Download  Print this page

Samsung ps42c450b1w User Manual Page 196

Hide thumbs

Advertisement

Muut tiedot
Ongelmat
Ei kuvaa, ei videota
Televisio ei käynnisty.
Televisio sammuu automaattisesti.
Ei kuvaa/videota.
RF (kaapeli/antenni) -liitäntä
Televisio ei vastaanota kaikkia kanavia.
Kuva on vääristynyt: makrolohkovirheitä,
pieniä lohkoja, pisteitä, pikseloitumista
Tietokoneliitäntä
Kuvaruudulle ilmestyy viesti "Tilaa ei tueta".
Kuva on hyvä, mutta ääni puuttuu.
Muut
Kuva ei näy koko kuvaruudun kokoisena.
Kaukosäädin ei toimi.
Plasmatelevisio pitää surisevaa ääntä.
Jäännöskuvat (kuvan palaminen).
36
Suomi
Ratkaisut ja kuvaukset
Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa ja televisiossa.
Varmista, että pistorasia toimii.
Tarkista television POWER-painiketta painamalla, että kaukosäätimessä ei ole vikaa. Jos televisio
käynnistyy, katso alta löytyvää kohtaa kohtaa "Kaukosäädin ei toimi".
Varmista, että Uniajastin on asetettu tilaan Pois Asetukset-valikossa (s. 18).
Jos televisio on kytkettynä tietokoneeseen, tarkista tietokoneen virrankäyttöasetukset.
Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa ja televisiossa.
Kun katselet televisiota antenni- tai kaapeliverkon kautta eikä signaalia vastaanoteta, televisio sammuu
10–15 minuutin kuluessa.
Tarkista kaapeliliitännät (irrota ja liitä kaikki television ja ulkoisten laitteiden kaapelit uudelleen).
Aseta ulkoisten laitteiden (kaapeli- tai digisovitin, DVD, Blu-ray jne.) kuvalähtöliitännät vastaamaan
television tuloliitäntöjä. Jos esimerkiksi ulkoisen laitteen lähtöliitäntänä on HDMI, se täytyy kytkeä
television HDMI-tuloliitäntään.
Varmista, että kytketyt laitteet ovat päällä.
Valitse televisiosta oikea lähde painamalla kaukosäätimen SOURCE -painiketta.
Varmista, että antenninjohto on kiinnitetty oikein.
Lisää saatavilla olevia kanavia kanavaluetteloon Plug & Play (alkuasetukset) -toiminnon avulla. Siirry
kohtaan
MENU
- Asetukset - Plug & Play (alkuasetukset) ja odota, että saatavilla olevat kanavat
tallennetaan (s. 7).
Varmista, että antenni on oikealla paikalla ja oikeassa asennossa.
Videotiedostojen pakkaaminen saattaa aiheuttaa kuvan vääristymistä erityisesti nopealiikkeisissä
kuvissa, esim. urheilussa ja toimintaelokuvissa.
Huono signaali saattaa aiheuttaa kuvan vääristymistä. Tämä ongelma ei ole television aiheuttama.
Aseta tietokoneen toistaman kuvan tarkkuus ja taajuus niin, että ne vastaavat television tukemia
tarkkuuksia (s. 22).
Jos käytät HDMI-yhteyttä, tarkista tietokoneen äänen lähtöasetukset.
HD-kanavilla näkyy mustat palkit molemmilla reunoilla katsottaessa skaalattua SD-sisältöä (4:3).
Ylä- ja alareunassa näkyvät mustat palkit, kun katsot elokuvia, joissa on erilainen kuvasuhde kuin
televisiossasi.
Säädä kuvakoon asetukset ulkoisella laitteella tai televisiossa niin, että kuva täyttää kuvaruudun.
Vaihda kaukosäätimen paristot ja aseta ne niin, että niiden napaisuudet (+/–) ovat oikein.
Puhdista kaukosäätimen lähettimen ikkuna.
Osoita kaukosäätimellä suoraan televisiota noin puolentoista metrin etäisyydeltä.
Plasmatelevisioista kuuluu tavallisesti vaimeata surinaa. Tämä on normaalia. Se johtuu
sähkövarauksesta, jota käytetään muodostamaan näytöllä näkyvä kuva.
Jos surina on kovaäänistä, olet ehkä asettanut televisioruudun kirkkauden liian korkeaan arvoon.
Aseta kirkkaus alempaan arvoon.
Surinaa voi esiintyä myös silloin, jos plasmatelevision takaosa on liian lähellä seinää tai muuta kovaa
pintaa. Voit kokeilla myös kaapeleiden paikan muuttamista.
Seinätelineen virheellinen asennus saattaa aiheuttaa ylimääräistä ääntä.
Kuvaruudun palamisen välttämiseksi tämä laite on varustettu kuvaruudun palamista vähentävällä
teknologialla. Pikselinsiirtoteknologian ansiosta voit säätää kuvan liikettä ylös- ja alaspäin (pystysuora
viiva) tai sivulta toiselle (vaakasuora piste).

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: