Download  Print this page

Advertisement

Grunnleggende funksjoner
Kanaler: Viser kanallisten i henhold til kanaltype.
*
Mine kanaler: Viser gruppen til kanalen.
Tidsplanlagt: Viser alle reserverte programmer.
Bruke fargeknappene med Kanalstyring
x
Rød (Antenne): Veksle mellom Antenne eller
Kabel.
x
Grønn (Zoom): Forstørrer eller forminsker et
B
kanalnummer.
x
Gul (Velg): Velger flere kanallister. Velg ønskede
kanaler og trykk på den gule knappen for å angi
alle de valgte kanalene samtidig. Merket c vises til
venstre for de valgte kanalene.
x
Blå (Sorter): Endre listen etter kanalnavn eller
kanalnummer.
x
k(Side): Gå til neste eller forrige side.
x
T (Verktøy): Viser alternativmenyen for
Kanalstyring. (Alternativmenyene kan være
forskjellige avhengig av situasjonen.)
Visningsikoner for kanalstatus
Ikoner
Funksjoner
En analog kanal.
A
En valgt kanal.
c
En kanal som er angitt som en favoritt.
*
Et program som sendes nå.
(
En låst kanal.
\
Et reservert program.
)
¦
Bruke Favorittkanaler
Mine kanaler
*
(i Kanalstyring)
Viser alle favorittkanaler.
■ Rediger mine kanaler
kanalene til ønsket gruppe for mine kanaler.
"*"-symbolet vises og kanalen angis som en av
Mine kanaler.
1. Velg en kanal og trykk på TOOLS-knappen.
2. Legg til eller slett en kanal i min kanal-gruppene du
ønsker blant 1, 2, 3 og 4.
x
En eller flere grupper kan velges.
3. Etter at du har endret innstillingene kan kanallisten
for hver gruppe vises i Mine kanaler.
12
Norsk
t
: Du kan angi de valgte
Alle
TV
Radio
Data/Annet
Analog
Antenne
Antenne
B
Zoom
Kanalliste
Du kan se alle de søkte kanalene.
Kanalmeny
¦
Returnere kanaler
Antenne (Antenne / Kabel)
Før TV-en kan begynne å memorisere de tilgjengelige
kanalene, må du spesifisere typen signalkilde som er koblet
til TV-en (f.eks. et antenne- eller et kabelsystem).
Land
Inndataskjermen for PIN-kode vises. Angi din 4-sifrede PIN-
kode.
■ Digital kanal: Endre landet for digitale kanaler.
■ Analog kanal: Endre landet for analoge kanaler.
Autolagring
Søker automatisk etter en kanal og lagrer i TV-en.
Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke
nødvendigvis overens med faktiske eller ønskede
programnumre. Hvis en kanal er låst med funksjonen
Barnesikring, vises inndatavinduet for PIN-kode.
■ Antennekilde (Antenne / Kabel): Velg antennekilden du
vil lagre.
c 1
1futech
2
* 24ore.tv
15
abc1
r
Rediger mine kanaler
Lås
3
BBC World
Timer-visning
23
bid-up.tv
Rediger kanalnummer
33
Boonerang
Slett
32
Cartoon Nwk
Velg alle
5
Class News
d
4
\ Coming Soon
27
Discovery
Velg
Sorter k Side T Verktøy
CH LIST
t

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: