Download  Print this page

Advertisement

Grundlæggende funktioner
■ MPEG-støjfilter (Fra / Lav / Medium / Høj / Auto):
Reduces MPEG noise to provide improved picture
quality.
■ HDMI, sort niveau (Normal / Lav): Vælger sortniveauet
på skærmen for at justere skærmdybden.
Kun tilgængelig i HDMI-tilstand (RGB-signaler).
■ Film (Fra / Auto1 / Auto2): Indstiller tv'et til automatisk
at detektere og behandle filmsignaler fra alle kilder og
justere billedet for den allerbedste kvalitet.
Kun tilgængelig i TV, AV,
COMPONENT(480i/1080i) og HDMI(480i/1080i).
■ Skærmbeskyttelse: For at nedsætte risikoen for
billedindbrænding er denne enhed udstyret med
skærmbeskyttelsesteknologi. Med tidsindstillingen
kan du i minutter programmere tiden mellem billedets
bevægelse.
Pixelskift (Fra / Til): Med denne funktion kan du
minutiøst flytte pixels på plasmaskærmen vandret eller
lodret for at minimere efterbilledet på skærmen.
Optimal betingelse for pixelskift
Vandret
Lodret
Tid (minutter)
Værdien for Pixelskift kan variere, afhængigt af
skærmstørrelsen og tilstanden.
Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstanden
Skærmtilpasning.
Autobeskyttelsestid (10 min / 20 min / 40 min /
1 time / Fra): Hvis skærmen forbliver fast med et
stillbillede i en vis periode (defineret af brugeren),
aktiveres pauseskærmen for at forhindre dannelse af
vedvarende skygger på skærmen.
Ruller: Denne funktion fjerner efterbilleder på skærmen
ved at flytte alle pixels på plasmaskærmen iht. et
mønster. Brug denne funktion, hvis der er spor efter
efterbilleder eller symboler på skærmen, særligt hvis du
viser stillbilleder på skærmen i lang tid.
Funktionen til fjernelse af efterbilleder skal
køre i lang tid (ca. 1 time) for effektivt at fjerne
efterbilleder på skærmen. Hvis efterbilledet ikke
fjernes efter brug af funktionen, skal du gentage
funktionen.
Tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at
annullere denne funktion.
Grå sider (Mørk / Lyst): Når du ser tv i skærmformatet
4:3, forhindrer du, at skærmen lider overlast ved at
justere hvidbalancen for højre og venstre kant uden for
selve billedet.
16
Dansk
TV/AV/Component/
Element
HDMI
0~4
4
0~4
4
1~4 min.
4 min
Billednulstilling (OK / Annuller)
Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.
Menuen Lyd
¦
Ændring af den forudindstillede lydtilstand
Tilstand
■ Standard: Vælger den normale lydtilstand.
■ Musik: Fremhæver musik i forhold til
stemmer.
■ Film: Giver den bedste lyd til film.
■ Tydelig stemme: Fremhæver stemmer
over andre lyde.
■ Forstærket: Øger intensiteten af højfrekvens lyd, så
personer, som har nedsat hørelse, bedre kan høre lyden.
¦
Justering af lydindstillinger
Equalizer
Justerer lydtilstanden (kun standardlydtilstanden).
■ Balance V/H: Justerer balancen mellem højre og venstre
højttaler.
■ 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz
(Båndbreddejustering): Justerer niveauet af specifikke
båndbreddefrekvenser.
■ Nulstil: Nulstiller equalizeren til standardindstillingerne.
¦
Lydsystemer osv.
Virtual Surround (Fra / Til)
(kun standardlydtilstand)
Med denne funktion får du en ægte virtuel 5.1 kanals
Surround Sound-lyd gennem et par højttalere eller et sæt
hovedtelefoner ved hjælp af HRTF-teknologi (Head Related
Transfer Function).
S.MODE

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: