Download Print this page

Polski - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: +90 232 4571465
Tel.: +90 232 4584480
Fax: +90 232 4573719
E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43 Kocasinan
Kayseri
Tel.: +90 352 3364216
Tel.: +90 352 3206241
Fax: +90 352 3206242
E-mail: gunay@ankarali.com.tr
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Samsun
Tel.: +90 362 2289090
Fax: +90 362 2289090
E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: +90 282 6512884
Fax: +90 282 6521966
E-mail: info@ustundagsogutma.com
Marmara Elektrik
Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy
İstanbul
Tel.: +90 212 2974320
Fax: +90 212 2507200
E-mail: info@marmarabps.com
Bağrıaçıklar Oto Elektrik
Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9 Selçuklu
Konya
Tel.: +90 332 2354576
Tel.: +90 332 2331952
Fax: +90 332 2363492
E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan,
Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan
TOO "Robert Bosch" Power Tools, Satış Sonrası Servis
Rayimbek Cad., 169/1
050050, Almatı, Kazakistan
Servis E-posta: service.pt.ka@bosch.com
Resmi İnternet Sitesi: www.bosch.com, www.bosch-pt.com
Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu
bir yöntemle tasfiye edilmek üzere tekrar kazanım merkezine
gönderilmelidir.
Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine
atmayın!
Sadece AB ülkeleri için:
Eski elektrikli el aletleri ve elektronik aletlere ilişkin
2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek
Bosch Power Tools
tek ülkelerin hukuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım
ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ayrı ayrı toplanmak
ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden
kazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır.

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące
pracy z elektronarzędziami
Należy zapoznać się ze wszystkimi
OSTRZEŻENIE
ostrzeżeniami i wskazówkami do-
tyczącymi bezpieczeństwa użytkowania oraz ilustracjami
i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym
elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie poniższych wskazó-
wek może stać się przyczyną porażenia prądem elektrycz-
nym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.
Należy zachować wszystkie przepisy i wskazówki bezpie-
czeństwa dla dalszego zastosowania.
Pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi za-
silanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilają-
cym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i zapew-
u
nić dobre oświetlenie. Nieporządek i brak właściwego
oświetlenia sprzyjają wypadkom.
Elektronarzędzi nie należy używać w środowiskach za-
u
grożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych cie-
czy, gazów lub pyłów. Podczas pracy elektronarzędziem
wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon py-
łów lub oparów.
Podczas użytkowania urządzenia należy zwrócić uwa-
u
gę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały
się w bezpiecznej odległości. Czynniki rozpraszające
mogą spowodować utratę panowania nad elektronarzę-
dziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazd.
u
Nie wolno w żadnej sytuacji i w żaden sposób modyfi-
kować wtyczek. Podczas pracy elektronarzędziami z
uziemieniem ochronnym nie wolno stosować żadnych
wtyków adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące
do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia
prądem.
Należy unikać kontaktu z uziemionymi elementami lub
u
zwartymi z masą, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
i lodówki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Polski | 75
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional