Download  Print this page

Advertisement

Grundlæggende funktioner
Planlagt
(i Kanaladministrat.)
Du kan få vist, redigere eller slette en forestilling, du har
reserveret.
■ Ændring af Info: Ændr en forestilling, du har reserveret.
■ Annullere planlægning: Annuller en forestilling, du har
reserveret til visning.
■ Information: Vis en forestilling, du har reserveret.
(Du kan også ændre visningsinformationerne.)
■ Vælg alle / Fravælg alle: Vælg eller fravælg alle
reserverede programmer.
Finindstilling
(kun analoge kanaler)
Hvis signalet er svagt eller forvrænget, kan du finindstille
kanalen manuelt.
Finindstillede kanaler er markeret med en stjerne "*".
For at nulstille finindstillingen skal du vælge Nulstil.
Menuen Billede
¦
Ændring af den forudindstillede billedtilstand
Tilstand
Vælg din foretrukne billedtype.
■ Dynamisk: Egnet til et lyst lokale.
■ Standard: Egnet til et normalt miljø.
■ Film: Egnet til at se film i et mørkt lokale.
¦
Justering af billedindstillinger
Cellelys / Kontrast / Lysstyrke / Skarphed
/ Farve / Tone (G/R)
Dit tv-apparat har forskellige indstillinger til regulering af
billedkvaliteten.
BEMÆRK
x
I analoge Tv, Ekstern, AVtilstande af PAL-systemet
er funktionen Tone (G/R) ikke tilgængelig.
x
Indstillinger kan justeres og lagres for hver ekstern
enhed, der er tilsluttet tv'et.
14
Dansk
¦
Økonomiske løsninger
Økoløsning
■ Energibesparelse (Fra / Lav / Medium / Høj /
Sluk billede)
til nedsættelse af strømforbruget. Hvis du vælger
Sluk billede slukkes skærmen, men lyden forbliver
tændt. Tryk på en vilkårlig knap med undtagelse af
lydstyrkeknappen for at tænde for skærmen. Indtil
skærmen tændes igen, vises et forvrænget billede i ca.
4 sekunder.
■ Økosensor (Fra / Til): Øger din strømbesparelse.
Billedindstillingerne tilpasses automatisk rummets lys.
Min. cellelys: Når Økosensor er Til, kan skærmens
mindste lysstyrke reguleres manuelt.
■ Intet standbysig. (Fra / 15 min / 30 min / 60 min):
For at undgå unødvendigt energiforbrug kan du indstille,
hvor længe tv'et skal forblive tændt, når det ikke
modtager et signal.
¦
Ændring af billedindstillingerne
Avancerede indstillinger
P.MODE
(tilgængelig i tilstanden Standard / Film)
Du kan justere de detaljerede indstillinger for din skærm, inkl.
farve og kontrast.
Sort tone
Dynamisk kontrast
Gamma
Kun RGB-tilstand
Farverum
Hvidbalance
Hudfarve
t
: Dette justerer tv'ets lysstyrke
Hvis du justerer Cellelys, indstilles Økosensor til
Fra.
Hvis Økosensor er Til, kan skærmens lysstyrke
ændres (blive lidt mørkere eller lysere), afhængigt
af den omgivende lysintensitet.
Avancerede indstillinger
U Flyt
: Fra
: Medium
: 0
: Fra
: Indbygget
: 0
E Enter R Retur

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: