tozlar kolayca alevlenebilir.
GHO 26-82 D
82
3,4
/ II
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional