Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 117

Hide thumbs

Advertisement

Ţineţi seama de ilustraţiile din partea anterioară a
instrucţiunilor de folosire.
Utilizarea conform destinaţiei
Scula electrică este destinată rindeluirii cu reazem fix a
materialelor lemnoase, ca de exemplu, grinzi şi scânduri.
Este adecvată şi pentru teşirea muchiilor şi pentru fălţuire.
Componentele ilustrate
Numerotarea elementelor componente se referă la schiţa
sculei electrice de pe pagina grafică.
(1) Scală gradată a adâncimilor de tăiere
(2) Buton rotativ pentru reglarea adâncimii de tăiere
(suprafaţă izolată de prindere)
(3) Orificiu de eliminare a aşchiilor (GHO 26-82 D:
opţional spre dreapta/stânga)
(4) Piedică de pornire pentru comutatorul de pornire/
oprire
(5) Comutator de pornire/oprire
(6) Pârghie de inversare pentru direcţia de eliminare a
aşchiilor (GHO 26-82 D)
(7) Talpă de rindea
(8) Canelură în V
Date tehnice
Rindea
Număr de identificare
Putere nominală
Turaţie de funcţionare în gol
Adâncime de tăiere
Adâncime de fălţuire
Lăţime maximă de trecere a rindelei
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014
Clasa de protecţie
Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de
execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.
Informaţii privind zgomotul/vibraţiile
Valorile zgomotului emis au fost determinate conform
EN 62841-2-14.
Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod
normal: nivel presiune sonoră 84 dB(A); nivel de putere
sonoră 95 dB(A). Incertitudinea K = 3 dB.
Purtaţi căşti antifonice!
Valorile totale ale vibraţiilor a
(suma vectorială a trei
h
direcţii) şi incertitudinea K au fost determinate conform
EN 62841-2-14:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Nivelul vibraţiilor şi nivelul zgomotelor emise specificate în
prezentele instrucţiuni au fost măsurate conform unei
proceduri de măsurare standardizate şi pot fi utilizate la
Bosch Power Tools
(9) Mâner (suprafaţă izolată de prindere)
(10) Cap portcuţit
(11) Element de fixare pentru cuţitul de rindea
(12) Şurub de fixare pentru cuţitul de rindea
(13) Cuţit de rindea HM/TC
(14) Cheie hexagonală
(15) Furtun de aspirare (Ø 35 mm)
(16) Sac de colectare a prafului/aşchiilor
(17) Limitator paralel
(18) Scală gradată pentru lăţimea falţului
(19) Piuliţă de blocare pentru reglarea lăţimii falţului
(20) Şurub de fixare pentru limitatorul paralel/unghiular
A)
(21) Limitator unghiular
(22) Piuliţă de blocare pentru reglarea unghiului
(23) Şurub de fixare pentru limitatorul de reglare a
adâncimii de fălţuire
(24) Limitator al adâncimii de fălţuire
(25) Sabot de staţionare
A) Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul
de livrare standard. Puteţi găsi accesoriile complete în
programul nostru de accesorii.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
-1
min
18000
mm
0 – 1,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
3,4
/II
compararea diferitelor scule electrice. Acestea pot fi folosite
şi pentru evaluarea provizorie a vibraţiilor şi zgomotului
emis.
Nivelul specificat al vibraţiilor şi al zgomotului emis se referă
la cele mai frecvente utilizări ale sculei electrice. În
eventualitatea în care scula electrică este utilizată pentru
alte aplicaţii, împreună cu alte accesorii decât cele indicate
sau nu, beneficiază de o întreţinere satisfăcătoare, nivelul
vibraţiilor şi nivelul zgomotului emis se pot abate de la
valorile specificate. Aceasta poate amplifica considerabil
vibraţiile şi zgomotul de-a lungul întregului interval de lucru.
Pentru o evaluare exactă a vibraţiilor şi a zgomotului ar trebui
luate în calcul şi intervalele de timp în care scula electrică
este deconectată sau funcţionează, dar nu este folosită
Română | 117
A)
A)
A)
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18000
0 – 2,6
0 – 9
82
3,4
/II
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional