Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 134

Hide thumbs

Advertisement

134 | Srpski
(4) Blokada uključivanja za prekidač za uključivanje/
isključivanje
(5) Prekidač za uključivanje/isključivanje
(6) Poluga za promenu smera izlaza strugotine
(GHO 26-82 D)
(7) Potplata sečiva
(8) V spojni kanal
(9) Ručka (izolovana površina za držanje)
(10) Glava noža
(11) Zatezni element za nož rendea
(12) Pričvrsni vijak za nož rendea
(13) HM/TC nož rendea
(14) Šestougaoni ključ
Tehnički podaci
Rende
Broj artikla
Nominalna ulazna snaga
Broj obrtaja u praznom hodu
Debljina strugotine
Dubina falca
maks. širina rendea
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014
Klasa zaštite
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu
da variraju.
Informacije o buci/vibracijama
Vrednosti emisije buke se određuju u skladu sa
EN 62841-2-14.
Pod A klasifikovan nivo buke električnog alata tipično iznosi:
nivo zvučnog pritiska 84 dB(A); nivo zvučne snage
95 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.
Nosite zaštitu za sluh!
Ukupne vrednosti vibracije a
(vektorski zbir tri pravca) i
h
nesigurnost K utvrđeni prema EN 62841-2-14:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Nivo vibracija i vrednosti emisije buke, koji su navedeni u
ovim uputstvima, su izmereni prema standardizovanom
mernom postupku i mogu se koristiti za međusobno
poređenje električnih alata. Pogodni su i za privremenu
procenu emisije vibracije i buke.
Navedeni nivo vibracija i vrednost emisije buke predstavljaju
realnu upotrebu električnog alata. Međutim, ako se električni
alat upotrebljava za druge namene, sa drugim umetnim
alatima ili ako se nedovoljno održava, može doći do
odstupanja nivoa vibracija i vrednosti emisije buke. Ovo
može u značajnoj meri povećati emisiju vibracija i buke
tokom celokupnog perioda korišćenja.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
A)
(15) Usisno crevo (Ø 35 mm)
A)
(16) Vreća za prašinu/piljevinu
(17) Paralelni graničnik
(18) Skala za širinu falca
(19) Navrtanj za fiksiranje podešavanja širine falca
(20) Pričvrsni vijak za paralelni/ugaoni graničnik
A)
(21) Ugaoni graničnik
(22) Navrtka za fiksiranje podešavanja ugla
(23) Vijak za pričvršćivanje prevojnog graničnika za dubinu
(24) Prevojni graničnik za dubinu
(25) Podnožje za odlaganje
A) Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno
pakovanje. Kompletni pribor možete da nađete u našem
programu pribora.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
-1
min
18000
mm
0 – 1,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
3,4
/ II
Za tačnu procenu emisije vibracija i buke trebalo bi uzeti u
obzir i vreme u kojem je uređaj isključen ili u situaciji da radi,
ali nije zaista u upotrebi. Ovo može značajno redukovati
emisije vibracija i buke tokom celokupnog perioda
korišćenja.
Utvrdite dodatne sigurnosne mere radi zaštite korisnika od
delovanja vibracija kao na primer: održavanje električnog
alata i umetnog alata, održavanje toplih ruku, organizacija
radnih postupaka.
Montaža
Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni
u
utikač iz utičnice.
Promena alata
Oprezno prilikom zamene noža rendea. Ne dodirujte
u
oštre ivice noža rendea. Možete se povrediti na oštre
ivice sečiva.
Upotrebljavajte samo Original Bosch HM/TC noževe za
rende.
Nož za rende od tvrdog metala (HM/TC) ima 2 sečiva i može
se okretati. Ukoliko su obe ivice za sečenje tupe, morate da
A)
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18000
0 – 2,6
0 – 9
82
3,4
/ II
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional