Download  Print this page

Samsung ps42c450b1w User Manual Page 135

Hide thumbs

Advertisement

■ Svarttone (Av / Mørk / Mørkere / Mørkest): Velg
svartnivået for å justere skjermdybden.
■ Dynamisk kontrast (Av / Lav / Medium / Høy): Juster
skjermkontrasten.
■ Gamma: Juster den primære fargeintensiteten.
■ Bare RGB-modus (Av / Rød / Grønn / Blå): Du kan
justere Farge eller Nyanse (G/R) for Rød, Grønn
eller Blå for bildet fra en ekstern enhet (DVD-spiller,
hjemmekino osv.).
■ Fargerom (Auto / Naturlig): Juster fargeområdet som
er tilgjengelig for å skape bildet.
■ Hvitbalanse: Juster fargetemperaturen for et mer
naturlig bilde.
R-Kontrast / G-Kontrast / B-Kontrast: Juster hver
farges mørkhet (rød, grønn, blå).
R-Økning / G-Økning / B-Økning: Juster hver farges
lyshet (rød, grønn, blå).
Tilb.: Tilbakestiller Hvitbalanse til standardinnstillingene.
■ Hudfarge: Fremhev rosa "Hudfarge."
■ Kantforbedring (Av / På): Fremhev grenser mellom
gjenstander.
Bildealternativer
Bildealternativer
Fargetone
Størrelse
Skjermmodus
Digitalt støyfilter
MPEG-støyfilter
Svartnivå for HDMI
Filmmodus
■ Fargetone (Kjølig / Normal / Varm1 / Varm2)
Varm1 eller Varm2 vil bli deaktivert når bildemodusen
er Dynamisk.
Innstillinger kan justeres og lagres for hver eksterne
enhet som er koblet til en inngang på TV-en.
: Normal
: Autobredde
: 16:9
: Auto
: Auto
: Normal
: Av
E Enter R Tilbake
UFlytt
■ Størrelse: Kabelboksen/satellittmottakeren
kan ha sine egne sett med skjermstørrelser
i tillegg. Men vi anbefaler deg å bruke
16:9-modus det meste av tiden.
Autobredde: Justerer automatisk
bildestørrelsen til forholdet 16:9.
16:9: Justerer bildestørrelsen til 16:9 for
DVD-er eller bredskjermkringkasting.
Bred zoom: Forstørrer bildestørrelsen mer enn 4:3.
Justerer Plassering ved å bruke knappene ▲, ▼.
Zoom: Forstørrer 16:9-bredskjermbildene i loddrett
retning for at de skal passe til skjermstørrelsen.
Justerer Plassering eller Størrelse ved å bruke
knappene ▲, ▼.
4:3 : Standardinnstillingen for en film eller vanlig
kringkasting.
Ikke bruk 4:3-format over lengre perioder. Spor av
linjer til venstre, høyre og i midten av skjermen kan
føre til ekkobilde (innbrenning), og dette dekkes
ikke av garantien.
Skjermtilpasning: Viser det fullstendige bildet uten
avkutting ved HDMI- (720p / 1080i / 1080p) eller
Komponent-innsignaler (1080i / 1080p).
MERK
x
Avhengig av innsignalets kilde kan alternativene for
bildestørrelse variere.
x
De tilgjengelige elementene kan variere, avhengig av
hvilken modus som er valgt.
x
Innstillinger kan justeres og lagres for hver eksterne
enhet som er koblet til en inngang på TV-en.
x
Når du har valgt Skjermtilpasning i HDMI- (1080i
/ 1080p) eller Komponent-modus (1080i / 1080p):
Justerer Plassering eller Størrelse ved å bruke
knappene ▲, ▼, ◄, ►.
x
Hvis du bruker funksjonen Skjermtilpasning
med HDMI 720p-inngang, vil en linje kuttes
øverst, nederst, til venstre og til høyre i
overskanningsfunksjonen.
■ Skjermmodus (16:9 / Bred zoom / Zoom / 4:3): Bare
tilgjengelig når bildestørrelsen er angitt til Autobredde.
Du kan bestemme ønsket bildestørrelse i størrelsen 4:3
WSS (Wide Screen Service) eller i originalstørrelsen. Alle
europeiske land krever forskjellige bildestørrelser.
Ikke tilgjengelig i TV-, PC-, Komponent- eller
HDMI-modus.
■ Digitalt støyfilter (Av / Lav / Medium / Høy / Auto /
Autovisualisering): Når kringkastingssignalet er svakt,
kan det oppstå statiske bilder og skygger. Velg et av
alternativene til best mulig bilde vises.
Autovisualisering: Når du endrer analoge kanaler, vises
intensiteten av gjeldende signal og definerer skjermens
støyfilter.
Bare tilgjengelig for analoge kanaler.
P.SIZE
15
Norsk

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: