Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 139

Hide thumbs

Advertisement

Opis izdelka in storitev
Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Neupoštevanje varnostnih opozoril
in navodil lahko povzroči električni udar, požar
in/ali hude poškodbe.
Upoštevajte slike na začetku navodil za uporabo.
Predvidena uporaba
Električno orodje je namenjeno oblanju lesnih materialov,
kot so npr. trami in deske na trdi podlagi. Poleg tega je
primerno za poševno odrezavanje robov in za izdelovanje
utorov.
Komponente na sliki
Oštevilčenje komponent, ki so prikazane na sliki, se nanaša
na prikaz električnega orodja na strani z grafiko.
(1) Skala globine oblanja
(2) Nastavitveno kolesce za nastavitev skale globine
oblanja (izolirana površina ročaja)
(3) Izmet ostružkov (GHO 26-82 D: po izbiri desno/levo)
(4) Zaklep stikala za vklop/izklop
(5) Stikalo za vklop/izklop
(6) Prestavni vzvod za smer izmeta ostružkov
(GHO 26-82 D)
Tehnični podatki
Skobeljnik
Kataloška številka
Nazivna moč
Število vrtljajev v prostem teku
Globina oblanja
Globina utora
Najv. širina oblanja
Teža po EPTA-Procedure 01:2014
Razred zaščite pred el. udarom
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe
variirajo.
Podatki o hrupu/tresljajih
Podatki o emisijah hrupa, pridobljeni v skladu s standardom
EN 62841-2-14.
A-vrednotena raven hrupa za električno orodje običajno
znaša: raven zvočnega tlaka 84 dB(A); raven zvočne moči
95 dB(A). Negotovost K = 3 dB.
Uporabljajte zaščito za sluh!
Skupne vrednosti tresljajev a
(vektorska vsota treh smeri) in
h
negotovost K so določene v skladu s standardom
EN 62841-2-14:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Bosch Power Tools
(7) Podplat skobeljnika
(8) V-utor
(9) Ročaj (izolirana oprijemalna površina)
(10) Glava noža
(11) Napenjalni element za nož skobeljnika
(12) Pritrdilni vijak za nož skobeljnika
(13) HM/TC-nož skobeljnika
(14) Šesterorobi ključ
A)
(15) Sesalna cev (35 mm)
A)
(16) Vreča za prah/ostružke
(17) Vzporedno vodilo
(18) Skala za širine utora
(19) Fiksirna matica za nastavitev širine utora
(20) Pritrdilni vijak za vzporedno/kotno vodilo
A)
(21) Kotno vodilo
(22) Fiksirna matica za nastavitev kota
(23) Pritrdilni vijak prislona globine utora
A)
(24) Omejevalnik globine utora
(25) Odlagalni nastavek
A) Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega
dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
-1
min
18.000
mm
0–1,6
mm
0–9
mm
82
kg
3,4
/ II
Vrednosti nivoja tresljajev in hrupa, podane v teh navodilih,
so bile izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim
postopkom in se lahko uporabljajo za medsebojno
primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za začasno
oceno oddajanja tresljajev in hrupa.
Naveden nivo tresljajev in hrupa je določen na osnovi glavnih
načinov uporabe električnega orodja. Pri uporabi orodja v
drugačne namene, z drugačnimi nastavki ali pri
nezadostnem vzdrževanju lahko nivo hrupa in tresljajev
odstopa. To lahko obremenjenost s hrupom in tresljaji v
celotnem obdobju uporabe občutno poveča.
Za natančnejšo oceno obremenjenosti s hrupom in tresljaji
morate upoštevati tudi čas, ko je orodje izklopljeno, in čas,
ko orodje deluje, vendar dejansko ni v uporabi. To lahko
Slovenščina | 139
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18.000
0–2,6
0–9
82
3,4
/ II
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional