Download Print this page

Українська - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Центр консультирования и приема претензий
ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)
г. Алматы,
Республика Казахстан
050012
ул. Муратбаева, д. 180
БЦ «Гермес», 7й этаж
Тел.: +7 (727) 331 31 00
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: ptka@bosch.com
Полную и актуальную информацию о расположении сер-
висных центров и приемных пунктов Вы можете получить
на официальном сайте:
www.bosch-professional.kz
Молдова
RIALTO-STUDIO S.R.L.
Пл. Кантемира 1, этаж 3, Торговый центр ТОПАЗ
2069 Кишинев
Тел.: + 373 22 840050/840054
Факс: + 373 22 840049
Email: info@rialto.md
Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизстан, Монго-
лия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан
ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)
Power Tools послепродажное обслуживание проспект
Райымбека 169/1
050050 Алматы, Казахстан
Служебная эл. почта: service.pt.ka@bosch.com
Официальный веб-сайт: www.bosch.com, www.bosch-
pt.com
Утилизация
Отслужившие свой срок электроинструменты, принад-
лежности и упаковку следует сдавать на экологически чи-
стую рекуперацию отходов.
Утилизируйте электроинструмент отдельно
от бытового мусора!
Только для стран-членов ЕС:
В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU
об отработанных электрических и электронных приборах
и ее преобразованием в национальное законодательство
негодные электроприборы нужно собирать отдельно и
сдавать на экологически чистую переработку.
Bosch Power Tools
Українська
Вказівки з техніки безпеки
Загальні вказівки з техніки безпеки для
електроінструментів
Прочитайте всі вказівки з техніки
ПОПЕРЕ-
безпеки, інструкції, ілюстрації та
ДЖЕННЯ
специфікації, надані з цим
електроінструментом. Невиконання усіх поданих
нижче інструкцій може призвести до ураження
електричним струмом, пожежі і/або серйозної травми.
Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і
вказівки.
Під поняттям «електроінструмент» в цих застереженнях
мається на увазі електроінструмент, що працює від
мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї
(без електрокабелю).
Безпека на робочому місці
Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте
u
добре освітлення робочого місця. Безлад або погане
освітлення на робочому місці можуть призвести до
нещасних випадків.
Не працюйте з електроінструментом у середовищі,
u
де існує небезпека вибуху внаслідок присутності
горючих рідин, газів або пилу. Електроінструменти
можуть породжувати іскри, від яких може займатися
пил або пари.
Під час праці з електроінструментом не
u
підпускайте до робочого місця дітей та інших
людей. Ви можете втратити контроль над
електроінструментом, якщо Ви не будете зосереджені
на виконанні роботи.
Електрична безпека
Штепсель електроінструмента повинен пасувати до
u
розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі.
Для роботи з електроінструментами, що мають
захисне заземлення, не використовуйте адаптери.
Використання оригінального штепселя та належної
розетки зменшує ризик ураження електричним
струмом.
Уникайте контакту частин тіла із заземленими
u
поверхнями, напр., трубами, батареями опалення,
плитами та холодильниками. Коли Ваше тіло
заземлене, існує збільшена небезпека ураження
електричним струмом.
Захищайте електроінструменти від дощу і вологи.
u
Попадання води в електроінструмент збільшує ризик
ураження електричним струмом.
Не використовуйте мережний шнур живлення не за
u
призначенням. Ніколи не використовуйте
Українська | 103
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional