Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 146

Hide thumbs

Advertisement

146 | Hrvatski
Za puštanje električnog alata u rad pritisnite najprije
blokadu uključivanja (4) i zatim pritisnite prekidač za
uključivanje/isključivanje (5) i držite pritisnut.
Za isključivanje električnog alata otpustite prekidač za
uključivanje/isključivanje (5).
Napomena: Iz sigurnosnih razloga ne može se blokirati
prekidač za uključivanje/isključivanje (5), nego tijekom rada
mora stalno ostati pritisnut.
Upute za rad
Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni
u
utikač iz utičnice.
Postupak blanjanja (vidjeti sliku D)
Namjestite željenu dubinu skidanja strugotina i stavite
električni alat s prednjim dijelom podnožja blanje (7) na
izradak.
Električni alat približavajte izratku samo u uključenom
u
stanju. Inače postoji opasnost od povratnog udarca ako
bi se radni alat zaglavio u izratku.
Uključite električni alat i pomičite ga jednoličnim pomakom
preko obrađivane površine.
Za dobivanje visokokvalitetnih površina radite samo s
manjim pomakom i vršite pritisak po sredini na podnožje
blanje.
Kod obrade tvrdih materijala, npr. tvrdog drva, kao i kod
korištenja maksimalne širine blanjanja, namjestite samo
manju dubinu skidanja strugotina i po potrebi smanjite
pomak blanje.
Preveliki pomak smanjuje kvalitetu površine i može dovesti
do brzog začepljenja izbacivača strugotine.
Samo oštri noževi blanje daju dobar učinak rezanja i čuvaju
električni alat.
Integrirana papuča za odlaganje (25) omogućuje nastavak
postupka blanjanja nakon prekida na bilo kojem mjestu na
izratku:
– Stavite električni alat s papučom za odlaganje
preklopljenom prema dolje na obrađivano mjesto izratka.
– Uključite električni alat.
– Prenesite pritisak na prednje podnožje blanje i polako
pomaknite električni alat prema naprijed (➊). Pritom se
papuča za odlaganje zakreće prema gore (➋) tako da
stražnji dio podnožja blanje ponovno naliježe na izradak.
– Pomičite električni alat jednoličnim pomakom preko
obrađivane površine (➌).
Skošenje rubova (vidjeti sliku E)
V-utor (8) koji se nalazi u prednjem podnožju blanje
omogućuje brzo i jednostavno skošenje rubova izratka. U tu
svrhu blanju s V‑utorom stavite na rub izratka i pomičite je
duž izratka.
Korišteni utor
nema
srednji
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Blanjanje s paralelnim/kutnim graničnikom (vidjeti slike
F–H)
Montirajte paralelni graničnik (17) odn. kutni graničnik (21)
uvijek s vijkom za pričvršćivanje (20) na električni alat (po
želji sprijeda ili straga). Ovisno o uporabi montirajte
graničnik dubine žlijeba (24) s vijkom za pričvršćivanje (23)
na električni alat (po želji sprijeda ili straga).
Otpustite maticu za fiksiranje (19) i namjestite željenu širinu
žlijeba na skali (18). Ponovno pritegnite maticu za fiksiranje
(19).
Namjestite željenu dubinu žlijeba pomoću graničnika dubine
žlijeba (24) na odgovarajući način.
Provedite postupak blanjanja više puta sve dok se ne
postigne željena dubina žlijeba. Blanju vodite s bočnim
pritiskom nalijeganja.
Skošenje s kutnim graničnikom
Održavanje i servisiranje
Održavanje i čišćenje
Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni
u
utikač iz utičnice.
Električni alat i otvore za hlađenje održavajte čistima
u
kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.
Papuču za odlaganje (25) držite slobodnom i redovito je
očistite.
Kada se istroše ugljene četkice, električni alat će se sam
isključiti. Električni alat se za održavanje mora poslati u
servis, za adrese vidjeti odlomak „Servisna služba i savjeti o
uporabi".
Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba
provesti u Bosch servisu ili u ovlaštenom servisu za Bosch
električne alate kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.
Servisna služba i savjeti o uporabi
Naša servisna služba će odgovoriti na vaša pitanja o
popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim
dijelovima. Crteže u rastavljenom obliku i informacije o
rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi:
www.bosch-pt.com
Tim Bosch savjetnika o uporabi rado će odgovoriti na vaša
pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.
U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas
Mjera a (mm)
obavezno navedite 10‑znamenkasti kataloški broj s tipske
pločice proizvoda.
0 – 4
Hrvatski
4 – 9
Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Kod skošenja žljebova i
površina namjestite
potreban kut skošenja (22).
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional