Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 141

Hide thumbs

Advertisement

Opomba: odlagalnega nastavka (25) ni dovoljeno odstraniti.
Uporaba
Upoštevajte omrežno napetost! Napetost vira
u
električne energije se mora ujemati s podatki na
označevalni tablici električnega orodja. Orodje, ki je
označeno z 230 V, lahko priključite tudi na napetost
220 V.
Vklop/izklop
Prepričajte se, da lahko stikalo za vklop/izklop
u
uporabljate, ne da bi izpustili ročaj.
Za zagon električnega orodja najprej uporabite zaklep
vklopa (4), nato pa pritisnite na stikalo za vklop/izklop (5) in
ga držite.
Za izklop električnega orodja izpustite stikalo za vklop/izklop
(5).
Opomba: iz varnostnih razlogov stikala za vklop/izklop (5) ni
mogoče zapahniti, temveč ga je treba med uporabo orodja
neprekinjeno pritiskati.
Navodila za delo
Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju
u
izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
Postopek skobljanja (glejte sliko D)
Nastavite želeno globino reza in položite električno orodje s
sprednjim delom podplata skobeljnika (7) ob obdelovanec.
Obdelovancu se približajte samo z vklopljenim
u
električnim orodjem. V nasprotnem primeru obstaja
nevarnost, da se bo vsadno orodje zataknilo v
obdelovanec in povzročilo povratni udarec.
Vklopite električno orodje in ga vodite z enakomernim
pomikom preko obdelovalne površine.
Za dosego kakovostnih površin delajte le z majhnim
pomikom in pri tem pritiskajte po sredini na podplat
skobeljnika.
Pri obdelavi trdih materialov, npr. trdega lesa, ter pri
izkoristku maksimalne širine skobeljnika nastavite le majhne
globine oblanja in po potrebi zmanjšajte pomik skobeljnika.
Previsok pomik zmanjša kakovost površine in lahko hitro
vodi do hitre zamašitve izmeta oblancev.
Le ostri noži skobeljnika poskrbijo za dobro rezalno
zmogljivost in prizanašajo električnemu orodju.
Vgrajeni odlagalni nastavek (25) omogoča nadaljevanje
skobljanja po prekinitvi na poljubnem delu obdelovanca:
– Postavite električno orodje z navzdol poklopljenim
odlagalnim nastavkom na mesto obdelovanca, ki ga želite
obdelati.
– Vklopite električno orodje.
– Ustvarite pritisk na sprednji del podplata skobeljnika in
električno orodje počasi potiskajte naprej (➊). Ob tem se
odlagalni nastavek pomakne navzgor (➋), da zadnji del
podplata skobeljnika spet leži na obdelovancu.
– Električno orodje z enakomernim pomikom vodite preko
obdelovalne površine (➌).
Bosch Power Tools
Posnemanje robov (glejte sliko E)
V‑utor (8), ki je v sprednjem podplatu skobeljnika, omogoča
hitro in preprosto posnemanje robov na obdelovancu. V ta
namen postavite skobeljnik z V-utorom na rob obdelovanca
in ga vodite vzdolž roba.
Uporabljeni utor
brez
srednja
Oblanje z vzporednim/kotnim vodilom (glejte slike F–H)
Vzporedno vodilo (17) oz. kotno vodilo (21) s po enim
pritrditvenim vijakom (20) pritrdite na električno orodje (po
izbiri spredaj ali zadaj). Glede na uporabo omejevalnik
globine utora (24) s pritrditvenim vijakom (23) namestite na
električno orodje (po izbiri spredaj ali zadaj).
Sprostite pritrdilno matico (19) in na skali (18) nastavite
želeno širino utora. Pritrdilno matico (19) znova privijte.
Z omejevalnikom globine utora (24) ustrezno nastavite
želeno globino utora.
Večkrat izvedite postopek oblanja, dokler se ne doseže
želena globina posnetja roba. Skobeljnik vodite s stranskim
pritiskom.
Poševni odrez s kotnim prislonom
Za poševne odreze utorov in
površin z nastavnikom kota
(22) nastavite želeni kot
rezanja.
Vzdrževanje in servisiranje
Vzdrževanje in čiščenje
Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju
u
izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
Skrbite za čistočo električnega orodja in
u
prezračevalnih utorov, da lahko dobro in varno delate.
Odlagalni nastavek (25) mora biti ves čas prosto pomičen in
redno ga je treba čistiti.
Pri izrabljenih drsnih grafitih se električno orodje samodejno
izklopi. Za vzdrževalna dela je treba električno orodje poslati
naši servisni službi, naslove lahko najdete v odstavku
„Servisna služba in svetovanje glede uporabe".
Da bi se izognili ogrožanju varnosti v primeru, da morate
zamenjati priključni kabel, storite to na Boschevem servisu
ali pooblaščenem servisu za električna orodja Bosch.
Servisna služba in svetovanje uporabnikom
Servis vam bo dal odgovore na vaša vprašanja glede
popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov.
Tehnične skice in informacije glede nadomestnih delov
najdete na: www.bosch-pt.com
Slovenščina | 141
Mera a (mm)
0–4
4–9
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional