Download  Print this page

Advertisement

Figurer og illustrationer i denne brugervejledning er kun til reference og kan afvige fra produktets virkelige udseende.
Produktdesign og -specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
1. Funktioner i forbindelse med digitalt tv (DVB) er kun tilgængelige i lande/områder, hvor der udsendes digitale, terrestriske DVB-T (MPEG2 og MPEG4
AVC) udsendelser, eller hvor du har adgang til en kompatibel DVB-C (MPEG2 og MPEG4 AAC) kabel-tv-tjeneste. Spørg din lokale forhandler om
muligheden for at modtage DVB-T- eller DVB-C-signaler.
2. DVB-T er den europæiske konsortiumstandard for udsendelse af digitalt terrestrisk tv, og DVB-C er standarden for udsendelse af digitalt tv via
kabel. Men en række forskellige funktioner, som f.eks. EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) mv., er ikke inkluderet i denne
specifikation. Derfor fungerer de ikke i øjeblikket.
3. Selvom dette tv opfylder de nyeste DVB-T- og DVB-C-standarder pr. [august 2008], kan kompatibilitet med fremtidigt digitalt terrestrisk tv (DVB-T) og
kabel-tv (DVB-C) ikke garanteres.
4. Afhængigt af de lande/områder, hvor dette tv-apparat anvendes, opkræver visse kabel-tv-operatører et ekstra gebyr for en sådan tjeneste, og du skal
muligvis acceptere deres vilkår og betingelser for deres virksomhed.
5. Visse digital tv-funktioner er ikke tilgængelige i visse lande eller områder, og DVB-C fungerer måske ikke korrekt med nogle leverandører.
6. For flere informationer bedes du kontakte dit lokale Samsung kundeservicecenter.
Tv'ets modtagelseskvalitet er muligvis påvirket på grund af de forskellige landes udsendelsesmetoder. Kontakt SAMSUNG-forhandleren eller
Samsungs Kundeservice for at undersøge, om tv'ets ydelse kan forbedres ved at omkonfigurere tv'ets opsætning.
Indbrænding af skærmbillede
Lad ikke et stillbillede (f.eks. i et computerspil eller ved tilslutning af en pc) blive stående på plasmaskærmen i mere end to timer, da der ellers kan
opstå en indbrænding af billedet. Denne billedindbrænding kaldes også "screen burn". For at undgå dette skal lysstyrken og kontrasten ved visning af
et stillbillede reduceres.
Varme oven på plasma-tv'et
Den øverste side af produktet kan være varm efter længere tids brug, da der afgives varme fra panelet gennem ventilationshullet i den øverste del
af produktet. Dette er normalt og angiver ikke en mangel eller driftsfejl i produktet. Børn bør imidlertid forhindres i at røre ved den øverste del af
produktet.
Produktet laver en "klakkende" lyd.
En "klakkende" lyd kan være forårsaget af, at produktet trækker sig sammen eller udvider sig på grund af ændringer i det omgivende miljø, såsom
ændringer i temperatur eller fugtighed. Dette er normalt og ikke en fejl ved enheden.
Celledefekter
Plasma-tv'et anvender et panel, der består af 2.360.000 (HD-niveau) til 6.221.000 (FHD-niveau) pixels, hvilket kræver avanceret teknologi at
producere. Der kan imidlertid været nogle få lyse eller mørke pixels på skærmen. Disse pixels har ingen indflydelse på produktets ydeevne.
Undgå at lade tv'et køre ved temperaturer under 5° C
E t stillbillede, der vises for længe, kan medføre permanent beskadigelse af plasmapanelet.
Hvis du ser på plasma-tv'et i formatet 4:3 i længere tid ad gangen, kan det medføre, at der vises kanter i venstre og højre side samt
midt på skærmen som følge af forskel i skærmens lysafgivelse. Brug af en dvd eller en spilkonsol kan medføre lignende effekter på
skærmen.
Beskadigelse forårsaget af ovenstående dækkes ikke af garantien.
Efterbilleder på skærmen.
Visning af stillbilleder fra videospil og pc i længere end en bestemt tid kan medføre delvise efterbilleder.
For at forhindre dette kan du reducere "lysstyrke" og "kontrast", når du afspiller stillbilleder i længere tid.
Garanti
Garantien dækker ikke defekter forårsaget af billedindbrænding.
Screen burn dækkes ikke af garantien.
2
Dansk
Bemærkning om digitalt tv
Brugsanvisninger

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: