Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 112

Hide thumbs

Advertisement

112 | Қазақ
Техникалық мәліметтер
Жонғы
Өнім нөмірі
Номиналды тұтынылатын қуат
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі
Жоңқалау тереңдігі
Ойық тереңдігі
макс. жонғы ені
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 сай
Қорғаныс класы
Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі
мүмкін.
Шуыл және діріл туралы ақпарат
EN 62841-2-14 бойынша есептелген шуыл
эмиссиясының көрсеткіштері.
Электр құралының амплитуда бойынша есептелген шуыл
деңгейі әдетте келесідей болады: дыбыстық қысым
деңгейі 84 дБ(А); дыбыстық қуат деңгейі 95 дБ(А). K
дәлсіздігі = 3 дБ.
Құлақ қорғанысын тағыңыз!
Жалпы діріл мәндері a
(үш бағыттың векторлық
h
қосындысы) және K дәлсіздігі, EN 62841-2-14 бойынша
есептелген:
2
2
a
= 8 м/с
, K = 1,5 м/с
,
h
Осы нұсқауларда келтірілген діріл деңгейі және шуыл
эмиссиясының көрсеткіші заңды өлшеу әдісі бойынша
өлшенген және оларды электр құралдарын бір-бірімен
салыстыру үшін пайдалануға болады. Олармен алдыңғы
тербелу және шу шығаруды бағалауға болады.
Берілген тербелу деңгейі мен шуыл шығару мәні электр
құралының негізгі жұмыстары үшін берілген. Егер электр
құрал басқа жұмыстар үшін басқа алмалы-салмалы
аспаптар менен немесе жетімсіз күтумен пайдаланылса
дірілдеу деңгейі мен шуыл шығару мәндері өзгереді. Бұл
бүкіл жұмыс уақыты үшін тербелу және шуыл шығаруды
қатты көтеруі мүмкін.
Дірілдеу деңгейі мен шуыл шығару мәнін нақты есептеу
үшін құрал өшірілген және қосылған болып
пайдаланылмаған уақыттарды да ескеру қажет. Бұл
дірілдеу деңгейі және жұмыс уақытындағы шуыл шығару
мәнін төмендетеді.
Пайдаланушыны дірілдеу әсерінен сақтау үшін қосымша
қауіпсіздік шараларын қолдану қажет, мысалы: электр
құралды және алмалы-салмалы аспаптарды күту,
қолдарды ыстық ұстау, жұмыс әдістерін ұйымдыстыру.
Жинау
Барлық жұмыстардан алдын электр құралының
u
желілік айырын розеткадан шығарыңыз.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
Вт
630
-1
мин
18000
мм
0 – 1,6
мм
0 – 9
мм
82
кг
3,4
/ II
Жұмыс құралын ауыстыру
Жонғы пышағын алмастыруда абай болыңыз.
u
Жонғы пышағын кесу қырынан ұстамаңыз. Кесу
қыры өткір болып жарақаттауы мүмкін.
Тек түпнұсқа HM/TC жонғы пышағын пайдаланыңыз.
Қатты металдан (HM/TC) жасалған жонғы пышағының 2
жүзі бар және оны аударып қоюға болады. Егер екі
кескіш қыры өтпейтін болса, жонғы пышағын (13)
алмастыру қажет. HM/TC жонғы пышағын қайрауға
болмайды.
Жонғы пышағын алып тастау (A суретін қараңыз)
Жонғы пышағын (13) аудару немесе алмастыру үшін
пышақ бастиегін (10) жонғы табандығына (7) параллель
болғанша айналдырыңыз.
➊ 2 бекіту бұрандасын (12) ішкі алты қырлы гайка
кілтімен (14) шамамен 1 – 2 айналымға босатыңыз.
➋ Қажет болса, қысқыш елементті (11) ағаш сынасы
сияқты арнайы құралмен кішкене қағу арқылы
босатыңыз.
➌ Ағаш құралмен жонғы пышағын (13) бүйірінен
пышақ бастиегінен (10) итеріп шығарыңыз.
Жонғы пышағын орнату (B суретін қараңыз)
Жонғы пышағын бағыттау ойығы арқылы алмастыру
немесе аудару кезінде бірдей биіктік қамтамасыз етіледі.
Қажет болса, қысқыш элементтегі (11) пышақ орнын
және жонғы пышағын (13) тазалаңыз.
Жонғы пышағын орнату кезінде оның қысқыш элементтің
(11) бағыттауышында кедергісіз тұрғанына көз
жеткізіңіз. Жонғы пышағы жонғы табандығының
ортасында (7) орнатылып бағытталуы керек. Содан
кейін 2 бекіту бұрандасын (12) ішкі алты қырлы гайка
кілтімен (14) тартыңыз.
Нұсқау: қолданысқа енгізу алдында бекіту
бұрандаларының (12) берік бекітілгенін тексеріп
шығыңыз. Пышақ бастиегін (10) қолмен айналдырып,
жонғы пышағының еш жерде шығып тұрмағанына көз
жеткізіңіз.
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18000
0 – 2,6
0 – 9
82
3,4
/ II
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional