Download  Print this page

Advertisement

Avancerede funktioner
x
Hvis der vises en advarselsmeddelelse om for stort strømforbrug, når du tilslutter eller bruger en USB-enhed,
genkendes enheden muligvis ikke, eller den fungerer ikke korrekt.
x
Hvis tv'et ikke har haft noget input i den tid, der er indstillet i Autobeskyttelsestid, kører pauseskærmen.
x
Den strømbesparende funktion i visse eksterne harddiske bliver muligvis automatisk deaktiveret ved tilslutning til et tv.
x
Hvis der anvendes et USB-forlængerkabel, genkendes USB-enheden muligvis ikke, eller filerne på enheden kan ikke
læses.
x
Hvis en USB-enhed sluttet til tv'et ikke genkendes, hvis listen med filer på enheden er ødelagt, eller en fil på listen ikke
kan afspilles, skal du slutte USB-enheden til pc'en, formatere enheden og kontrollere tilslutningen.
x
Hvis en fil slettet fra pc'en stadig findes, mens Media Play kører, skal du anvende pc'ens funktion til tømning af
papirkurven til at slette filen permanent.
¦
Skærmvisning
Flyt til den ønskede fil ved hjælp af op-/ned-/højre-/venstreknap, og tryk derefter på knappen ENTERE eller �(Afspil). Filen
afspilles.
Understøtter Vis enheder og Hjem på hjemmesiden Media Play.
Information:
Du kan kontrollere det valgte
filnavn og antallet af filer og
sider.
Sorteringslisteområde: Viser
sorteringsstandarden.
Sorteringsstandarden
varierer afhængigt af
indholdet.
24
Dansk
Videoer
/Movie 01.avi
Movie 01.avi
Jan.10.2010
Movie 03.avi
Jan.10.2010
Movie 05.avi
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Jan.10.2010
Movie 09.avi
Jan.10.2010
SUM
Skift enhed
Betjening af knapper
Rød (Skift enhed): Vælger en tilsluttet enhed.
B
Grøn (Foretrukket): Indstiller filpræference. (understøttes ikke i basis visning)
Gul (Vælg): Vælger flere filer fra fillisten. Valgte filer er markeret med et symbol.
Blå (Sorterer): Vælger sorteringslisten.
T Værktøjer: Viser indstillingsmenuen.
Med knapperne � (REW) eller µ (FF) kan fillisten flytte til næste eller forrige side.
Side
1/1
Movie 02.avi
Jan.10.2010
Movie 04.avi
Jan.10.2010
Movie 06.avi
Jan.10.2010
Movie 08.avi
Jan.10.2010
Movie 10.avi
Jan.10.2010
Vælg
Sorterer T Værktøjer
Fillisteområde:
Du kan bekræfte de filer og
grupper, der skal sorteres
efter hver kategori.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: