Download  Print this page

Advertisement

Grundfunktioner
Schemalagd
(i Kanalhantering)
Du kan visa, ändra eller ta bort ett program som du har
reserverat för att se.
■ Ändra info: Ändra ett program som du har reserverat
för att se.
■ Avbryt scheman: Avbryt ett program som du har
reserverat för att se.
■ Information: Visa ett program som du har reserverat för
att se. (Du kan också ändra reservationsinformation.)
■ Markera alla / Avmarkera alla: Markera eller avmarkera
alla reserverade program.
Fininst.
(endast analoga kanaler)
Om signalen är svag eller det är störningar kan du finjustera
en kanal manuellt.
Fininställda kanaler markeras med en asterisk "*".
Om du vill återställa fininställningen väljer du Återställ.
Bildmeny
¦
Ändra det förinställda bildläget
Läge
Välj önskad bildtyp.
■ Dynamisk: Passar ett ljust rum.
■ Standard: Passar i normala
ljusförhållanden.
■ Film: Passar när du ska titta på film i ett
mörkt rum.
¦
Ändra bildinställningar
Celljusstyrka / Kontrast / Ljusstyrka /
Skärpa / Färg / Ton (G/R)
TV:n har flera inställningsalternativ för bildkvalitetskontroll.
OBS!
x
I analoga lägen, TV, Ext., AV, i PAL-systemet är inte
funktionen Ton (G/R) tillgänglig.
x
Inställningarna kan ändras och lagras för varje extern
enhet som är ansluten till TV:n.
14
Svenska
¦
Ekonomiska lösningar
Ekolösningar
■ Energispar (Av / Låg / Medium / Hög / Bild av)
t
ljusstyrkan för TV:n för att ge minskad energiförbrukning.
Om du väljer Bild av stängs skärmen av medan ljudet
är på. Tryck på valfri knapp, förutom volymknappen, för
att slå på skärmen. Tills skärmen slås på igen visas en
förvriden bild i omkring 4 sekunder.
■ Ekosensor (Av / På): Förbättrar energibesparing,
bildinställningarna anpassar sig automatiskt efter ljuset i
rummet.
Min mobilbelysn: När Ekosensor är På kan
minimiljusstyrkan för skärmen ändras automatiskt.
■ Standby, ej sign. (Av / 15 min / 30 min / 60 min):
Anger hur snabbt TV:n växlar till standby-läge om ingen
bild tas emot.
¦
Ändra bildalternativen
Avancerade inställningar
(tillgänglig i läget Standard / Film)
P.MODE
Du kan justera detaljerade inställningar för skärmen inklusive
färg och kontrast.
Svärtningsnivå
Dynamisk kontrast
Gamma
Läget Endast RGB
Färgområde
Vitbalans
Hudfärg
: Den här funktionen används för att justera
Om du justerar Celljusstyrka ställs Ekosensor in
som Av.
Om Ekosensor är inställd på På, kan skärmens
ljusstyrka ändras (bli lite mörkare eller ljusare)
beroende på omgivande ljusförhållanden.
Avancerade inställningar
U Flytta
: Av
: Medium
: 0
: Av
: Ursprunglig
: 0
E Enter R Tillbaka

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: